Skip to content
Etsi tietoja InterSystemsin tuotteista ja ratkaisuista, uramahdollisuuksista ja muusta. Tuloksia ovat InterSystems.com lisäksi kehittäjäyhteisömme sisältö, tuotedokumentaatio ja koulutussivustot.

HealthShare Message Transformation Service

Automate and accelerate data transformations to FHIR and unlock insights

The HL7® Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR®) data format standard is the future of healthcare interoperability. But most health information is still in other, older data formats. HealthShare Message Transformation Service bridges past and future to unlock the value of your data.

HealthShare Message Transformation Service is a cloud-based offering that automatically converts data in formats such as HL7 V2 to FHIR to populate Amazon HealthLake. Once in HealthLake, you can transform, query, and analyze your health data at scale to extract more value and inform care decisions.

Illustration of how data is accessed and stored in Amazon S3 buckets.
HealthShare Message Transformation Service accesses data stored in Amazon S3 buckets using credentials from Amazon Identity Access and Management (IAM).

HealthShare Message Transformation Service Key Features

  • Accelerates data conversion and ingestion into Amazon HealthLake, speeding time to value
  • Cloud-based single interface to easily transform your health data to FHIR leveraging our base of pre-built transformation logic
  • Build and deploy custom transformations via InterSystems IRIS for Health on the AWS Marketplace
  • Delivered as SaaS, enabling you to easily manage, consume, and scale transformations as required

Why InterSystems?

InterSystems Proven Interoperability & Scalability

  • Awarded the 2019, 2020 and 2021 “KLAS Category Leader for Interoperability Platforms” 
  • Received an exceptional 91 out of 100 approval rating based on customer feedback in KLAS Research “Interoperability Platforms” reports

Related Product Information

Oct 29, 2020
doctor patient relationship
Innovation with HealthShare
Healthcare as we know it is changing. Rapidly. Because we’re putting massive amounts of data to work to connect patients and providers like never before.
Nov 23, 2021
Hospital Doctor With Digital Tablet Talks To Male Patient
Matching inpatient and outpatient records with HealthShare Patient Index enabled a single view of patient data, joint ventures with other healthcare organizations, and better information flow.
Aug 12, 2022
Woman doctor and woman patient
4 Considerations to Create a Better Provider Directory
4 Considerations to Create a Better Provider Directory
Aug 08, 2022
FedHealthIT Innovation Award Honors VA Health Information Exchange - Social Card
Based on InterSystems HealthShare®, the VDIF EP program is recognized for its impact on improving veteran care
Jul 29, 2022
Miksi FHIR on hyvä ja miltä sen tulevaisuus näyttää?
Terveysteknologiayrittäjä Mikael Rinnetmäki toimii terveydenhuollon tietojärjestelmien yhteentoimivuutta edistävän HL7 Finland ry:n FHIR-lähettiläänä. Hän on myös diabeteksen hoitoa helpottavan startup-yritys Sensotrendin perustaja.
Jul 29, 2022
Johannes Lyytikkä: Suomella on hyvät edellytykset ennakoivaan terveydenhuoltoon
Ennakoiva terveydenhuolto tarvitsee toteutuakseen dataa ja rekistereitä, mutta myös luottamusta ja digitaitoja. Kustannus Oy Duodecimin Integroidut palvelut -yksikön päätoimittaja ja lääketieteellinen johtaja Johannes Lyytikkä arvioi, että meillä Suomessa moni näistä edellytyksistä on hyvällä tolalla.
Jul 29, 2022
Janne Aaltonen: Ennakoiva terveydenhuolto edellyttää muutosta asenteissa ja toiminnassa
Uuden tietotekniikan käyttöönotto voi johtaa terveydenhuollon tehostumiseen, mutta se ei ole automaatio. Suomen Lääkäriliiton toiminnanjohtaja, anestesiologian erikoislääkäri ja MBA Janne Aaltonen tähdentää, että IT-järjestelmien hyödyt saadaan toiminnan muutoksen kautta.
Jul 29, 2022
Miila Päivärinne: Hyvinvointialueiden IT-ongelmiin on ratkaisu
Paras ratkaisu hyvinvointialueiden IT-ongelmiin ei välttämättä ole koko alueen kattava, yhtenäinen järjestelmä. InterSystemsin Suomen liiketoimintajohtajan Miila Päivärinteen mukaan ratkaisun avain on yhteistyömalli, jossa tieto tuodaan eri järjestelmistä kaikkien saataville. Tällöin järjestelmien suuri määrä ei ole ongelma.
Jul 29, 2022
Suomalainen terveysteknologiaosaaminen kiinnostaa maailmalla. Health Tech Finlandin toiminnanjohtaja Saara Hassisen mukaan vahvoilla ovat etenkin tutkimus ja kehitys.
Suomalaisen terveysteknologian tutkimus ja kehitys ovat voimissaan, mutta ratkaisujen käyttöönotto ja markkinoille pääsy kotimaassa takkuavat. Etenkin pienillä yrityksillä on vaikeuksia tuoda uusia sovelluksia nykyisten rinnalle.
Jul 29, 2022
Katkeamaton lääkehoito minimoi inhimilliset virheet
Katkeamattomassa lääkehoitoprosessissa hyödynnetään dataa ja digitaalisia työkaluja. Suurin haaste sen kehittämisessä on tiedon koostaminen monista eri lähteistä.

Take The Next Step

We’d love to talk. Fill in some details and we’ll be in touch.
*Required Fields
Highlighted fields are required
*Required Fields
Highlighted fields are required
** By selecting yes, you give consent to be contacted for news, updates and other marketing purposes related to existing and future InterSystems products and events. In addition, you consent to your business contact information being entered into our CRM solution that is hosted in the United States, but maintained consistent with applicable data protection laws.