Skip to content
Etsi tietoja InterSystemsin tuotteista ja ratkaisuista, uramahdollisuuksista ja muusta.

Vitec Acute sai uusia mahdollisuuksia omiin tuotteistuksiinsa InterSystemsin alustalla

a man in a red shirt

Integraatioita kannattaa tehdä DevOps-henkisesti, toisin sanoen ketterästi, automaatiota ja saumatonta yhteistyötä hyödyntäen. Tässä yksi Vitec Acuten, terveydenhuollon digitalisoijan, keskeisistä ajatuksista. Se valitsi InterSystems HealthShare Health Connect -alustan, joka tarjoaa mahdollisuuksia myös uudenlaiseen ratkaisujen kaupallistamiseen.

Vitec Acute on terveydenhuollossa tunnettu erityisesti ACUTE-potilastietojärjestelmästään, jota käyttää yli 500 terveydenhuollontoimijaa Suomessa. Tampereelta lähtöisin oleva yhtiö kuuluu yhtenä liiketoimintayksikkönä pohjoismaiseen Vitec Software Group -konserniin.

Teknologiajohtaja Jussi Huhtala kertoo, että yhtiössä on aiemmin tehty integraatioita omien tuotteiden päälle.

– Meidän omat ratkaisumme alkoivat tulla elinkaarensa loppupäähän. Olimme ylläpitäneet niitä itse, ja siihen kului paljon aikaa. Halusimme yhtenäistää integraatioteknologian ja toisaalta modernisoida integraatioarkkitehtuuria.

Lisäksi tarkoituksena oli keskittyä ydinosaamiseen eikä työkalujen kehittämiseen.

Sopivan uuden alustan hankintaan käytettiin aikaa ja tehtiin tiukkaa vertailua.

– Tiimi oli lopulta yksimielinen, paras oli InterSystemsin vaihtoehto.

Huhtala sanoo, että InterSystems on alan piireissä tunnettu, ja nimenomaan terveydenhuollon ratkaisuissa.

– Hyvä sana oli kiirinyt korviimme, ja yhtiö oli myös ennakkosuosikki.

InterSystemsin HealthShare Health Connect -integraatioalusta on toteutettu erityisesti terveydenhuollon käyttöön. Se on laajasti käytössä Suomessa ja muualla maailmalla, ja se soveltuu hyvin erilaisiin terveydenhuollon sovelluspalveluihin.

Integraatio osaksi tuotekehitystä

Tiedossa oli jo etukäteen, että erilaisten liittymätyyppien siirto uudelle alustalle on iso työ. Tämä piti ottaa huomioon myös resursseissa.

– Mielestäni olemme onnistuneet tässä hyvin. Olemme saaneet muutettua integraatiotyön osaksi tuotekehitystä ja samalla tuotteistettua siirrettävät liittymät tosi hyvin.

Tähän mennessä valmiita toteutuksia on kuvantamisessa, sairaalalähetteissä sekä vakuutusalan liittymissä. Lisäksi ACUTElla on tehty muutamia hybridiratkaisuja, joissa mukana on myös vanhaa teknologiaa.

– Olemme saaneet ratkottua uudella alustalla hyvin vanhojen liittymien kipupisteitä, Huhtala kertoo.

Historiansa aikana yhtiö on toteuttanut satoja liittymiä, joista moni on räätälöity projektikohtaisesti. Nyt käsittelystä on tullut huomattavasti helpompaa ja automatisointi on auttanut paljon.

– Hyöty on näkynyt hyvin. Esimerkiksi kyky reagoida poikkeamiin on parantunut, samoin kyky päivittää liittymätoteutuksia erittäin ketterästi. Vikaselvitysten teko on aika lailla mullistunut.

Manuaalista työtä on automatisoitu kehittäjän työpöydältä tuotantoon asti. Huhtala on erityisen hyvillään vikatilanteiden näkyvyydestä. Aiemmin vian selvitykseen kului aikaa, kun aina ei edes tiedetty, mitä pitäisi tutkia.

– Meillä on nyt uusia työkaluja nähdä, mitä konepellin alla tapahtuu.

Tuki toimii

Kuinka olette saaneet integraatioissanne apua, jos olette sitä tarvinneet?

Huhtala mainitsee, että apua on tarvittu muutaman kerran, ja tiimi on käyttänyt sekä InterSystemsin globaalia että paikallista tukea.

– Kumpikin on toiminut, ja ratkaisu on aina löytynyt. Olemme saaneet hurjasti kannustusta käyttää tukipalveluja, ja meille on sanottu useaan kertaan, että yhteyttä saa ja pitää ottaa matalalla kynnyksellä.

Huhtalan mielestä projektin kokoon suhteutettuna tuen tarve on ollut erittäin vähäistä. Tukipalveluun on koottu valmiiksi hyvää dokumentaatiota ja ohjeita lukuisiin tilanteisiin. Lisäksi InterSystems on järjestänyt koulutuksia, joihin vitecläiset ovat aktiivisesti osallistuneet.

– Annan koulutuksen järjestäjille täyden kympin.

Kaunista yksinkertaisuutta

Vaikka integraatiotyö uudella alustalla on vielä kesken, Huhtala on valmis sanomaan, että järeän alustan käyttöönotto kannatti. Myös tiimi on ollut erittäin tyytyväinen uuteen alustaan.

– Siinä näkyy selvästi, kuinka ydinajatuksena on pidetty yksinkertaisuutta. Vaikka asiat ovat monimutkaisia, teknologian yksinkertaistamiseen on nähty paljon vaivaa. Yksinkertainen on kaunista, ja tukee myös meidän arvojamme.

Monenkirjavat asiat pinnan alla voivat toisin sanoen olla hyvinkin kompleksisia, mutta loppukäytössä kliinikon työssä asiat hoituvat helposti ja tehokkaasti.

Huhtala kertoo esimerkin johonkin liittymään tarvittavasta muutoksesta. InterSystemsin alustalla korjaus saadaan vietyä vaivattomasti sekä testiympäristöön että tuotantoon.

– Meidän aikaamme ei mene enää siihen, että miettisimme keinoja tuotantoon siirtämiseen, kun valmiit ratkaisumallit löytyvät tuotteesta itsestään. Meillä on säästynyt työaikaa lukemattomien työpäivien verran.

Varsinaiselle kehitystyölle jää nyt toisin sanoen aiempaa enemmän aikaa.

Monipuolinen ja taipuisa

Järjestelmäarkkitehti Juho Kunnari sanoo, että hänet on yllättänyt InterSystems HealthShare Health Connect -alustan monipuolisuus. Sen ympärillä olevan yhteisön kautta löytyy paljon esimerkkejä ja vinkkejä toteutuksiin. Asiat voi ratkaista monella eri tavalla ja ottaa käyttöön niistä itselle sopivin.

– Meillä on ollut tietynlaiset lähtökohdat HealthSharen kanssa, jotta saamme sen toimimaan sovelluksemme kanssa. Teemme esimerkiksi paljon sanomamuunnoksia eri formaattien ja standardien välillä, jotta löydämme tarkoitukseen parhaimman ratkaisun, Kunnari kertoo. Alusta tuntuu taipuvan kaikkeen mihin halutaan. Kun sen logiikkaan pääsi sisälle, toimiminen on ollut nopeaa.

Manuaalisen työn väheneminen on helpottanut ylläpitoa ja käyttöönottoa. Ja manuaaliset virheet ovat vähentyneet.

Kunnarin mielestä alusta on järeä työkalu, joka antaa käyttötarpeesta riippuen mahdollisuuksia ties mihin.

Myös hänen mielestään InterSystemsin koulutus on ollut hyvää ja tuki avuliasta selvittämään asioita.

Paljon hyötyä asiakkaille

Uudesta alustasta hyötyvät myös asiakkaat. Huhtala sanoo, että järjestelmien luotettavuus, suorituskyky ja skaalautuvuus paranevat. On myös otettava huomioon, että terveydenhuollossa kuplii jatkuvasti uusia asioita.

– Emme voi lukittautua jumiin johonkin tiettyyn vaan meidän on kyettävä olemaan muutoksissa ja tarjooman laajentuessa hyvin mukana.

Vitec Acuten on kyettävä myös tulevaisuudessa ratkomaan eri järjestelmien yhteentoimivuutta – ja hyvillä työkaluilla se onnistuu.

Huhtala pohtii, että sote-kentässä on hyvä ymmärtää erilaisia toimijoita ja liiketoimintamalleja. Yhteentoimivuudella voidaan taata terveydenhuollon ammattilaisille parhaat työkalut.

Repullinen uusia ideoita

Vitec Acutessa on jo muhimassa ajatuksia, kuinka järeän alustan mahdollisuuksia voisi jatkossa hyödyntää lisää. Tulevaisuudessa olisi mahdollista toteuttaa lukuisia ideoita, joissa yhteentoimivuus on keskeistä.

– Haluamme jatkossakin saattaa yhteen asioita ja olla kumppani, joka mahdollistaa yhteentoimivuuden, Huhtala sanoo.

Tulevista mahdollisuuksista ovat kyselleet myös asiakkaat. Vanhaa teknologiaa puretaan kuitenkin ensin kärsivällisesti samalla kun uutta rakennetaan InterSystemsin alustan päälle.

– Innovaatioita syntyy varmasti, ideoita on jo repullinen. Niihin kuuluu rajapintojen jatkokehitystä ja pidemmälle vietyä tuotteistamista.

Millaisia terveisiä haluaisit lähettää niille, jotka painiskelevat yhteentoimivuuden kanssa? Suosittelisitko InterSystemsin ratkaisua?

– Kyllä. InterSystems on kumppanina erittäin helposti lähestyttävä, kuuntelee ja on aina valmis auttamaan. Erityisen positiiviselta on tuntunut tietynlainen lämpö, josta välittyy tunne, että asiakas on oikeasti tärkeä.

Iskulause:DevOps, Integraatio, potilastietojärjestelmä

Muita Resursseja, Joista Saatat Pitää