Skip to content
Etsi tietoja InterSystemsin tuotteista ja ratkaisuista, uramahdollisuuksista ja muusta.
Lääketieteellisen teknologian innovaattorit

Luovu laitekeskeisyydestä InterSystemsin teknologian avulla

doctors reviewing patient images on large screen

Nopeuta MedTech-ratkaisujen kehittämistä.

Menestyksen kannalta on entistäkin tärkeämpää ottaa käyttöön dataan pohjautuva liiketoimintamalli, jossa yhdistetään ja hyödynnetään eri lähteistä saatua tietoa. InterSystemsin teknologia voi auttaa sinua:

 • Optimoimaan lääkinnällisten laitteiden ja lääketieteellisten kuvantamisratkaisujen hyödyllisyyden
 • Osoittamaan tuotteesi arvon potilaille, tilaajille ja terveydenhuollon tarjoajille koko terveydenhuollon ekosysteemissä
 • Kehittämään uusia ja innovatiivisia MedTech-ratkaisuja

 

Guerbet luotti InterSystemsiin luodessaan joustavan, pilvipalveluna toimivan varjoaineiden hallintaratkaisun kuvantamiskeskuksille

 

 

Osoita, mitä hyötyä innovaatiostasi on

Oletpa kehittämässä innovatiivista lääkinnällistä laitetta, kuten diagnostista kuvantamisteknologiaa, radiologian työnkulkua valvovaa ohjelmistoratkaisua, potilaiden etävalvontatyökalua, uutta infuusiopumppua tai implantoitavaa laitetta, InterSystemsin ohjelmistojen avulla voit:

 • Varustaa uuden sukupolven MedTech-ratkaisusi vankalla liitettävyydellä, tiedonhallinnalla, yhteentoimivuudella ja analytiikalla
 • Hyödyntää kaikkea keräämääsi tietoa, mukaan lukien sähköisistä potilastiedoista, Internetiin liitetyistä älykkäistä terveydenhuollon laitteista, CRM-järjestelmistä ja muista lähteistä peräisin olevat erilliset ja jäsentymättömät tiedot - niiden muodosta riippumatta
 • Nopeuttaa ohjelmistokehityksen aikataulua hyödyntämällä hyväksi todettua ja skaalautuvaa terveydenhuollon tietomallia ja HL7 FHIR -ominaisuuksia

Millään yrityksellä ei ole enempää kokemusta kliinisen tiedon strategioiden ja yhdistettyjen terveystietojärjestelmien tukemisesta kuin InterSystemsillä

Löydä dataan piilotetut dollarit: David Menningerin podcast

 

Näyttöä koskeva todistusaineisto helpottaa siirtymistä arvoperusteiseen hoitoon

Siirtymä volyymiperusteisesta arvoperusteiseen hoitoon sekä tuloksiin perustuvien sopimusten ja toimintamallien yleistyminen johtavat siihen, että tilaajat ja palveluntuottajat investoivat entistä enemmän integroituihin, lisäarvoa tuottaviin laitteisiin ja muihin lääketieteellisen teknologian ratkaisuihin. Reaalimaailman data ja tuloksellisuuden todistava näyttö ovat olennaisen tärkeitä, koska maksajat ja terveydenhuolto-organisaatiot haluavat varmistua ratkaisujen hyödyllisyydestä ennen investointien tekemistä. InterSystems voi auttaa, kun haluat:

 • Hankkia, muuntaa ja käyttää kustannustehokkaasti koko terveydenhuollon ekosysteemistä kerättyä keskeistä dataa
 • Hyödyntää syvällistä terveydenhuollon data-asiantuntemustamme, kun valmistaudut menestymään kehittyvissä hoitotyön malleissa

 

Innovaatioalusta, jonka avulla voit parantaa tuotteen elinkaaren jokaista vaihetta

InterSystems IRIS for Health™ -tietoalustan avulla voit:

 • Yhdistää tietoja koko terveydenhuollon ekosysteemistä tietomuodosta riippumatta
 • Hyödyntää sähköisiä potilastietoja (EMR), kliinisiä tietoja ja laitetietoja tuotekehityksen ja arvon parantamiseksi
 • Vähentää tiedon siiloutumista yrityksessäsi sekä parantaa liiketoiminnan tehokkuutta ja laitteiden suorituskykyä
 • Toimittaa tutkimuskelpoisia tietoja data-analyytikoillesi
 • Automatisoida reaalimaailman dataan perustuvan todistusaineiston käytön tuotteen koko elinkaaren ajan tutkimuksesta ja kehityksestä aina viranomaismääräysten noudattamista koskevaan raportointiin asti
 • Yksinkertaistaa ja nopeuttaa markkinoille saattamisen jälkeistä valvontaa
 • Automatisoida datan keräämisen hyötyperusteista hoidon arviointia varten sekä sopimusten hallinnoinnin
 • Rakentaa lääketieteellisen tietotekniikan ratkaisuja, jotka parantavat tiedonkulkua, hoidon toteutusta, potilastuloksia ja laaturaportointia

Lue lisää InterSystems IRIS for Health -alustasta

InterSystems helpottaa painopisteen siirtämistä pois laitteista, toimitaanpa pilvipalvelussa tai omissa tiloissa

InterSystemsin IRIS for Health on ainoa tietoalusta, joka on suunniteltu erityisesti terveydenhuollon tietojen hyödyntämiseen. Se auttaa luomaan, yksinkertaistamaan, nopeuttamaan ja parantamaan lääketieteellisen teknologian ratkaisuja:

 • Syvä tuki kansainvälisille yhteentoimivuusstandardeille, mukaan lukien HL7 FHIR
 • Nopea, usean mallin tiedonhallinta, joka skaalautuu vertikaalisesti ja horisontaalisesti
 • Luonnollisen kielen käsittely
 • Kehittynyt, avoin analytiikka
 • Valmis koneoppimisteknologia

 

Lue lisää aiheesta

Take The Next Step

We’d love to talk. Fill in some details and we’ll be in touch.
*Required Fields
Highlighted fields are required
*Required Fields
Highlighted fields are required

By submitting your business contact information to InterSystems through this form, you acknowledge and agree that InterSystems may process this information, for the purpose of fulfilling your submission, through a system hosted in the United States, but maintained consistent with any applicable data protection laws.** By selecting yes, you give consent to be contacted for news, updates and other marketing purposes related to existing and future InterSystems products and events. In addition, you consent to your business contact information being entered into our CRM solution that is hosted in the United States, but maintained consistent with applicable data protection laws.