Skip to content
Etsi tietoja InterSystemsin tuotteista ja ratkaisuista, uramahdollisuuksista ja muusta.
Tietoarkistot tuottavaan käyttöön

Kliinisten tietojen arkistointi rakentaa perustaa tulevaisuudelle

InterSystems HealthShare: Parempi tuotto sijoitukselle

Sähköiset potilaskertomukset eivät ole pelkkä tietotekniikkainvestointi - ne ovat myös turvallisen ja tehokkaan hoidon selkäranka. Silti liian usein vanhemmat tiedot haudataan uuden järjestelmän käyttöönoton yhteydessä staattiseen vanhan datan arkistointijärjestelmään.

Kun käytät HealthShare akliinisen datan arkistointiin, kaikki potilastiedot pysyvät saatavilla tavanomaisten kliinisten työnkulkujen sisällä. Voit lisätä vanhempia tietoja potilaskertomukseen tai käyttää kliinisten tietojen arkistoa terveysstrategian lähtökohtana.

Lataa esite

InterSystems HealthShare Clinical Data Archiving vertailussa

SAAT ENEMMÄN IRTI INVESTOINNISTASI KLIINISTEN TIETOJEN ARKISTOINTIINERILLISET ARKISTOINTIRATKAISUT
HEALTHSHARE UNIFIED CARE RECORD
Jatkuva pääsy vanhoihin tietoihin
orange checkmark
orange checkmark
Pienemmät kustannukset poistamalla vanhoja järjestelmiä käytöstä
orange checkmark
orange checkmark
Vanhat tiedot saatavilla sähköisestä potilastietojärjestelmästä
orange checkmark
orange checkmark
Noudattaa tietojen säilyttämistä ja suojaamista koskevia vaatimuksia
orange checkmark
orange checkmark
Yhdistää tietoja useista järjestelmistä yhteen arkistoon

Vaihtelee


orange checkmark
Sovittaa nykyiset ja vanhat potilasasiakirjat täsmällisesti yhteen

Vaihtelee

orange checkmark
Helpottaa nykyisten ja vanhojen tietojen yhteensovittamista
orange checkmark
Luo kattavat pitkittäiset terveystietokannat, jotka yhdistävät saumattomasti aiemman ja nykyisen hoidon tiedot
orange checkmark
Mahdollistaa reaaliaikaisen analytiikan käytettäväksi hoidon koordinointiin ja väestön terveyden hallintaan hyödyntämällä sekä nykyisiä että vanhoja tietoja
orange checkmark
Parantaa potilaiden sitoutumista yhtenäisen terveystietojen avulla
orange checkmark
Luo tietoperustan digitaalista muutosta varten
orange checkmark

Take The Next Step

We’d love to talk. Fill in some details and we’ll be in touch.
*Required Fields
Highlighted fields are required
*Required Fields
Highlighted fields are required

By submitting your business contact information to InterSystems through this form, you acknowledge and agree that InterSystems may process this information, for the purpose of fulfilling your submission, through a system hosted in the United States, but maintained consistent with any applicable data protection laws.



** By selecting yes, you give consent to be contacted for news, updates and other marketing purposes related to existing and future InterSystems products and events. In addition, you consent to your business contact information being entered into our CRM solution that is hosted in the United States, but maintained consistent with applicable data protection laws.