Skip to content
Etsi tietoja InterSystemsin tuotteista ja ratkaisuista, uramahdollisuuksista ja muusta. Tuloksia ovat InterSystems.com lisäksi kehittäjäyhteisömme sisältö, tuotedokumentaatio ja koulutussivustot.
Vaikuttavuuteen perustuva hoito

Parannamme potilaiden, palveluntarjoajien, toimittajien ja hoidon maksajien yhteistyötä ja luomme mahdollisuuksia vaikuttavuuden selvittämiseen.

smiling medical staff in a meeting

Ratkaisut ja teknologia tukevat muutosta

Vaikuttavuusperusteinen terveydenhuolto on saamassa yhä enemmän jalansijaa kaikkialla maailmassa - kannustimien tarjoaminen oikeiden asioiden tekemisestä ei juuri herätä vastustusta. Arvoperusteisten maksumallien mekanismit ja erityispiirteet vaihtelevat, mutta peruselementit ovat kaikkialla samat: sovitut hoitostandardit, niiden noudattamista edistävät kannustimet ja onnistumisen mittaaminen paremmilla tuloksilla ja pienemmillä kustannuksilla.

Olipa paikkasi vaikuttavuusperusteisessa hoitoketjussa mikä tahansa, HealthShare tarjoaa tietoa, jota tarvitset onnistumiseen:

  • Palveluntarjoajat saavat kattavat tiedot monimutkaisten hoitoprosessien uudelleensuunnittelua ja hallintaa varten
  • Tilaajat saavat tietoa, jonka avulla he voivat automatisoida ja virtaviivaistaa hyväksyntöjä ja mittauksia sekä tukea tehokkaammin palveluntarjoajien verkostoja
  • Potilaat saavat välineitä terveytensä ja hyvinvointinsa hallintaan
  • Kansanterveysviranomaiset saavat näkyvyyden koko alueen terveystuloksiin
  • MedTech-yritykset saavat sopimusneuvotteluissa tarvitsemaansa tietoa terveystuloksista

 

 

Väestö- ja potilasryhmien hallinta

Voit hallinnoida koko maantieteellisen alueen, sairauskohortin, jäsenkunnan tai potilasryhmän hoidon laatua. HealthSharen laajennetut päätöksenteon tukitoiminnot valvovat kertyvää tietoa jatkuvasti riippumatta väestöryhmän koosta ja koostumuksesta. Kun se havaitsee puutteita hoidossa, merkittävää uutta tietoa tai trendejä, jotka viittaavat muutoksen tarpeeseen, se ilmoittaa tästä hoitajille ja potilaille. Kun kliinisiin, hallinnollisiin ja potilailta kerättyihin tietoihin vastaavasti lisätään lääkinnällisten laitteiden keräämiä tietoja, HealthShare voi tuottaa tietoa, joka osoittaa, miten laite parantaa hoitotuloksia ja ehkäisee haittatapahtumia.

Ryhdy oppivaksi terveydenhuoltojärjestelmäksi

Arvoperusteisen hoidon onnistuminen riippuu tulosten jatkuvasta mittaamisesta ja hoidon ja prosessien parantamisesta saadun tiedon perusteella. HealthSharen ja sen kumppaniratkaisujen avulla on mahdollista

  • Mitata kunkin potilaan hoidon laatua, hoitotuloksia ja hoitoprosessia suhteessa parhaisiin käytäntöihin
  • Soveltaa ennustemalleja, joiden avulla tunnistetaan väestöstä ne, jotka hyötyvät paremmasta seurannasta eniten
  • Käyttää mittauksia viestinnän apuna, kun hoitotiimeille kerrotaan parhaista käytännöistä ja yksilöllisen, koordinoidun hoidon tarjoamisesta potilaille ja heidän perheilleen
  • Nähdä potilastietoja pidemmältä ajalta, mikä rikastuttaa hoidon parantamiseen tarvittavaa kokonaisnäyttöä

Vaatimustenmukaisuuden seuranta

Tuemme siirtymää arvoperusteiseen hoitoon myös auttamalla noudattamaan erilaisten sääntelyohjelmien vaatimuksia, kuten:

Lisätietoja aiheesta

Take The Next Step

We’d love to talk. Fill in some details and we’ll be in touch.
*Required Fields
Highlighted fields are required
*Required Fields
Highlighted fields are required
** By selecting yes, you give consent to be contacted for news, updates and other marketing purposes related to existing and future InterSystems products and events. In addition, you consent to your business contact information being entered into our CRM solution that is hosted in the United States, but maintained consistent with applicable data protection laws.