Skip to content
Etsi tietoja InterSystemsin tuotteista ja ratkaisuista, uramahdollisuuksista ja muusta.

Analytiikka

Ota tieto kehittämisen perustaksi
colorful graphs layered one over another on a screen

Yhteistä kaikille datalähtöisesti toimiville organisaatioille on luotettavan ja laadukkaan tiedon sekä luotettavan analytiikan tarve.

InterSystemsin teknologioiden avulla on nopeampaa ja helpompaa kerätä, yhtenäistää ja normalisoida dataa, jota tarvitaan päätöksenteon optimointiin ja toiminnan kehittämiseen analytiikan avulla. Asiakkaamme voivat integroida InterSystems IRISin, InterSystems IRIS for Healthin, HealthSharen tai TrakCaren mahdollistamat puhtaat ja terveet tiedot monenlaisiin kolmannen osapuolen analyysityökaluihin, kuten Tableauhun, Microsoft PowerBI:hen ja Apache Sparkiin, tai hyödyntää InterSystemsin ratkaisuihin sisäänrakennettuja tai niihin lisättyjä data-analytiikkaominaisuuksia.

Näin organisaatiot, joilla on monenlaisia tarpeita rahoitusennusteista integroituihin terveydenhuollon analyyseihin, voivat hyödyntää InterSystemsin työkaluja ympäristöstä riippumatta:

  • Kerää, normalisoi ja puhdista dataa, jolloin voit luoda sen avulla ennakoivia malleja, jotka ennustavat esimerkiksi kustannuksia, varastovajeita tai terveystapahtumia kuten aivoverenvuotoja.
  • Saat reaaliaikaista tietoa riskialttiista lainoista ja voit puuttua tilinomistajien toimintaan lainataseen vahvistamiseksi.
  • Ota ennustemallit käyttöön osaksi hallinto- ja hoitohenkilökunnan normaaleja operatiivisia ja kliinisiä työnkulkuja kojelautojen, sähköisten potilastietojärjestelmien tai reaaliaikaisten hälytysten avulla.
  • Hyödynnä FHIR- ja muita sovellusrajapintoja tuodaksesi tietoja potilaiden, yhteistyökumppaneiden ja päättäjien käytössä oleviin sovelluksiin päätöksenteon optimointia ja viestintää varten.
  • Suorita laboratoriokäsittelyn preanalyyttiset, analyyttiset ja postanalyyttiset vaiheet.
  • Kerää IoT-laitteiden antureiden tiedot ja siirrä ne ajankohdasta riippumatta pilveen analysoitavaksi.
  • Kerää tietoja älykkäiltä mittareilta ja analysoi niitä reaaliaikaisesti tuotannon ja kysynnän seuraamiseksi ja hallitsemiseksi.
  • Analysoi reaaliaikaisia signaaleja tuotantotiloista, jotta valmistajat voivat parantaa tuotannon laatua ja tehokkuutta, reagoida nopeammin sekä ennakoida ja välttää ongelmia.

Tiedolla on vain vähän arvoa, ellei se johda toimintaan. Tee organisaatiostasi älykkäämpi analysoimalla dataa tehokkaasti ja toimittamalla käyttökelpoista tietoa sitä tarvitseville henkilöille heidän tarvitsemillaan tavoilla silloin, kun he sitä tarvitsevat.

Take The Next Step

We’d love to talk. Fill in some details and we’ll be in touch.
*Required Fields
Highlighted fields are required
*Required Fields
Highlighted fields are required

By submitting your business contact information to InterSystems through this form, you acknowledge and agree that InterSystems may process this information, for the purpose of fulfilling your submission, through a system hosted in the United States, but maintained consistent with any applicable data protection laws.** By selecting yes, you give consent to be contacted for news, updates and other marketing purposes related to existing and future InterSystems products and events. In addition, you consent to your business contact information being entered into our CRM solution that is hosted in the United States, but maintained consistent with applicable data protection laws.