Skip to content
Etsi tietoja InterSystemsin tuotteista ja ratkaisuista, uramahdollisuuksista ja muusta.

InterSystems IRIS Adaptive Analytics

Nopeampaa päätöksentekoa
adaptive analytics data

Menestyäkseen organisaatioiden on tarjottava päätöksentekijöilleen ja data-analyytikoilleen mahdollisuus saada tietoa yrityksen kaikista osa-alueista. InterSystems IRIS® Adaptive Analytics laajentaa InterSystems IRIS -tietoalustaa mahdollistaen nopeamman tiedonsaannin ja paremmat päätökset yrityksen erityyppisille käyttäjäryhmille.

InterSystems IRIS tarjoaa mahdollisuuden rakentaa sovelluksia nopeasti ja helposti. InterSystems IRIS hyödyntää koneoppimisen tehoa ja tarjoaa tiedonhallinnan, yhteentoimivuuden ja analytiikan ominaisuuksia - InterSystems IRIS on oikea valinta, kun rakennetaan pilvipohjaisia ratkaisuja kriittisille tiedoille.

Adaptive Analytics on valinnainen laajennus, joka tekee InterSystems IRISistä entistäkin tehokkaamman tarjoamalla liiketoimintasuuntautuneen virtuaalisen tietomallikerroksen InterSystems IRISin ja suosittujen Business Intelligence- (BI) ja Artificial Intelligence (AI) -työkalujen väliin. Se sisältää tietomallin kehittämistä varten suunnitellun intuitiivisen käyttöliittymän. Sen avulla voit järjestää datan, määritellä laskettavat kohteet johdonmukaisesti ja nimetä tietokentät selkeästi. Keskitetyllä, yhteisellä tietomallilla yritykset ratkaisevat ongelmiaan ja voivat tarjota loppukäyttäjille yhden, yhtenäisen näkymän liiketoiminnan mittareihin ja tietoihin.

Lataa ratkaisun kuvaus

Keskeiset ominaisuudet

  • Data pysyy InterSystems IRIS -alustalla parhaan mahdollisen suorituskyvyn varmistamiseksi - ei kopiointia tai siirtelyä
  • Tietohallinnosta vastaavat käyttävät Adaptive Analytics -mallinnusohjelmaa tietojen tuomiseksi liiketoimintakäyttäjien saataville - monimutkaisia tietorakenteita, taulukoita tai suhteita ei tarvitse paljastaa
  • Tietomalliin tehdyt muutokset julkaistaan kuutioina käyttäjiä häiritsemättä - ei odottelua kuutioiden uudelleenrakentamisen takia
  • Analytiikan käyttäjät voivat käyttää valitsemaansa BI-työkalua, esim. Microsoft Exceliä ja PowerBI:tä tai Tableauta, ja käyttää samaa OLAP-mallia (online analytical processing)
  • Adaptive Analytics käyttää osittaisen sisällön tai vanhentuneiden tietojen sijasta InterSystems IRIS -tietokantaan tallennettujen tietojen koko laajuutta suoran yhteyden kautta
  • Se tarjoaa yhden kerroksen tietojen käytön hallintaan ja suojaa arkaluonteisia tietoja luvattomalta käytöltä

Adaptive Analytics rakentaa tietomalliin tehtyjen kyselyjen perusteella kiihdytysrakenteita, joita käytetään usein esitettyjen pyyntöjen tehokkaampaan täyttämiseen. Nämä valmiiksi aggregoidut tietorakenteet luodaan automaattisesti kyselymallien perusteella, ja ne nopeutuvat ajan myötä, kun uusia tietopyyntöjä tehdään. Erona välimuistiin tallentamiseen aggregaatit luodaan sisältämään ylimääräisiä tietokenttiä, joita saatetaan tarvita tulevaisuudessa tehtävien kyselyjen täyttämiseksi.

analyst looking pleased as he reviews data on his laptop

Mikä erottaa InterSystems IRIS Adaptive Analyticsin muista?

teal checkmark
Yleinen semanttinen kerros tekee monimutkaisista taustatietorakenteista helpommin lähestyttäviä muille kuin teknisille käyttäjille
teal checkmark
Vältetään erilaisten kyselymurteiden aiheuttamat ongelmat, jotta voidaan tarjota johdonmukaisia vastauksia samaan kysymykseen koko organisaatiossa riippumatta siitä, mitä BI- tai AI-työkalua käytetään
teal checkmark
Mahdollistaa itsepalvelubisnesanalytiikan, jolloin liiketoimintakäyttäjät voivat itse tehdä interaktiivisia ja moniulotteisia analyysejä odottamatta IT-henkilöstöä
teal checkmark
Oppii kyselymalleista ja rakentaa yhdistelmiä koneoppimisen avulla tullakseen älykkäämmäksi ja nopeammaksi
teal checkmark
Ennennäkemätön skaalautuvuus ja suorituskyky InterSystems IRISin tehon avulla

 

Kenen kannattaa käyttää InterSystems IRIS Adaptive Analyticsia ja mitä hyötyä siitä on?

Adaptive Analyticsista hyötyvät tyypillisesti kolmenlaiset käyttäjät:

DBA/datainsinöörit - Adaptive Analytics vapauttaa heidät käyttämään aikansa manuaalisen kuratoinnin ja aggregaattien luomisen sijasta monimutkaisten ongelmien käsittelyyn ja uusien tietovarantojen etsimiseen, jotta ne voidaan asettaa saataville ylimääräisten dataputkien kautta.

Datavastaavat/mallintajat - Adaptive Analytics tarjoaa heille intuitiivisen vedä ja pudota -käyttöliittymän tietomallin luomiseen ja kenttien nimien virtaviivaistamiseen, mikä luo rakennuspalikoita loppukäyttäjien käyttöön.

Bisneskäyttäjät - Adaptive Analytics antaa heille helpon ja johdonmukaisen pääsyn hyvin määriteltyyn dataan valitsemiensa työkalujen avulla.

Saatavuus

Adaptive Analytics on InterSystems IRIS- ja IRIS for Health Advanced Server -palvelimen valinnainen laajennus, joka on saatavana InterSystems IRIS- ja IRIS for Health -palvelinten versioissa 2021.1

Lisätietoa aiheesta

Take The Next Step

We’d love to talk. Fill in some details and we’ll be in touch.
*Required Fields
Highlighted fields are required
*Required Fields
Highlighted fields are required

By submitting your business contact information to InterSystems through this form, you acknowledge and agree that InterSystems may process this information, for the purpose of fulfilling your submission, through a system hosted in the United States, but maintained consistent with any applicable data protection laws.** By selecting yes, you give consent to be contacted for news, updates and other marketing purposes related to existing and future InterSystems products and events. In addition, you consent to your business contact information being entered into our CRM solution that is hosted in the United States, but maintained consistent with applicable data protection laws.