Skip to content
Etsi tietoja InterSystemsin tuotteista ja ratkaisuista, uramahdollisuuksista ja muusta.

Tietojen jakamisen ehdot

Tietojesi suojaaminen ja turvaaminen

Tietoturva ja yksityisyys ovat InterSystemsin ensisijaisia huolenaiheita, kun se on vuorovaikutuksessa asiakkaidemme, kumppaneidemme tai muiden osapuolten kanssa. Tämän vuoksi InterSystems ei ylläpidä tilejä järjestelmissäsi tai ympäristöissäsi eikä pääse niihin suoraan käsiksi.on tärkeää, että kaikkien tuotteidemme tukineuvojamme pyrkivät yhdessä kanssasi ymmärtämään ongelmasi eivätkä pyydä käyttämään tietojasi tai katsomaan järjestelmääsi, ellei sitä todella tarvita ongelmanratkaisuun, mikä tapahtuu vain harvinaisissa tapauksissa.useimmiten tiedot, joita tarvitsemme ongelman ratkaisemiseksi, liittyvät pikemminkin järjestelmän tai tietokannan asetuksiin, virheilmoituksiin tai -näyttöihin tai objektin komentosarjakoodiin kuin itse tietoihin.jos meidän on nähtävä tietojasi tai tuotteen erityistä toimintaa järjestelmissäsi, järjestämme kanssasi turvallisen "over the shoulder" -käytön Webexin tai jonkin muun suojatun näytönjakovaihtoehdon avulla, jolloin pääpaino on siinä, ettei sinulla ole koskaan itsenäistä tai suoraa pääsyä järjestelmiisi tai tietoihisi.tavoitteenamme on säilyttää tietosi kanssasi samalla, kun ratkaisemme ongelmasi.

Tietojen jakamisen ehdot

Tuotetukiprosessimme pyrkivät helpottamaan tätä suojattua ja turvallista vuorovaikutusta kanssasi seuraavilla tietojen jakamista koskevilla ehdoilla, joita sovelletaan, kun luovutat tai välität tietoja InterSystems Corporationille ja sen tytäryhtiöille ("InterSystems"). Näiden tietojen jakamista koskevien ehtojen avulla voimme mahdollistaa luottamuksellisuus- ja tietosuojavaatimusten edellyttämät suojatoimet ja helpottaa niiden toteuttamista.

Näin ollen hyväksyt, että:

"Tietosi" tarkoittaa kaikkia InterSystemsille luovuttamiasi henkilökohtaisia tietoja tai luottamuksellisia tietoja. Henkilötiedoilla tarkoitetaan tietoja, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan henkilöön, ja niihin voi sisältyä: (1) ei-julkiset henkilötiedot; (2) ei-julkiset tiedot; (3) henkilötiedot ja arkaluonteiset henkilötiedot; (4) henkilötiedot; (5) henkilötiedot; (6) henkilökohtaisesti tunnistettavat tiedot; (7) suojatut terveystiedot; ja (8) arkaluonteiset henkilötiedot. "Luottamuksellisilla tiedoilla" tarkoitetaan InterSystemsin kanssa tehtyjen sopimusten mukaisia luottamuksellisia tietoja, mukaan lukien liiketoimintaa koskevat tiedot tai omistusoikeudelliset tiedot tai järjestelmiesi tiedot (mukaan lukien asiakastietosi, jotka eivät ole henkilökohtaisia tietoja).

 • Annat tietojasi InterSystemsille vain silloin, kun se on ehdottoman välttämätöntä InterSystemsin sinulle tarjoaman erityisen tuotetuen kannalta, ja noudattaen täysimääräisesti sovellettavia tietosuojalakeja ja -määräyksiä sekä näitä tietojen jakamista koskevia ehtoja.
 • Toimitat vain sen vähimmäismäärän tai -määrän tietojasi, joka on tarpeen InterSystemsin sinulle tarjoaman tuotetuen kannalta, ja varmistat, että InterSystems on valtuutettu vastaanottamaan tietojasi. Sinun on hankittava kaikki tarvittavat suostumukset ja hyväksynnät.
 • Et pyydä tai vaadi InterSystemsiä käsittelemään tietojasi tavalla, jota et voisi tehdä itse sovellettavien lakien ja asetusten, mukaan lukien sovellettavat tietosuojalait ja -asetukset, mukaisesti tai joka rikkoisi tietojasi koskevia sopimusvelvoitteitasi.
 • Vakuutat ja takaat, että voit käsitellä tietojasi joko sopimuksen tai lain nojalla tavalla, jolla valtuutat InterSystemsin käsittelemään tietojasi, jotka liittyvät InterSystemsin sinulle tarjoamaan erityiseen tuotetukeen.
 • Olet vastuussa hallinnollisten, fyysisten ja teknisten suojatoimien käyttämisestä koko ajan tietojesi siirtämisen aikana InterSystemsille tietojesi luottamuksellisuuden, yksityisyyden ja turvallisuuden säilyttämiseksi ja varmistamiseksi kaikkien sovellettavien tietosuojalakien ja -määräysten standardien ja vaatimusten mukaisesti siihen asti, kunnes InterSystems on vastaanottanut tietosi.
 • Sinun on toteutettava varotoimia, jotta tietojesi turvallisuus ei vaarannu InterSystemsin kanssa tapahtuvan jakamisen aikana, ja sinun on käytettävä suojattuja ja/tai salattuja kanavia tietojesi käyttämiseen käytettävien salasanojen välittämiseen käyttämällä tietojesi suojatusta siirrosta erillistä ja erillistä viestintämuotoa, etkä lähetä salasanoja tai käyttöoikeuskoodeja sähköpostiviestissä tai toimintaviestissä WRC Directin tai iServicen välityksellä (ks. jäljempänä).
 • Toimitat tukiasioihin liittyviä tiedostojasi ja/tai tietojasi sisältävää materiaalia seuraavien hallinnollisten menettelyjen ja suojatoimien avulla:
  • WRC Direct: Kun saat tukea InterSystemsin maailmanlaajuisesta vastauskeskuksesta, pääset WRC Directiin osoitteessa https://wrc.intersystems.com, ja kun siirrät tietojasi, otat käyttöön "Elevated Security" -vaihtoehdon, jotta huomaat, että kyseessä on suojattua tietoa. Liitetiedostoja, joissa on käytössä "Korotettu suojaus", voi käyttää vain InterSystemsin henkilökunta, joka on suoraan tekemisissä tukitapauksen kanssa.
  • iService:Kun saat tuotetukea InterSystems TrakCare Response Centeristä, pääset iServiceen osoitteessa https://iservice.intersystems.com.
 • Vaikka InterSystems ei useimmissa olosuhteissa toimi liiketoimintayhteistyökumppanina tai tietojen käsittelijänä tarjotessaan tuotetukea, silloin kun tietojesi saatavuus tai käyttö edellyttää muuta:
  • Jos olet InterSystemsin tuotteita koskeva tukitili ja joudut toimittamaan InterSystemsille suojattuja terveystietoja sellaisessa muodossa ja sellaisella tavalla, että InterSystems toimii liikekumppanina, sovelletaan tukiliiketoiminnan yhteistyösopimuksen lisäystä, ja ennen tietojesi toimittamista sinun on toimitettava InterSystemsille asianmukainen sitoutumissääntöjä koskeva lomake. Tuettu tili tarkoittaa loppukäyttäjää, sovelluskumppania, käyttöönottokumppania, ratkaisukumppania, järjestelmäintegraattoria tai mitä tahansa osapuolta, jonka kanssa InterSystems on vuorovaikutuksessa näiden tietojen jakamista koskevien ehtojen puitteissa.
  • Jos olet InterSystemsin tuotteiden loppukäyttäjä ja sinun on toimitettava InterSystemsille henkilötietoja sellaisessa muodossa ja sellaisella tavalla, että InterSystems toimii Yhdistyneen kuningaskunnan, EU:n tai ETA:n tietojenkäsittelijänä, sovelletaan loppukäyttäjän tietojenkäsittelysopimuksen lisäystä , ja ennen tietojesi toimittamista sinun on toimitettava InterSystemsille asianmukainen Rules of Engagement -lomake.

Kansainväliset tiedonsiirrot

Sen harvinaisen tapauksen varalta, että tukitili, joka on joko rekisterinpitäjä tai henkilötietojen käsittelijä EU:ssa, joutuisi toimittamaan InterSystemsille henkilötietoja ja että InterSystemsin olisi otettava mukaan muita InterSystemsin osia, jotka eivät sijaitse EU:ssa, InterSystems on laatinut yksiköiden sisäisiä vakiosopimuslausekkeita, jotta EU:n yksiköt voisivat laillisesti siirtää henkilötietoja EU:n ulkopuolisille yksiköillemme:

Helpottaaksemme Yhdistyneen kuningaskunnan tietosuojalakien mukaisia rajoitettuja henkilötietojen siirtoja Yhdistyneestä kuningaskunnasta kolmanteen maahan, joka ei ole asianmukainen:

Sign Up Today

Receive notifications on support alerts, critical issues,
fixes, and product releases.
*Required Fields
Highlighted fields are required
*Required Fields
Highlighted fields are required
By submitting this form, you give consent to receive notifications concerning support alerts, critical issues, important updates, fixes, and product releases via email. In addition, you consent to your business contact information being entered into our CRM solution that is hosted in the United States, but maintained consistent with applicable data protection laws.
**By clicking here, you give consent to be contacted for news, updates and other marketing purposes related to existing and future InterSystems products, offerings, and events.