Skip to content
Etsi tietoja InterSystemsin tuotteista ja ratkaisuista, uramahdollisuuksista ja muusta.

Terveystuotteita kehitetään InterSystemsin alustalla

Lukuisat yritykset ovat kehittäneet terveystuotteitaan OYS:n testauslaboratoriossa, jossa eri potilasjärjestelmät on saatu yhdessä toimiviksi InterSystemsin alustalla.

OuluHealt

Potilas mittaa verenpaineensa kotona, ja lukemat siirtyvät mittarista suoraan hoitohenkilökunnalle. Toinen potilas hoitaa asiansa kotoaan videoyhteydellä, ja lääkäri saa hänen tietonsa eri järjestelmistä yhteen selkeään näkymään. Yhteydet ovat nopeat, sillä käytössä on 5G-verkko.

OYS TestLabissa Oulussa testataan ja kehitetään terveysalan tuotteita, järjestelmiä ja laitteita aidossa sairaalaympäristössä. Testauslaboratorio on osa Oulun yliopistollista sairaalaa. Eri testausympäristöjä on kaikkiaan kolme, sillä OYS Testlab kuuluu OuluHealth Labs -kokonaisuuteen, jossa mukana ovat myös Oulu WelfareLab ja Oamk Simlab.

Eri järjestelmien välinen tiedonsiirto on mahdollista, sillä OYS TestLabissa on käytössä InterSystemsin HealthShare -potilas- ja asiakastiedon yhteentoimivuusalusta. OYS TestLab ja InterSystems ovat tehneet kumppanuussopimuksen, jonka mukaan OYS TestLab saa käyttöönsä InterSystemsin yhteentoimivuusalustan.

Digitalisaation ja kotihoidon kehitystä

Oulun yliopistollinen sairaala aloitti testauslaboratorion toiminnan lokakuussa 2015 vauhdittaakseen terveysalan tuotekehitystä. Testauslaboratoriosta halutaan saada kokemuksia myös Oulun uutta tulevaisuuden sairaalaa varten.

Testauslaboratoriossa on tilaa yhteensä 300 neliötä, ja se muuntuu helposti vaikkapa päivystysvastaanotosta keskosia hoitavaksi tehoyksiköksi.

BusinessOulun asiantuntija Mari Koskinen kertoo, että testauslaboratoriossa oli myös tarve päästä kehittämään ja testaamaan ohjelmistotuotteiden välistä integraatiota jo tuotekehitysvaiheessa. Yhteisen rajapinnan pitää toimia saumattomasti riippumatta siitä, mistä potilastietojärjestelmästä tietoa tarvitaan.

– Meillä on nyt mahdollisuus testata monenlaisia järjestelmiä sekä saada selville, miten tieto liikkuu ja toimiiko se saumattomasti kotoa sairaalaan ja toisinpäin, Koskinen kertoo.

Hän mainitsee, että mukaan saadaan myös analytiikkaa ja tiedolla johtamista. Toisin sanoen yhteisen hallinta-alustan tieto auttaa esimerkiksi ennustamaan potilaan tulevan hoidontarpeen.

Tärkeä osa testausta onkin digitalisaation hyödyntäminen kotihoidossa. Testauslaboratoriossa kehitetään tapoja hyödyntää kotoa tulevaa terveysdataa. Samalla testataan toimintamalleja, joiden avulla terveydenhuollon henkilöstö voi tukea kotona olevia potilaita.

Saumaton tiedonsiirto on mahdollista

Testauslaboratoriossa halutaan vauhdittaa uusien terveysalan tuotteiden kehitystä ja käyttöönottoa yhdessä terveydenhuollon henkilökunnan kanssa. Yrityksissä mahdollisuus on otettu hyvin vastaan, sillä tuotteitaan testaamassa on ollut yli sata yritystä. Myös ohjelmistoyritykset ovat innostuneet mahdollisuudesta testata saumatonta tiedonsiirtoa.

OYS TestLabissa tiedetään nyt, että teknisesti eri järjestelmien tiedonsiirto on mahdollista. HealthSharen avulla erikoissairaanhoidon lääkäri näkee testipotilaansa lääkitystiedot myös perusterveydenhuollon puolelta.

OYS TestLabin testaustoiminnan päällikkö Timo Alalääkkölä kertoo, että palaute testilaboratorion kokeiluista on ollut erittäin myönteinen. Henkilökunta ja mukana olevat potilaat ovat suhtautuneet kokeiluihin erinomaisesti. Tulevaisuudessa sote-uudistuksen edetessä tarve nähdä kaikki potilaan ja asiakkaan tiedot yli organisaatio- ja järjestelmärajojen käy hyvin ajankohtaiseksi.

– Useiden järjestelmien avaaminen lukuisine salasanoineen vie aikaa ja on pois potilaalta, Alalääkkölä muistuttaa.
InterSystemsin johtaja Miila Päivärinne sanoo, että relevantin potilas- ja asiakastiedon täytyy olla käytettävissä hoitopäätöksiä tehtäessä ja toimintaa analysoitaessa ajantasaisesti sekä riippumatta siitä, missä tieto on tuotettu.

– Tieto yksin ei tee kesää vaan se, kuinka sitä käytetään. Sen perusteella voidaan tehdä parempia hoitopäätöksiä ja koordinoida hoitoa yli organisaatiorajojen. Samalla voidaan varmistaa, ettei tehdä päällekkäistä työtä.

Päivärinne huomauttaa, että tietoa voidaan käyttää myös toiminnan johtamisessa esimerkiksi maakuntatasolla. Kun tietoa hyödynnetään edelleen ja sitä yhdistetään tutkimustietoon ja ennustavaan data-analytiikkaan, voidaan ennaltaehkäistä terveysongelmia.

OuluHealth Labs ja OYS TestLab

OuluHealth Labs on kehitysalusta, jossa yritykset ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset voivat kehittää ideoitaan ja tuotteitaan yhteistyössä potilaiden kanssa. Alusta koostuu kolmesta testauskokonaisuudesta: OYS Testlabista, Oamk SimLabista ja Oulu WelfareLabista.

OYS TestLab on kehittämis- ja testausympäristö, jossa yritykset voivat testata ja kehittää tuotteitaan ja ideoitaan aidossa sairaalaympäristössä aitojen käyttäjien kanssa. Myös Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri käyttää laboratoriota omien prosessiensa kehittämiseen sekä Tulevaisuuden sairaala -ohjelman rakennushankkeiden mallintamiseen ja simulointiin.

OYS TestLab sijaitsee Oulun yliopistollisessa sairaalassa, ja sen toteuttaja on Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri.

InterSystems ja HealthShare

InterSystems on maailman johtava terveydenhuollon teknologiatoimittaja sekä suomalaisen terveydenhuollon kumppani. InterSystemsin ratkaisuja käytetään jo sadassa maassa.

HealthShare -potilas- ja asiakastiedon yhteentoimivuusalustan avulla voidaan toteuttaa eri järjestelmien välinen tiedonsiirto ja luoda yksi selkeä näkymä eri järjestelmissä oleviin potilaan tietoihin.

HealthShare tukee myös julkisen ja yksityisen terveydenhuollon järjestelmien yhteensopivuutta. Yhteentoimivuusalusta jakaa mukana olevien järjestelmien tiedot tarkoituksenmukaisella tavalla sekä analysoi tiedon.

Lisätiedot Miila Päivärinne 046 6000 898, miila.paivarinne@intersystems.com

Lisätietoja InterSystems HealthShare -palvelusta

Tekemisellämme on merkitystä

HEALTHCARE USE CASE
Autamme terveysalaa heidän kriittisimmissä tiedontarpeissaan
Julkishallinto instead of Hallitus - Julkishallinnon auttaminen...