Skip to content
Etsi tietoja InterSystemsin tuotteista ja ratkaisuista, uramahdollisuuksista ja muusta.

Biotieteiden teknologiaratkaisut

Optimoi kehitystyö ja helpota pääsyä markkinoille
woman working in a lab looking through a microscope

Nopeuta tutkimustyötä reaalimailman dataa varten suunnitelluilla alustoilla

Tarkasti säännellyillä, vaativilla markkinoilla tarvitaan kokonaisvaltaista näyttöä tuotteen tehokkuudesta ja hyödyllisyydestä. Tarvitset näytön keräämistä varten yhteyksiä potilaisiin, palveluntarjoajiin ja dataan.

InterSystems tekee tämän mahdolliseksi.

Kerää tosielämän data reaaliajassa

Olipa kyse seuraavan menestyslääkkeesi kliinisten tutkimusten valmistelusta, harvinaista sairautta sairastavien potilaiden löytämisestä tai COVID-19-hoitojen tehokkuuden vertailusta, sinulla, potilailla ja rahoittajilla ei ole varaa viivytellä.

InterSystems HealthShare Managed Connections tarjoaa biotieteisiin keskittyneille organisaatioille yksinkertaisen ja tehokkaan tavan muodostaa yhteys yhdistettyyn, normalisoituun ja deduplikoituun, reaaliaikaiseen dataan, joka kattaa koko InterSystemsin asiakastietokannan.

InterSystemsin tosielämän datan, yhteentoimivuuden ja analytiikan ansiosta saat ajantasaisen ymmärryksen siitä, missä ja miten potilaita hoidetaan ja millaisia tuloksia heidän hoidossaan saavutetaan. InterSystems auttaa sinua:

  • Protokollan toteutettavuuden arvioinnissa
  • Tutkimuspaikan valinnassa
  • Sopivien potilaskandidaattien tunnistamisessa ja rekrytoinnissa kliinisiä tutkimuksia varten
  • Vertailevan vaikuttavuustiedon tuottamisessa markkinoille pääsyn tueksi
  • Sähköisten potilastietojen ja korvaustietojen hyödyntämisessä havainnointitutkimuksissa tai synteettistä kontrollia käyttävissä tutkimuksissa
  • Näytön kokonaisvaltaisessa hallinnassa T&K-toimien optimoimiseksi ja arvon mittaamiseksi

Lääke- ja biotieteiden terveys- ja liiketoimintahaasteet

Tällä tallenteella InterSystemsin biotieteiden asiantuntija Matt Stannard kertoo haasteista, joita lääkkeiden valmistajat, määrääjät ja käyttäjät kohtaavat. Nämä haasteet koskevat koko biotieteiden alaa.

Helpota tiedon löytämistä ja hallintaa

Tiedonhankinta, tiedonhallinta ja analytiikka tarjoavat liiketoiminnallista ja kliinistä ymmärrystä, joita tarvitset läpimurtoihin tuotteen elinkaaren jokaisessa vaiheessa - varhaisesta tutkimuksesta markkinoille tulon jälkeiseen valvontaan saakka. InterSystemsin alustat on suunniteltu erityisesti tämäntyyppiseen terveydenhuollon tiedonhallintaan. Millään yrityksellä ei ole enemmän kokemusta yhdistetyistä terveystiedoista kuin InterSystemsillä.

Case - RxMx

Miten teknologia auttaa pienentämään riskejä ja tukee potilaiden sitoutumista lääkehoitoon

Lääkkeiden kehittämiseen, määräämiseen ja käyttöön liittyviin erityisiin haasteisiin vastaaminen edellyttää joustavaa ja ketterää teknologiaa. RxMx:n tuotepäällikkö Matt Smallcomb kertoo, miten yrityksen ratkaisut auttavat lääkeyrityksiä, lääkäreitä ja potilaita hallitsemaan lääkkeiden käyttöön liittyviä käyttöönoton, seurannan, hälytysten, logistiikan ja koulutuksen prosesseja. Nämä RxMx-ratkaisut perustuvat InterSystems IRIS for Health™ -tietoalustaan.

InterSystems HealthShare

InterSystems HealthShare on kehittynyt yhteentoimivuusalusta, joka yhdistää terveydenhuollon ekosysteemin osat toisiinsa. Se tarjoaa tosielämän dataa sähköisistä potilastieto- ja korvausjärjestelmistä sekä potilaskertomuksista ja tuo tiedot esiin sovellusliittymän, Sparkin, FHIR:n ja muiden terveydenhuollon standardien tai mukautettujen työnkulkujen kautta. HealthShare toimittaa puhdasta, tervettä dataa datatiimillesi tiedonhakua, koneoppimista ja muita tietointensiivisiä tutkimusprojekteja varten.

Lue lisää InterSystems HealthShare-yhteentoimivuusalustasta

InterSystems IRIS for Health

InterSystems IRIS for Health on maailman ensimmäinen ja ainoa tietoalusta, joka on suunniteltu erityisesti terveydenhuollon tietojen hyödyntämiseen. Se on ihanteellinen ympäristö hoitoa täydentävien digitaalisten sovellusten, riskinarviointi- ja -hallintaratkaisujen tai markkinoille tulon jälkeisten valvonta- ja seurantajärjestelmien rakentamiseen.

Lue lisää InterSystems IRIS for Health-alustasta

Lue lisää

kesäk. 14, 2018
Life Sciences & Research
Leveraging Normalized Real-World Patient Data to Streamline Clinical Trials, Reduce Delays and Costs.
lokak. 23, 2019
Concerto HealthAI
Artificial Intelligence relies upon a clean data pipeline. A leader in the field, Concerto HealthAI has turned to InterSystems technology to enable its fight against cancer through next-generation technologies.