Skip to content
Etsi tietoja InterSystemsin tuotteista ja ratkaisuista, uramahdollisuuksista ja muusta.

Suomalaista terveysteknologiavientiä jarruttavat ratkaisujen käyttöönoton ja markkinoille pääsyn haasteet kotimaassa

Suomalainen terveysteknologiaosaaminen kiinnostaa maailmalla. Health Tech Finlandin toiminnanjohtaja Saara Hassisen mukaan vahvoilla ovat etenkin tutkimus ja kehitys.

Suomalaisen terveysteknologian tutkimus ja kehitys ovat voimissaan, mutta ratkaisujen käyttöönotto ja markkinoille pääsy kotimaassa takkuavat. Etenkin pienillä yrityksillä on vaikeuksia tuoda uusia sovelluksia nykyisten rinnalle.

Suomalainen terveysteknologiaosaaminen kiinnostaa maailmalla. Healthtech Finlandin toiminnanjohtaja Saara Hassisen mukaan vahvoilla ovat etenkin tutkimus ja kehitys.

- Suomalaisen terveysteknologian vienti on nousussa. Meillä on erityisesti koronatestien valmistuksessa hyvää osaamista, minkä ansiosta etenkin laboratoriodiagnostiikan nousu viennin osalta on ollut merkittävää jo kaksi vuotta, Hassinen sanoo.

Suomi saa kiitosta terveysteknologian kehitysympäristönä, mutta kehitettyjen ratkaisujen käyttöönotossa ja markkinoille pääsyssä on puutteita. InterSystemsin vuonna 2021 teettämän kyselyn mukaan suomalaisten health tech -yritysten toimintaa vaikeuttavat muun muassa yhteentoimivuuden haasteet. Kyselyyn vastanneista IT-palveluntarjoajista 57 prosenttia kertoi, että uusien sovellusten tuominen nykyisten rinnalle on vaikeaa. Hassisen mukaan tästä kärsivät erityisesti pienet yritykset.

- Olemme edenneet systeemissä, jossa meillä on noin 300 kuntaa ja jokainen hankkii omat järjestelmänsä. Vähän riippuen siitä, ovatko ne avoimia vai suljettuja, osalla yrityksistä on ollut helpompaa tai vaikeampaa päästä markkinoille. Meillä on myös aika paljon in-house-yhtiöitä, joilta on totuttu ostamaan, ja ne tekevät osin päällekkäistä työtä yritysten liiketoiminnan kanssa.

Hyvinvointialueilta kantautuneen palautteen mukaan ratkaisujen vastaanottoa vaikeuttaa myös kunnollisten alustojen puute. Mobiilissa, tabletilla ja tietokoneella sijaitsevien sovellusten integrointi ja toimiva alusta mahdollistaisivat uusien ratkaisujen paremman vastaanoton.

Suomalaisyritykset yrittävät valloittaa maailmaa yksin

Halua hyödyntää suomalaista toimintaympäristöä ja kehittää ratkaisuja täällä on sekä suomalaisilla että kansainvälisillä yrityksillä. Hassinen toteaa, että olisi todella tärkeää myös saada ratkaisu ensimmäisen kerran käyttöön Suomessa.

- Täällä on maailman parhaat mahdollisuudet esimerkiksi tehdä yhteistyötä sairaaloiden kanssa, moni iso yritys kehuu niitä. Kehitystyö on hyvä tehdä täällä ja myös ratkaisut pitäisi vielä saada käyttöön täällä. Kyllä ne sitten maailmallakin menisivät kaupaksi.

Toisaalta suomalaisia ratkaisuja saatetaan pitää osittain kapeina: ulkomailla odotetaan parempaa kyvykkyyttä integroitua ja tarjota ratkaisuja yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

- Suomalaiset yritykset helposti koettavat yksin valloittaa maailmaa, mutta yhdessä se olisi paljon tehokkaampaa.

Potilas keskiöön myös IT-puolella

Hassinen uskoo, että sosiaali- ja terveysalan uudistus luo edellytyksiä parempaan. Hän peräänkuuluttaa potilaskeskeisyyttä myös IT-puolella: tietojärjestelmät ovat tärkeässä roolissa hyvinvoinnin edistämisessä ja hoitovajeiden tunnistamisessa ennaltaehkäisevästi. Haasteena ovat tässäkin useat eri sovellukset, jotka eivät anna kansalaiselle itselleenkään kokonaiskuvaa siitä, mitä oman terveyden ympärillä tapahtuu.

- Yhä enemmän meidän pitää saada ennakointi ja ennaltaehkäisy mukaan eli integroida muutakin kuin sotea. Se edellyttää, että saisimme tiedon liikkumaan ja meillä olisi sellaiset järjestelmät, että yksilö itse tietää, mutta myös eri hoitoyksiköt eri paikoissa saavat tiedon reaaliaikaisesti käyttöönsä.

Oma lukunsa on nykyinen geopoliittinen tilanne. Tietoturvan ja tietosuojan merkitys korostuu hybridi- ja kyberhyökkäysten lisääntyessä. Kannattaako tietoja keskittää vai hajauttaa?

- Mieluummin hajautetaan, se on tietoturvallisempaa. Mietitään myös pilviratkaisuja, joita on tällä hetkellä käytössä erilaisia: kannattaako niitä hyödyntää vai kansallisesti satsata johonkin kiinteään palvelimeen? Mielestäni vastuullisuus on aina tärkeä asia, mutta tällä hetkellä siihen pitää erityisesti kiinnittää huomiota.

Hassinen vieraili InterSystems Talking Business & Tech -podcastissa, jota voit kuunnella täällä: https://soundcloud.com/intersystemspodcast

Muita Resursseja, Joista Saatat Pitää