Skip to content
Etsi tietoja InterSystemsin tuotteista ja ratkaisuista, uramahdollisuuksista ja muusta.

Miila Päivärinne: Hyvinvointialueiden IT-ongelmiin on ratkaisu

Miila Päivärinne: Hyvinvointialueiden IT-ongelmiin on ratkaisu

Paras ratkaisu hyvinvointialueiden IT-ongelmiin ei välttämättä ole koko alueen kattava, yhtenäinen järjestelmä. InterSystemsin Suomen liiketoimintajohtajan Miila Päivärinteen mukaan ratkaisun avain on yhteistyömalli, jossa tieto tuodaan eri järjestelmistä kaikkien saataville. Tällöin järjestelmien suuri määrä ei ole ongelma.

Päivärinne puhui hyvinvointialueiden päättäjille suunnatussa InterSystemsin asiantuntijawebinaarissa Miten hyvinvointialueet voivat onnistua ennakoivan terveydenhuollon tavoitteissaan? Hän totesi puheenvuorossaan, että sairaanhoitopiirien käytössä saattaa olla satojakin IT-järjestelmiä, ja lisäksi perusterveydenhuollolla on omat järjestelmänsä. Niiden yhteensovittaminen on iso työ.

– Lisäksi järjestelmien ja sovellusten määrä tulee edelleen kasvamaan. Erään arvion mukaan esimerkiksi iPhonen sovelluskauppaan tulee päivittäin noin 900 uutta terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää sovellusta. Yhteensovittamisen ongelma ratkeaa, kun olemassa olevista ja uusista järjestelmistä saadaan tieto käyttöön sellaisessa muodossa, että sitä pystytään hyödyntämään vastaanotoilla ja päätöksenteossa. Tällöin järjestelmät saavat elää omaa elämäänsä rinnakkain, eikä niiden määrästä tarvitse olla huolissaan, hän sanoo.

Terveydenhuollon teknologiatoimittaja InterSystems on Päivärinteen mukaan tehnyt jo 40 vuoden ajan työtä keskittyen siihen, miten sote-tiedosta saadaan hyvin käytettävää. Yhtiön menestystuote on sovelluskehitysalusta, jonka päälle sote-alan IT-järjestelmätoimittajat rakentavat ohjelmistojaan. Muiden muassa Epicin potilastietojärjestelmä ja Mylabin laboratoriojärjestelmä perustuvat InterSystemsin alustaan.

Suomessa InterSystems on tunnetuin integraatiojärjestelmästään. Juuri integraatiojärjestelmä varmistaa terveydenhuollon eri ohjelmistojen ja sovellusten yhteentoimivuuden. Tietojen integraatio mahdollistaa myös sen, että sote-toimijat voivat käyttää toistensa tallentamia tietoja, kun se on sairauksien ennaltaehkäisyn ja hoidon näkökulmasta perusteltua.

– Potilaslähtöisen toimintatavan perusta on yhteistyömalli, jossa alueilla olevat sote-palveluiden tarjoajat jakavat potilastiedon reaaliajassa tietoalustaan. Siellä tieto normalisoidaan ja liitetään yhteen eli aggregoidaan sekä tallennetaan kliiniseen tietomalliin. Tämän jälkeen tieto näyttää siltä, kuin se olisi yhdestä potilastietojärjestelmästä kotoisin. Kaikki jakavat tiedon ja saavat sen käyttöönsä reaaliajassa, Päivärinne jatkaa.

Potilastietojen integraatio mahdollistaa sote-organisaatioille potilaskeskeisen lähestymistavan hoitoon samalla, kun päättäjät saavat näkymän koko alueen väestön hyvinvointiin. Tämä mahdollistaa ennaltaehkäisevän terveydenhuollon, jossa esimerkiksi diabetesriskissä tai syrjäytymisvaarassa olevat tunnistetaan ja heille kohdistetaan tukea. Päivärinne valotti puheenvuorossaan myös hyötyjä, joita yhteistyömallista on saatu kansainvälisissä toteutuksissa.

Webinaarin muut puhujat olivat Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Janne Aaltonen ja Duodecimin päätoimittaja Johannes Lyytikkä. Myös heillä oli painavaa sanottavaa hyvinvointialueiden IT-järjestelmien kehittämisestä.

Voit katsella Webinaarin tallenteen täältä: https://www.youtube.com/watch?v=z4KxlCFfzPo

Muita Resursseja, Joista Saatat Pitää