Skip to content
Etsi tietoja InterSystemsin tuotteista ja ratkaisuista, uramahdollisuuksista ja muusta.

Janne Aaltonen: Ennakoiva terveydenhuolto edellyttää muutosta asenteissa ja toiminnassa

Janne Aaltonen: Ennakoiva terveydenhuolto edellyttää muutosta asenteissa ja toiminnassa

Uuden tietotekniikan käyttöönotto voi johtaa terveydenhuollon tehostumiseen, mutta se ei ole automaatio. Suomen Lääkäriliiton toiminnanjohtaja, anestesiologian erikoislääkäri ja MBA Janne Aaltonen tähdentää, että IT-järjestelmien hyödyt saadaan toiminnan muutoksen kautta.

Aaltonen puhui hyvinvointialueiden päättäjille suunnatussa InterSystemsin asiantuntijawebinaarissa Miten hyvinvointialueet voivat onnistua ennakoivan terveydenhuollon tavoitteissaan? Hän totesi puheenvuorossaan, ettei uusien tietoteknisten järjestelmien käyttöönotto sellaisenaan johda toiminnan tehostumiseen.

– Vaihtamalla vasara naulapyssyyn toiminta tehostuu, mutta vain, jos naulapyssyä käytetään eri tavalla kuin vasaraa. Toiminta tehostuu, jos uusien IT-järjestelmien avulla pystytään poistamaan tai nopeuttamaan työvaiheita, mutta tämä edellyttää toiminnallista muutosta. Kun tällaisia kohteita löytyy, tietotekniikkaan kannattaa panostaa. Lisäksi tarvitaan muutoshalua ja -kykyä, Aaltonen jatkoi.

Modernit IT-järjestelmät tuottavat parhaimmillaan laadukasta dataa, joka mahdollistaa ennakoivan terveydenhuollon. Tällöin suuri osa ehkäistävissä olevista sairauksista pystytään ehkäisemään, koska merkittävät riskit tunnistetaan ja niihin pystytään reagoimaan nykyistä nopeammin, ennen kuin ne ehtivät realisoitua. Ihannetilanne ei Aaltosen mukaan kuitenkaan toteudu pelkästään ottamalla käyttöön uusia tietojärjestelmiä, vaan myös terveydenhuollon ja ihmisten asenteiden ja toiminnan tulee muuttua.

– Terveys on useimmille tärkeä arvo, mutta siitä tulee prioriteetti usein vasta, kun se on menetetty tai uhataan menettää. Ennaltaehkäisevässä tekemisessä on hyvä muistaa, että ihmisten pitäisi nousta tuolistaan ja lähteä liikkumaan. Se on paras tapa hoitaa terveyttä, hän totesi.

Lääkäriliitto toivoo sote-tietojärjestelmiltä helppokäyttöisyyttä, sillä käytettävyys potilastilanteissa on niiden isoin ongelma tällä hetkellä lääkäreiden kannalta. Tiedon keräämisen tarpeet ovat laajentuneet ja järjestelmät ovat monimutkaistuneet, joten tietojen kirjaamiseen kuluu entistä enemmän aikaa.

– On myös selvää, että tieto on saatava liikkumaan organisaatioiden välillä paremmin kuin tähän asti. Terveydenhuollon ja sosiaalitoimen sekä perus- ja erikoisterveydenhuollon yhdistämisestä ei saada hyötyjä, ellei tieto siirry toimintojen välillä, Aaltonen sanoi.

Aaltonen otti kantaa myös potilasturvallisuus- ja tietoturvakysymyksiin dataa liikuteltaessa. Mitä hän niistä sanoi, selviää webinaarin tallenteesta. Muut puhujat olivat Duodecimin päätoimittaja Johannes Lyytikkä ja terveydenhuollon teknologiatoimittaja InterSystemsin liiketoimintajohtaja Miila Päivärinne. Myös heillä oli painavaa sanottavaa hyvinvointialueiden IT-järjestelmien kehittämisestä.

Voit katsella Webinaarin tallenteen täältä: https://www.youtube.com/watch?v=z4KxlCFfzPo

Muita Resursseja, Joista Saatat Pitää