Skip to content
Etsi tietoja InterSystemsin tuotteista ja ratkaisuista, uramahdollisuuksista ja muusta.

Mylabin Niiranen: Käyttövarmuus keskeistä soten teknologiassa

Mylab, kliinisten laboratorioiden tietojärjestelmäpalvelujen suunnannäyttäjä, on ollut InterSystemsin kumppani perustamisestaan asti. Laboratoriotietojärjestelmässään Mylab hyödyntää InterSystemsin ohjelmistoalustoja.

Mylab-Samuli-Niiranen-ja-Tiina-Mäkinen
Mylabin toimitusjohtaja Samuli Niiranen ja tuotepäällikkö Tiina Mäkinen asettavat asiakkaiden kanssa käytävän vuoropuhelun tuotekehityksen keskiöön.

Digitalisaatio muuttaa nopeasti laboratorioiden toimintaa, minkä käytännössä tietää ja tuntee Mylabin toimitusjohtaja Samuli Niiranen.

Digitalisaatio vaikuttaa laboratoriomaailmaan lukuisin eri tavoin. Mylabin oma tuore esimerkki tästä on palvelu, jossa eturauhassyöpään sairastuneet ja PSA-kontrolleissa käyvät miehet saavat tekstiviesteillä nopeasti tiedon siitä, oliko tuorein testitulos normaali vai ottaako hoitoyksikkö heihin pian yhteyttä.

Palvelu on Mylabin kehittämä, ja siitä on työstetty oma versio suolistosyöpään sekä rintasyöpään sairastuneita varten.

– Syövän hoito ja seuranta saadaan hallitummaksi, ja myös hoitoon liittyviä komplikaatioita päästään ehkäisemään yhä tehokkaammin. Samalla potilaiden epävarmuus omasta tilanteestaan vähenee, Niiranen kertoo.

Digitaalinen patologia alkaa olla arkea. Perinteisesti kudosnäytteet on analysoitu valomikroskoopilla, mutta uuden teknologian ansiosta ne voidaan siirtää digitaaliseen muotoon ja virtualisoida varhaisessa vaiheessa. Tällöin säästetään niukkoja patologiresursseja.

InterSystemsin ohjelmistoalustojen hyödyntäjä

Niiranen on ollut mukana sosiaali- ja terveydenhoidon tietotekniikan tehtävissä 2000-luvun alusta alkaen. Hänellä on insinööritausta, mutta ”lääketieteen puoli tulee sukurasitteena”, kuten hän ilmaisee. Vanhemmista ja sisaruksista löytyy useampi lääkäri.

Sukurasitteesta on Mylabissa suurta hyötyä. Yrityksen erityisosaamista on laboratoriotiedon sekä siihen liittyvän potilastiedon käsittely ja välittäminen. Tarvittava tieto saadaan liikkumaan sujuvasti ja turvatusti, oli tietoa tarvitseva sitten kliinikko, hoitoyksikkö tai toinen laboratorio.

Mylab on InterSystemsin partneri, ja yhteistyö on jatkunut yrityksen perustamisesta 1987 lähtien. InterSystemsin teknologia toimii Mylabin yhtenä ohjelmistoalustana, ja yhtiö käyttää kehitystyössään muutoinkin InterSystemsin ohjelmistoja sekä integraatio-ominaisuuksia.

– Olimme pioneereja ottaessamme Suomessa InterSystemsin Ensemble-integraatio-ohjelmiston käyttöömme, Niiranen kertoo.

Ensemble yhdistää sisäiset ja ulkoiset sidosryhmät sekä prosessit ja sovellukset. Ensemble ja sen uudempi versio, erityisesti terveydenhuollon tarpeisiin kehitetty integraatioalusta Health Connect, on yleinen ohjelmisto myös sairaanhoitopiireissä.

Mylabin ja InterSystemsin yhteistyö jatkuu myös tulevaisuudessa, mistä yritykset ovat vastikään sopineet.

Apotti ja Kanta hyödyntämään laboratorion dataa

Integrointi on välttämätöntä rakennettaessa Suomeen yhtenäistä sosiaali- ja terveydenhuoltoa.

– Keskeinen ominaisuus tähän hyödynnettävältä teknologia-alustalta on käyttövarmuus, Niiranen toteaa.
Pääkaupunkiseudulla asiakas- ja potilastietojärjestelmän jättihanke Apotti on jo aloittanut Vantaalla ja laajenee vähitellen pääkaupunkiseudulle.

Apotin tavoite on muun muassa asiakas- ja potilasturvallisuus sekä nopeampi palvelu. Potilaasta ja potilaalle halutaan ajantasaiset tiedot, joita voidaan hyödyntää siellä, missä tämä asioi.

Myös Mylabin uudesta My+®-laboratoriotietojärjestelmästä on rakennettu integraatio Apottiin. Integraatio järjestetään InterSystemsin integraatioalustan kautta.

– Apotti ja siihen tehty integraatio on ollut iso ja opettavainen hanke, Niiranen sanoo ja viittaa paitsi järjestelmätoimittajiin, myös tilaajaan.

– Mylabin näkökulmasta työläin vaihe integraatiossa oli mittava määrittelytyö, johon kuitenkin kannatti investoida ennen toteutusvaihetta. Lopputulos on tuotantokäytössä todettu hyvin toimivaksi, Niiranen toteaa.

Samaa laboratoriojärjestelmää on käytetty myös, kun Mylab on ollut uusimassa HUSLABin kokonaistietojärjestelmää. Mylabin laboratoriotietojärjestelmällä korvataan aiemmin käytössä olleet järjestelmät. Kyseessä on valtava urakka, joka jatkuu vielä muutaman vuoden.

Eivät Mylabin mittavat hankkeet tähän lopu. Kansallinen Kanta-palvelu tuo uusia mahdollisuuksia myös laboratoriotiedon hyödyntämiseen. Mylab on toteuttanut suuren osa yliopistosairaaloiden laboratorioiden liitynnöistä Kanta-arkistoon.

Digitalisaation edelläkävijöitä

Mylabin kehittäessä tuotteitaan yritys pitää äärimmäisen tärkeänä vuoropuhelua asiakkaidensa kanssa.

– Yhteistyön on oltava toimivaa, jotta ymmärrämme, mitä asiakas todella tarvitsee, Niiranen kertoo.

Yksi esimerkki tällaisesta on mobiilinäytteenotto. Mylabin ratkaisussa sekä tarrojen tulostaminen että näytteiden kuittaaminen hoituvat reaaliajassa potilaan vieressä.

Niirasen mielestä laboratoriot ovat olleet monin paikoin digitalisaation edelläkävijöitä. Niissä on käytetty perinteisesti hyvin kehittyneitä ratkaisuja.

Alan kehityksen terävin kärki tulee Yhdysvalloista, jossa on toki myös enemmän resursseja kuin Suomessa.

– Laboratorioala muuttuu nopeasti, mikä tarkoittaa myös meille jatkuvasti uusia haasteita.

Tekemisellämme on merkitystä

HEALTHCARE USE CASE
Autamme terveysalaa heidän kriittisimmissä tiedontarpeissaan
Julkishallinto instead of Hallitus - Julkishallinnon auttaminen...