Skip to content
Etsi tietoja InterSystemsin tuotteista ja ratkaisuista, uramahdollisuuksista ja muusta.

InterSystems auttaa laadukkaassa integraatiossa

Tamperelainen Acuvitec halusi tehostaa Acute-potilastietojärjestelmän integroitavuutta ja valitsi alustakseen InterSystemsin ratkaisun.

image001-780x500-2.jpg

Terveydenhuollon palveluja digitalisoiva Acuvitec Oy on aloittanut yhteistyön InterSystemsin kanssa. Acuvitec tunnetaan erityisesti Acute-potilastietojärjestelmästä, jota käyttää yli 500 terveydenhuollon toimijaa ympäri Suomen.

InterSystems puolestaan on yksi merkittävimmistä terveydenhuollon teknologiatoimittajista.

Tampereelta lähtöisin oleva Acuvitec kuuluu yhtenä liiketoimintayksikkönä pohjoismaiseen Vitec Software Group -konserniin.

Toimitusjohtaja Janne Vainio Acuvitecistä kertoo yhteistyön InterSystemsin kanssa alkaneen tarpeesta saada käyttöön integraatioalusta, jonka avulla pystytään luotettavasti toteuttamaan tehokkaita ja yhdenmukaisia järjestelmäintegraatioita.

 

Toimitusjohtaja Janne Vainio Acuvitecistä

Järjestelmällinen tapa kommunikoida

Yksi terveydenhuollon haasteista ovat suuret tietomäärät. Potilaskohtaamisista ja hoidoista tallennetaan paljon tietoa, joka on usein hajallaan eri järjestelmissä. Tästä seuraa ongelmia ammattilaiselle: mistä löytää oleellinen tieto juuri silloin kun sitä tarvitaan?

Terveydenhuollon järjestelmien integraatiokyvykkyys on yksi ratkaisu näihin ongelmiin. Juuri tätä tarkoittaa myös uusi yhteistyö. Acute-potilastietojärjestelmän alustaksi valittiin InteSystemsin HealthShare Health Connect -alusta.

– InterSystems auttaa meitä tekemään integraatiosta jatkossa yhä laadukkaampaa, Vainio perustelee valintaa.

Potilastietojärjestelmä saa samalla tukea aiempaa järjestelmällisempään tapaan kommunikoida ulkomaailman kanssa sovittujen standardien ja viestinvälityssanomien kautta.

Vainio kertoo, että Acute-potilastietojärjestelmä täydentyy erinomaisesti InterSystemsin alustan avulla ja turvaa integraatiomatkaa järjestelmien välillä, kansallisten laatustandardien mukaisesti.

– Meille on tärkeää, että voimme jakaa vastuuta InterSystemsin kanssa. Voimme keskittyä oman ydinosaamisen kehittämiseen, mikä liittyy terveydenhuollon liiketoimintaprosessien tehokkuuden ymmärtämiseen ja Acute-järjestelmän käytettävyyteen.

Vainio mainitsee tärkeäksi uuden yhteistyön syyksi myös sen, että InterSystems on luotettu kumppani ja Suomessa laajalle levinnyt. Valintaan vaikutti erityisesti kokemus suomalaisesta terveydenhuollosta.

Toimitusjohtaja Janne Vainio Acuvitecistä

Datan hyödyntäminen vasta alussa

Potilasdatan hyödyntäminen ammattilaisen työssä on alussa, ja erilaiset päätöksentuen ratkaisut ovat vasta tulossa.

– Rutiininomaiset kirjaukset vievät turhan paljon ammattilaisten aikaa, joka voitaisiin käyttää fiksummin potilaan kohtaamiseen ja parempien hoitopäätösten tekemiseen.

Vainion mielestä myös terveydenhuollon ammattilaisten datalukutaitoon pitäisi kiinnittää enemmän huomiota. Mistä lähteestä ja miten tiedot ovat syntyneet? Dataymmärryksellä nopeutetaan ja parannetaan päätöksentekokykyä.

Toimialan sääntely tekee tilanteesta haasteellista. Uusien ratkaisujen on toimittava ja potilasturvallisuus on säilytettävä. Käyttöönotto vie toisin sanoen aikansa.

– Vaikka tietojen hyödyntämisessä on vielä paljon tehtävää, eteenpäin mennään koko ajan. Kun yhteisiä standardeja saadaan lisättyä, tietojen siirrot helpottuvat ja oikea data on ammattilaisten käytössä aina vain paremmin.

Yhteentoimivuus keskeistä

Uusi teknologia nopeuttaa ja helpottaa merkittävästi sekä ammattilaisia että terveydenhuollon asiakkaita.

– Peruslähtökohta tulee olla se, että rajapinnat ovat avoimia, tiedot liikkuvat järjestelmien välillä ja data on ammattilaisen saatavilla heti kun sitä tarvitaan.

Vainio mainitsee hyvinä esimerkkeinä toimivista ratkaisuista sähköisen ajanvarauksen ja sähköiset lomakkeet. Asiakas voi olla yhteydessä terveyspalvelutuottajaan silloin, kun tämä on hänelle mahdollista. Ammattilaiset puolestaan saavat tiedot käyttöönsä ennen potilaan saapumista vastaanotolle.

– Tämä on arkipäivää. Ei kukaan halua palata aikaan, jossa ajanvaraus tehtiin pelkästään soittamalla lääkärikeskukseen.

Seuraavaksi lisääntyy robotiikka. Dataa analysoidaan ja siitä tehdään valmiita johtopäätöksiä ja huomioita ammattilaisten hoitopäätösten tueksi.

– Tulevaisuudessa näemme, mihin teknologia meidät vie. Itse uskon kuitenkin, että prosessia voidaan automatisoida ja tehostaa vielä paljon teknologialla, mutta hoitopäätöksiä tekevät aina ihmiset.

Tietotekniikka keskeiseksi sotessa

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus jäi edellisellä hallituskaudella kesken. Vainio toivoo, että nykyhallitus edistää uudistusta ja tekee päätöksiä, jotta asia ei jää kesken.

– Suomi tarvitsee terveydenhuoltouudistusta, koska palveluiden tarve muuttuu kansalaisten ikääntyessä. Haasteelliseksi tilanteen tekee se, että samaan aikaan joudutaan investoimaan sekä palveluiden kehittämiseen että tietotekniikkaan.

Hän huomauttaa, että nykyisten järjestelmien muuttaminen kerralla ei ole mahdollista vaan tulee tehdä hallitusti. Tulevaisuus on joka tapauksessa hajautettujen järjestelmien maailma. Ammattilaiset tarvitsevat parempia työkaluja.

– En usko, että kaikki ammattilaiset suostuisivat yhteiseen yleistyökaluun. Eihän kirurgikaan leikkaa polvea keittiösaksilla, miksi sitten ohjelmistojakaan haluttaisiin kehittää samaan suuntaan?

Kilpailu teknologiamarkkinoilla on kova. Ammattilaiset loppupeleissä ratkaisevat voittajan, sillä he haluavat tehdä töitä käyttäjäystävällisen softan kanssa.

Tähän vastataan myös Acuten ja InterSystemsin yhteistyöllä.

 

Tekemisellämme on merkitystä

HEALTHCARE USE CASE
Autamme terveysalaa heidän kriittisimmissä tiedontarpeissaan
Julkishallinto instead of Hallitus - Julkishallinnon auttaminen...