Skip to content
Etsi tietoja InterSystemsin tuotteista ja ratkaisuista, uramahdollisuuksista ja muusta.

HUS Tietohallinto valitsi InterSystemsin integraatioalustan

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri on käyttänyt vuosikymmeniä InterSystemsin teknologiaa. HUS Tietohallinto valitsi vastikään myös ensisijaiseksi integraatioalustakseen InterSystemsin HealthSharen.

case-HUS

HUS Tietohallinnon kehittämispäällikön Kalevi Nummelinin tiukimmat kiireet helpottavat hieman. Potilastietojärjestelmä Apotti on saatu käyttöön Peijaksen sairaalassa, ja aloitus sujui jopa odotettua paremmin. Isoja häiriöitä ei ollut, ja työt sairaalassa etenivät normaaliin tapaan.

Apotti on ollut Suomen seuratuin it-hanke. Seuraavana siihen liittyvät mukaan Vantaan perusterveydenhuolto, tämän jälkeen muu HUS, sitten Helsinki. Näiden jälkeen levitystä jatketaan HUS-alueen muihin Apotti-käyttäjiksi ilmoittautuneisiin kuntiin.

Apotti työllistää edelleen, mutta nyt tietohallinnon väki pääsee keskittymään muihinkin töihin. Työlistalla odottamassa on muun muassa uusia sovelluksia, jotka on saatava kentän käyttöön. Esimerkiksi kuulonhuoltoon tietojen kirjaamista varten on tulossa uusi sovellus. Genetiikkaan tulee aiemmat erilliset järjestelmät korvaava yhteinen sovellus.

Työlistalla on myös uuden integraatioalustan, InterSystemsin HealthShare Health Connectin käyttöönotto ja integraatioiden siirto Health Connectin hoidettavaksi.

Budjetoijan unelma

HUS on päättänyt siirtyä käyttämään InterSystemsin HealthSharea ensisijaisena integrointialustanaan. Valinnalle on Nummelinin mielestä monta perustetta.

– Integraatioalustaa valittaessa pitää tuntea olemassa olevat vaihtoehdot. Meillä on vuosien aikana ehtinyt olla lukuisia erilaisia. Suomessa terveydenhuollon tietotekniikassa HealthSharea on käytetty useamman vuoden ajan monella taholla, joten positiivisia kokemuksia on ehtinyt karttua.

Tärkeä peruste valinnalle hänen mielestään oli myös se, että HealthSharesta löytyy jo valmiina lähes kaikki mitä tarvitaan. Alusta on myös täysin yhteensopiva Apotin kanssa.

Ratkaisevaa oli myös hyvä tuki. Nummelin huomauttaa, että toimivan tuen merkitystä ei voi liikaa korostaa. InterSystemsillä se toimii, minkä Nummelin tietää kokemuksesta.

– InterSystemsin teknologian tuki on ensiluokkaista ja nopeaa. Lisäksi tuki sisältyy integraatioalustan hintaan, mikä tekee tuotteesta budjetoijan unelman.
Hinta ja kustannustehokkuus ovat nekin tärkeitä. HUS toimii veronmaksajien rahoilla, ja kaikki eurot pitää pystyä perustelemaan hyvin.

Nummelin arvostaa lisäksi sitä, että InterSystems on yksityinen ja riippumaton yhtiö.

 

 

Pitkä kokemus InterSystemsin tuotteista

InterSystemsin teknologiaa on HUSilla käytössä ennestään muutoinkin. Vastasyntyneiden henkilötunnukset tehdään vielä toistaiseksi sovelluksella, jonka taustalla on InterSystemsin teknologialla toteutettu Musti-potilastietojärjestelmä 1980–90-luvuilta. Laboratorioissa käytetään QPati-patologiajärjestelmää.

Myös ostopalveluissa on käytössä InterSystemsin teknologiaa. Tämän lisäksi HUS käyttää Mylabin ja L-Forcen järjestelmiä, jotka perustuvat InterSystemsin teknologiaan.

InterSystemsin teknologia on mukana yhtiön partnereiden kautta myös Apotissa.

Pitkä yhteinen kokemus

Nummelin on seurannut InterSystemsin ratkaisujen kehittymistä ja tutustunut niihin vuosien saatossa muun muassa alan tapahtumissa. Ensimmäisen kerran hän tutustui yhtiön teknologiaan tultuaan kesätöihin silloiseen Hyksiin 1984. Talossa ryhdyttiin noihin aikoihin käyttämään Musti-potilastietojärjestelmää.

Teknologia on noista ajoista mennyt eteenpäin, mutta Nummelin on pystynyt hyödyntämään alkuaikoina hankittua osaamistaan läpi uransa.

Töissä hankittu kokemus on hyvin monipuolista, sillä ensimmäisinä työvuosina konehuone oli tietohallinnon kanssa samoissa tiloissa. Koska tekniikka kiinnosti, hän käytti välillä itse myös konehuoneen asemia.

HealthShare vähentää stressiä

HUSin tietojärjestelmiä käyttäville integraatioalusta ei varsinaisesti näy, sillä henkilöstö käyttää alustaa hyödyntäviä sovelluksia. Toki käytössä alustalla on paljonkin väliä: kun tiedot siirtyvät luotettavasti sovellukselta toiselle, useamman eri sovelluksen yhtaikainen käyttötarve vähenee.

Punaisena lankana HUS Tietohallinnon työssä on kehittää ratkaisuja niin, että niiden käyttäjien elämä helpottuu. Käyttäjiä kuullaan, ja myös Apotin kehitystyössä hoitajat ja lääkärit olivat mukana.

– Uusia sovelluksia tehtäessä käyttäjät ovat vuosien mittaan tulleet yhä tiiviimmin kehittämiseen mukaan. Silloin ei myöhemmin tarvitse täydentää asioita, jotka selviävät jo suunnittelussa.

Teknologialla halutaan helpottaa esimerkiksi sitä, että samoja tietoja ei tarvitse manuaalisesti siirtää paikasta toiseen.

Nummelin arvostaa uuden integraatioalustan helppokäyttöisyyttä.

– Minun on vaikea kuvitella juuri selkeämpää alustaa. Perusmäärittelyt pystytään tekemään pitkälti pelkästään graafisella työkalulla. Valmista syntyy äkkiä.

Nummelin toteaa, että tietohallinnossa stressin määrä vähenee uuden integraatioalustan käyttöönoton jälkeen: jos jokin yksittäinen sovellus jää jumiin jonoon, se ei estä muita sovelluksia toimimasta normaalisti. Näinhän ei kaikissa ratkaisuissa ole.

Suomen suurin sairaanhoitopiiri

HUS on Suomen sairaanhoitopiireistä suurin. Henkilöstöä HUSissa on kaikkiaan noin 24 000, ja sairaanhoitopiirin alueella asuu 1,5 miljoonaa ihmistä.

HUS Tietohallinnossa tekee töitä määräaikaiset mukaan lukien yli 300 ihmistä. Nummelin on hyvillään siitä, että HUS-konsernissa tietohallinnon merkityksellisyys ja oleellinen rooli ymmärretään hyvin.

– Meidän työmme on jatkuvaa opiskelua. Ymmärrämme hyvin, että tietotekniikka on sairaanhoitopiirissä vain työkalu mutta samalla keskeinen työkalu. Sen punaisena lankana on auttaa talon toimintaa sekä potilaita.

Tekemisellämme on merkitystä

HEALTHCARE USE CASE
Autamme terveysalaa heidän kriittisimmissä tiedontarpeissaan
Julkishallinto instead of Hallitus - Julkishallinnon auttaminen...