Skip to content
Vyhledejte informace o produktech a řešeních InterSystems, kariérních příležitostech a dalších. Výsledky zahrnují kromě InterSystems.com také obsah z naší komunity vývojářů, dokumentaci k produktům a vzdělávací weby.
Finanční služby

Umožňujeme předním světovým organizacím vidět za roh

financial services professional analyzing a graph of financial data

Softwarová řešení pro odvětví finančních služeb

V oblasti kapitálových trhů, správy aktiv, retailového a komerčního bankovnictví, hedgeových fondů a pojišťovnictví pomáhá společnost InterSystems nejúspěšnějším finančním institucím na světě řešit jejich nejnáročnější výzvy.

Tyto organizace jsou závislé na datové platformě InterSystems IRIS®, která jim pomáhá získat přehled v reálném čase, na vyžádání a užitek ze stávajících starších podnikových dat a aplikací.
businessman in suit smiling in a conference room at the office
Umožňujeme přechod na digitální přístup založený na datech
Podnikům umožňujeme využívat 360stupňový pohled na data uvnitř i vně organizace, což přináší celou řadu výhod, včetně:
Vylepšené podpory rozhodování
Skvělých zákaznických zkušeností
Lepšího souladu s legislativou
Silnějšího řízení rizik
Vyšší ziskovosti
Zvýšení provozní dokonalosti
Urychlení inovací

Lepší služby zaměstnancům, partnerům a zákazníkům

Společnost InterSystems poskytuje výkonnou sadu řešení a funkcí, které umožňují firmám poskytujícím finanční služby všech velikostí lépe poskytovat služby svým zaměstnancům, partnerům a zákazníkům.
Případy použití
Celostní 360stupňový pohled na podnik zvyšuje schopnost firmy reagovat na příležitosti k růstu a pružně řešit problémy
Případ použití
Přesný a aktuální 360stupňový pohled na zákazníka je pro finanční organizace nezbytný, aby mohly konkurovat a vítězit.
Případ použití
InterSystems Institutional Client 360 poskytuje důležité informace potřebné k udržení, podpoře a růstu vaší institucionální klientské základny
Případ použití
Implementace obousměrné brány v reálném čase mezi cloudovými fintech aplikacemi a produkčními aplikacemi a datovými zdroji zákazníků
InterSystems IRIS
Organizace poskytující finanční služby se spoléhají na datovou platformu InterSystems IRIS®, aby získaly přehled v reálném čase, na vyžádání a využitelnost svých stávajících starších podnikových dat a aplikací.
TD Ameritrade
Finvi
Rathbones - Look forward
MFS
Fiserv
Credit Suisse
various bar and line graphs layered over tables of financial data
Kapitálové trhy
Výkon jako In-Memory ale s vestavěnou perzistencí
Na kapitálových trzích jsou výkon, škálovatelnost a spolehlivost v reálném čase kritické, zejména při neočekávaném nárůstu trhů. Systém InterSystems IRIS pohání širokou škálu kritických transakčně-analytických aplikací s vysokou propustností v reálném čase v organizacích poskytujících finanční služby po celém světě.

Platformy pro obchodování s různými aktivy, které využívá systém InterSystems IRIS, zpracovávají miliardy transakcí denně.
two coworkers looking at a third while having a conversation in the office
Retailové a komerční bankovnictví
Využití dat ke konkurenceschopnosti v 21. století
Banky potřebují efektivně využívat svá finanční data, aby mohly poskytovat lepší služby zákazníkům, lépe řídit rizika, dodržovat předpisy a rychleji přijímat ziskovější obchodní rozhodnutí.

Díky technologii InterSystems datové platformy mohou retailové a komerční banky:


 • Přijímat lepší obchodní rozhodnutí s využitím kompletního a transparentního pohledu na všechna data v rámci podniku a zákazníků
 • Zvýšit produktivitu zefektivněním provozních procesů, které zahrnují více back-endových aplikací a datových sil
 • Snížit odliv zákazníků a poskytovat individualizované služby a nabídky zákazníkům v reálném čase
 • Rychleji automatizovat nástup a interakcí s digitálními zákazníky při dodržení pravidel Know Your Customer (KYC) a dalších předpisů
glowing screen showing various line graphs
FinTech
Inovujte rychleji, narušujte rychleji, škálujte rychleji
Schopnost FinTech společností rychle inovovat a vytvářet nové služby vyžaduje nový druh platformy pro finanční data - takovou, která jim umožní rychleji vytvářet a nasazovat cloudové nativní aplikace náročné na data, využívající umělou inteligenci, a to s využitím cloudově agnostické platformy, která se může škálovat podle potřeby, jak roste počet zákazníků a pracovních úloh.

InterSystems IRIS je vytvořen pro ISV a je jádrem některých z nejosvědčenějších podnikových finančních softwarových produktů na světě, které poskytují:
 • Nejkratší dobu k vytvoření hodnoty od návrhu k výrobě
 • Optimalizaci pro širokou škálu aplikací v reálném čase s vysokou propustností a strojovým učením v celém odvětví finančních služeb
 • Vynikající využití zdrojů zajišťující nízké celkové náklady na vlastnictví (TCO)
 • Flexibilní možnosti nasazení zahrnují lokální, veřejný a soukromý cloud a hybridní prostředí bez nutnosti změn v aplikacích
smiling woman sitting at her desk ready to take notes
Pojištovnictví
Získejte nové poznatky z více dat a transformujte své podnikání
InterSystems IRIS umožňuje pojišťovnám zahrnout a analyzovat více informací ze svých starších aplikací a z různých zdrojů třetích stran, open source a sociálních zdrojů pro zlepšení obchodních operací a rozhodování, snížení rizika a rychlejší vývoj nových produktů a zdrojů příjmů.

Díky datové platformě InterSystems mohou pojišťovny:


 • Snížit rizika díky větší transparentnosti
 • Zlepšení zkušeností zákazníků a snížení jejich odlivu
 • Poskytovat nové služby generující příjmy s využitím nových zdrojů dat k získání vyššího výnosu z peněz
 • Rychleji adaptovat nové průmyslové regulace
 • Zjednodušit infrastrukturu IT a snížit celkové náklady vlastnictví

Novinky související s finančními službami

Finanční instituce čelí výzvám v prostředí, v němž se zásadně změnil význam běžného podnikání.
Jedna z největších investičních bank na světě migrovala svou hlavní aplikaci pro správu akciových obchodů na technologii datové platformy InterSystems.
Společnost MFS vytvořila aplikaci Global Portfolio Modeler (GPM), která pomáhá snižovat investiční, provozní a technologická rizika.