Skip to content
Vyhledejte informace o produktech a řešeních InterSystems, kariérních příležitostech a dalších.
Young man smiling as he reads his laptop screen
Finanční služby
Cloudová brána Fintech pro firmy poskytující finanční služby
InterSystems poskytuje obousměrnou bránu v reálném čase mezi cloudovými fintech aplikacemi a zákaznickými produkčními aplikacemi a datovými zdroji

Přehled služby Cloud Fintech Gateway

Míra inovací v odvětví finančních služeb se dramaticky zvýšila. Tradiční organizace finančních služeb se snaží udržet krok, a proto často využívají technologie od poskytovatelů fintech služeb k rychlému vývoji nebo poskytování nových cloudových aplikací.

K tomu aby finanční společnosti mohly dosáhnout svých cílů je nutno aby tato cloudově nativní řešení mohla být rychle a snadno integrována do jejich stávající technologické infrastruktury.

InterSystems Cloud Fintech Gateway pomáhá organizacím finančních služeb integrovat tyto aplikace rychleji a efektivněji tím, že poskytuje bezproblémovou obousměrnou integraci v reálném čase s jejich stávajícími staršími aplikacemi, produkčními aplikacemi a zdroji dat.

Řešení poskytuje organizacím finančních služeb rychlost, agilitu a možnosti potřebné k rychlému začlenění cloudově nativních fintech aplikací do jejich produkčních prostředí, což jim pomáhá rychleji inovovat a realizovat tak širokou škálu obchodních iniciativ.

Výzva

Odvětví finančních služeb prochází rychlými změnami. Vyvíjející se očekávání klientů a zaměstnanců znamenají, že skvělé digitální zkušenosti jsou nyní očekávány jako standard pro zákazníky i podniky.

Organizace poskytující finanční služby se také setkávají s rostoucí regulační kontrolou, která vyžaduje novou úroveň transparentnosti, přesnosti a odolnosti celého podniku a jeho systémů a dat. Organizace se také potýkají s výrazným snížením příjmů a žonglují s konkurenčními prioritami napříč celým podnikem. Tyto faktory společně zvyšují tlak na organizace poskytující finanční služby, aby inovovaly a vyvíjely produkty a služby rychleji a zároveň využívaly své stávající vývojové zdroje.

To vyžaduje, aby organizace poskytující finanční služby byly schopny snadno využívat a poskytovat nové fintech služby a aplikace a hladce integrovat své stávající produkční aplikace a zdroje dat s těmito aplikacemi.

Obvykle se toho dosahovalo ručním kódováním integrací mezi aplikaceni a přesouváním a kopírováním dat, což je těžkopádné, pomalé, náchylné k chybám a obtížně udržovatelné a rozšiřitelné. Tyto přístupy také ztěžují poskytování živých, potřebných dat v reálném čase aplikacím.

Řešení

Diagram of InterSystems Cloud Fintech Gateway Process

Řešení InterSystems Cloud Fintech Gateway umožňuje organizacím poskytujícím finanční služby implementovat dynamickou obousměrnou datovou bránu v reálném čase, která propojuje a integruje cloudové fintech aplikace se stávajícími lokálními a cloudovými aplikacemi a datovými úložišti rychleji, s nižšími náklady a jednodušší architekturou než tradiční přístupy.

Řešení využívá nový, inovativní architektonický přístup - inteligentní datovou strukturu -, kteráposkytuje doplňkovou a nerušivou vrstvu, která propojuje a zpřístupňuje informace ze starších systémů a aplikací na vyžádání.

Cloud Fintech Gateway integruje data o událostech a transakcích v reálném čase spolu s historickými a dalšími daty z velkého množství různých back-endových systémů používaných organizacemi poskytujícími finanční služby a transformuje je do společného, harmonizovaného formátu, který na vyžádání slouží cloudovým fintech aplikacím. Zajišťuje obousměrné, konzistentní a bezpečné sdílení dat v reálném čase mezi fintech aplikacemi a produkčními aplikacemi organizace; produkční data mohou být v provozovně, v cloudu nebo
hybridní.

Řešení dokáže aplikovat transformace, pipelining dat, obchodní pravidla, zabezpečení a analytické zpracování dat tak, jak je požadují aplikace fintech. Tím je zajištěno, že data v aplikacích jsou vždy aktuální a přesná. Propojení je obousměrné, takže veškeré změny provedené prostřednictvím fintech aplikací se mohou bezpečně promítnout zpět do produkčních aplikací.

Cloud Fintech Gateway umožňuje organizacím finančních služeb urychlit implementaci cloudových fintech aplikací a dosáhnout větší agility a lepších obchodních výsledků.

Hlavní výhody našeho řešení Cloud Fintech Gateway

Zvýšená rychlost dosažení zhodnocení
Zvyšuje rychlost dosažení hodnoty tím, že umožňuje organizacím finančních služeb rychleji a snadněji integrovat cloudová fintech řešení a technologie do jejich stávajících infrastruktur
Zvýšená agilita
Umožňuje organizacím poskytujícím finanční služby reagovat na nové příležitosti a změny v jejich prostředí tím, že umožňuje rychleji a snadněji začlenit širokou škálu fintech aplikací a technologií dostupných na trhu
Zvýšení provozní efektivity
Eliminuje složitost a neefektivitu manuálních integrací a jiných starších přístupů k integraci využitím moderního přístupu inteligentní datové struktury
Podpora scénářů v reálném čase
Využívá datovou platformu InterSystems IRIS, která je ideální pro řešení kritických případů použití v reálném čase a transakční analýzy ve velkém měřítku

Příklad z reálného světa: InterSystems a Unqork

Společnost Unqork, partner společnosti InterSystems, poskytuje aplikační platformu, která umožňuje podnikovým organizacím rychle a bezproblémově vyvíjet vlastní cloudové aplikace s nulovým počtem řádků kódu. Díky poskytování různých oborových akcelerátorů mohou firmy využít Unqork k dalšímu urychlení vývoje vlastních aplikací pro finanční služby.

Jedním z aplikačních rámců Unqork je Digital Operations HQ, modulární řešení, které umožňuje organizacím rychle vybudovat a efektivně řídit moderní řídicí centrum digitálních operací.

Řešení integruje a optimalizuje celou provozní funkci firmy na základě tří základních prvků:

  1. centrum výjimek s centralizovaným zpracováním chyb a flexibilními pravidly
  2. orchestrátor pracovních postupů, který podporuje digitalizaci vícekrokových procesů
  3. vizuální agregace, která čerpá z interních zdrojů a zdrojů třetích stran.

Organizace poskytující finanční služby využívají řešení InterSystems Cloud Fintech Gateway s technologií Unqork k bezproblémovému propojení Digital Operations HQ se stávajícími aplikacemi, transakcemi a zprávami v reálném čase a datovými sily, aniž by musely ručně kódovat bodové integrace nebo kopírovat dávková data z backendu do frontendu.

Řešení využívá datovou platformu InterSystems IRIS a architekturu inteligentní datové struktury, což je zásadně nový přístup ke správě dat.

Kombinace možností vývoje bez použití kódu a aplikačních rámců společnosti Unqork a výkonu datové platformy InterSystems IRIS umožňuje podnikům inovovat a konkurovat s nebývalou rychlostí a agilitou.

Organizace poskytující finanční služby využívající tyto technologie mají v průměru třikrát rychlejší vývojové cykly, 600krát méně chyb a o 65 % nižší celkové náklady na vlastnictví.

InterSystems IRIS
InterSystems IRIS® je software nové generace pro správu dat, který pohání naše řešení Cloud Fintech Gateway pro zákazníky z oblasti finančních služeb

Související případy použití

Případy použití
Celostní 360stupňový pohled na podnik zvyšuje schopnost firmy reagovat na příležitosti k růstu a pružně řešit problémy
Případ použití
Přesný a aktuální 360stupňový pohled na zákazníka je pro finanční organizace nezbytný, aby mohly konkurovat a vítězit.
Případ použití
InterSystems Institutional Client 360 poskytuje důležité informace potřebné k udržení, podpoře a růstu vaší institucionální klientské základny

Udělejte další krok

Rádi si s vámi promluvíme. Vyplňte některé údaje a my vás budeme kontaktovat.
*Povinná pole
Highlighted fields are required
*Povinná pole
Highlighted fields are required
** Výběrem možnosti ano dáváte souhlas k tomu, abyste byli kontaktováni pro novinky, aktualizace a další marketingové účely týkající se stávajících a budoucích produktů a událostí společnosti InterSystems. Kromě toho souhlasíte s tím, aby byly vaše kontaktní údaje zadávány do našeho řešení CRM, které je hostováno ve Spojených státech, ale je udržováno v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů.