Skip to content
Vyhledejte informace o produktech a řešeních InterSystems, kariérních příležitostech a dalších.

Oznámení/podmínky a pravidla

Podmínky používání

Copyright © InterSystems Corporation 1996 - 2021. Všechna práva vyhrazena

Tyto dokumenty obsahují informace, které jsou majetkem společnosti InterSystems Corporation, One Memorial Drive, Cambridge, MA 02142, nebo jejích přidružených společností, a jsou poskytovány výhradně pro účely provozu a údržby produktů licencovaných společností InterSystems Corporation. Žádná část této publikace nesmí být použita k jinému účelu a tato publikace nesmí být reprodukována, kopírována, zveřejňována, přenášena, ukládána do vyhledávacího systému nebo překládána do jakéhokoli lidského nebo počítačového jazyka, v jakékoli formě, jakýmikoli prostředky, vcelku ani po částech, bez výslovného předchozího písemného souhlasu společnosti InterSystems Corporation.

Kopírování, používání, export a nakládání s obsahem této webové stránky a softwarovými programy zde popsanými je zakázáno s výjimkou omezeného rozsahu stanoveného ve standardní softwarové licenční smlouvě (smlouvách) společnosti InterSystems Corporation vztahující se na tyto programy a související dokumentaci. Produkty, dokumentace a duševní vlastnictví společnosti InterSystems zpřístupněné prostřednictvím webových stránek nesmí být vyváženy, reexportovány nebo v jakékoli formě dodávány osobám uvedeným na seznamu speciálně označených osob Ministerstva financí USA nebo na seznamu odepřených osob či subjektů Ministerstva obchodu USA. Společnost InterSystems Corporation neposkytuje žádná jiná prohlášení a záruky týkající se těchto softwarových programů než ty, které jsou uvedeny v těchto standardních licenčních smlouvách. Kromě toho, v rozsahu povoleném místními zákony, společnost InterSystems Corporation neodpovídá za žádné ztráty nebo škody související s používáním takových softwarových programů nebo z nich vyplývající, s výjimkou případů, kdy je v takové standardní softwarové licenční smlouvě (smlouvách) stanoveno jinak.

. TOTO JE OBECNÝM SHRNUTÍM OMEZENÍ A ZÁSAD UPLATNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ INTERSYSTEMS CORPORATION PRO POUŽÍVÁNÍ A ODPOVĚDNOST VZNIKLOU Z OBSAHU TĚCHTO STRÁNEK, VČETNĚ SOFTWARU, KTERÝ JE DOSTUPNÝ KE STAŽENÍ. FOR COMPLETE INFORMATION, REFERENCE SHOULD BE MADE TO THE STANDARD SOFTWARE LICENSE AGREEMENT(S) OF INTERSYSTEMS CORPORATION, COPIES OF WHICH WILL BE MADE AVAILABLE UPON REQUEST.Your access and use of any sample, experiential, learning, proof-of-concept, or demonstration environment available from InterSystems (a “InterSystems Learning & Sandbox Experience”) is subject to the Terms of Service for InterSystems Learning & Sandbox Experiences.InterSystems Corporation disclaims responsibility for errors which may appear on this website, and it reserves the right, in its sole discretion and without notice, to make substitutions and modifications in the products and practices described in this document.InterSystems®, InterSystems Caché®, InterSystems HealthShare®, TrakCare, InterSystems Ensemble® and InterSystems IRIS

® are registered trademarks and InterSystems IRIS for Health™ is a trademark of InterSystems Corporation. Použití ochranné známky FHIR nepředstavuje podporu služby InterSystems IRIS FHIR Accelerator Service nebo FHIRaaS ze strany HL7.

Všechny ostatní značky, ochranné známky a názvy produktů jsou vlastnictvím příslušných dodavatelů.