Skip to content
Vyhledejte informace o produktech a řešeních InterSystems, kariérních příležitostech a dalších.

Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti InterSystems Corporation

Osobně i prostřednictvím internetu občas získáváme informace, které by mohly identifikovat jednotlivce, a proto jsme vytvořili tyto zásady ochrany osobních údajů, abychom vysvětlili, jak jsou tyto informace používány. Pokud máte po přečtení těchto zásad dotazy, kontaktujte nás na adrese privacy@intersystems.com.

Ochrana osobních údajů a vaše informace

Společnost InterSystems respektuje a váží si jak informací, které s námi sdílíte, tak vašeho soukromí. Vaše osobní údaje neprodáváme.

Oblast působnosti politiky

Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny informace, které společnost InterSystems obdrží prostřednictvím online formulářů a e-mailových adres zveřejněných na našich webových stránkách InterSystems.com nebo uvedených v marketingových materiálech, jako jsou brožury, přímá pošta, reklamy atd. Tyto zásady se nevztahují na žádné jiné informace, které společnost InterSystems obdrží.

Jak se shromažďují informace

Společnost InterSystems shromažďuje a uchovává informace zaslané prostřednictvím online formulářů a e-mailových adres zveřejněných na našich webových stránkách. Webové stránky společnosti InterSystems zaznamenávají informace, jako například které stránky jsou na webu navštěvovány a které odkazy vedou na web. Informace mohou být shromažďovány také z údajů uložených lokálně v prohlížeči (běžně známé jako "cookies"). Společnost InterSystems může ke shromažďování a analýze zaznamenaných údajů využívat třetí strany, například služby, které podporují sledování konverzí. Informace poskytnuté jinými způsoby, například poštou nebo telefonicky, jsou mimo oblast působnosti těchto zásad. Společnost InterSystems také shromažďuje údaje z příspěvků a podání uživatelů svých komunit a vývojářských fór (například Developer Connection).

Jak se informace používají

Informace, které společnost InterSystems obdrží, mohou být použity a sdíleny mezi interními odděleními, kancelářemi a pobočkami. Kromě toho mohou být informace uloženy v "cookies" v prohlížeči, aby bylo možné efektivně rozpoznat registrované uživatele. Kontaktní údaje poskytnuté prostřednictvím webových stránek mohou být také použity k oslovení jednotlivce za účelem poskytnutí novinek a/nebo oznámení, jako jsou informace o nových produktech, údržbě, službách a nadcházejících firemních akcích. K řízení distribuce oznámení a analýze informací mohou být využíváni zástupci třetích stran. Další informace o účelech, pro které shromažďujeme osobní údaje, naleznete v našem prohlášení o GDPR

.

Předávání informací společnosti InterSystems

Všechny informace získané prostřednictvím našich webových stránek, webových stránek komunit nebo jiných fór vlastněných nebo provozovaných společností InterSystems budou považovány za nedůvěrné, což mimo jiné zahrnuje obchodní plány, vynálezy a obchodní informace. Poskytnutím takových informací nevzniká společnosti InterSystems žádný závazek a společnost InterSystems je oprávněna informace reprodukovat, používat, zveřejňovat a distribuovat ostatním. Tyto zásady nedefinují ani nemění odpovědnost a povinnosti společnosti InterSystems ve vztahu k chráněným zdravotním informacím, k informacím předávaným v rámci stávajícího smluvního vztahu mezi společností InterSystems a vámi nebo jinou stranou, ani k zákonným povinnostem a takové předávání podléhá podmínkám sdílení informací.

Podmínky použití

Odesláním informací prostřednictvím stránek InterSystems.com odesílatel vyjadřuje souhlas s následujícími skutečnostmi: (i) s použitím těchto informací, jak je popsáno v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti InterSystems, (ii) s řešením případných sporů podle zákonů státu Massachusetts a Spojených států amerických, (iii) a s výhradním omezením řešení sporů na rozhodčí řízení ve státě Massachusetts.

Kontrola vašich informací

Informace shromážděné ze služeb třetích stran lze omezit nebo jim zabránit pomocí konfigurace prohlížeče (příkladem je režim "Nesledovat" v některých prohlížečích) a správy vašich preferencí ochrany osobních údajů na stránkách třetích stran (například zakázání "Propagovaného obsahu"). Další informace naleznete v části Pokud si přejete, aby byly vaše údaje vyřazeny z budoucí komunikace, nebo chcete poskytnout/aktualizovat své kontaktní údaje, kontaktujte našeho marketingového koordinátora pro ochranu osobních údajů na adrese privacy@InterSystems.com nebo zavolejte na číslo (617) 621-0600.

Informace o tom, jak spravovat své preference týkající se souborů cookie na webových stránkách společnosti InterSystems, naleznete v části Nastavení souborů cookie.

Více informací o našich zásadách používání souborů cookie naleznete na stránce Soubory cookie našich webových stránek.

Zásady ochrany údajů

Různé zákony o ochraně osobních údajů a soukromí po celém světě, včetně obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů, stanoví právní zásady pro zpracování osobních údajů a mnoho zákonů stanoví jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO).

Úkolem DPO je nezávislým způsobem zajistit, aby tyto zákony o ochraně osobních údajů a soukromí byly ve společnosti uplatňovány.

DPO je také povinen vést soupis operací, které zahrnují zpracování (shromažďování, používání a/nebo zveřejňování) vašich osobních údajů prováděné společností. Další informace o kontrolách ochrany osobních údajů a zabezpečení jsou uvedeny v naší Bílé knize o ochraně údajů, soukromí a zabezpečení.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů společnosti InterSystems

Vaše práva při zpracování vašich osobních údajů podle práva EU

 • Pokud společnost InterSystems zpracovává vaše osobní údaje, máte právo se o tom dozvědět.
 • Máte právo na přístup k informacím a na jejich opravu, pokud jsou nepřesné nebo neúplné.
 • Za určitých okolností můžete požádat o jeho zablokování.
 • Můžete také vznést námitku proti jejich zpracování, pokud se domníváte, že zpracování je nespravedlivé a nezákonné, a požádat o jejich vymazání.
 • Můžete požádat, aby byly jakékoli výše uvedené změny sděleny dalším stranám, kterým byly vaše údaje zpřístupněny.
 • Máte také právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování (prováděného výhradně stroji), které se vás týká, jak je definováno zákonem.
 • Stížnost na naše zpracování vašich osobních údajů můžete podat u našeho pověřence pro ochranu osobních údajů (kontakt viz výše), prostřednictvím našeho anonymního formuláře pro stížnosti/dotaz na ochranu osobních údajů nebo u příslušného dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů.

Jak uplatnit svá práva na ochranu údajů podle právních předpisů EU

 • Pokud zpracováváme vaše osobní údaje a vy chcete uplatnit svá práva na ochranu údajů, zašlete nám písemnou žádost;
 • V zásadě nemůžeme přijímat ústní žádosti (telefonické nebo osobní), protože bychom nemuseli být schopni vaši žádost okamžitě vyřídit, aniž bychom ji nejprve analyzovali a spolehlivě vás identifikovali;
 • Svou žádost nám můžete zaslat poštou v zalepené obálce na adresu našeho světového ústředí (na adresu pověřence pro ochranu osobních údajů) nebo použít náš kontaktní formulář;
 • Vaše žádost by měla obsahovat podrobný a přesný popis údajů, ke kterým chcete získat přístup;
 • Musíte předložit kopii dokladu totožnosti, který potvrzuje vaši totožnost, například občanský průkaz nebo cestovní pas. Doklad by měl obsahovat identifikační číslo, zemi vydání, dobu platnosti, vaše jméno, adresu a datum narození;
 • Veškeré další informace obsažené v kopii dokladu totožnosti, jako je fotografie nebo osobní údaje, mohou být začerněny;
 • Použití údajů z vašeho dokladu totožnosti je přísně omezeno: údaje budou použity pouze k ověření vaší totožnosti a nebudou uchovávány déle, než je pro tento účel nutné;
 • Jiné způsoby zajištění vaší totožnosti v zásadě nepřijímáme. Pokud budete chtít navrhnout alternativy, posoudíme jejich vhodnost případ od případu;
 • Toto prohlášení poskytuje informace o tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji při vyřizování vaší písemné žádosti.

Tyto zásady se mohou změnit bez předchozího upozornění.