Skip to content
Vyhledejte informace o produktech a řešeních InterSystems, kariérních příležitostech a dalších.

Společenská odpovědnost

Společnost InterSystems si uvědomuje svou roli na globálním trhu. V zájmu neustálého zlepšování sociálního dopadu svých obchodních operací se společnost InterSystems zavazuje dodržovat následující zásady:

hospital administration meeting with a group of doctors
 • Dodržujte všechny platné zákony.
 • Zajistit, aby zaměstnání ve společnosti InterSystems bylo vykonáváno svobodně a bez nátlaku nebo nevhodných omezení.
 • Respektovat svobodu zaměstnanců sdružovat se a kolektivně vyjednávat.
 • Udržovat bezpečné a zdravé pracovní podmínky.
 • Zakázat dětskou práci.
 • Podporujte mzdu pokrývající životní minimum.
 • Dodržujte nepřetržitou pracovní dobu.
 • Netolerovat žádnou diskriminaci v oblasti zaměstnávání nebo odměňování.
 • Pokud je to možné, upřednostněte zaměstnance před dodavateli.
 • Zákaz krutého nebo nelidského zacházení
 • Udržovat povědomí o dopadech společnosti na životní prostředí a neustále je zlepšovat.

Stáhnout Prohlášení společnosti InterSystems o otroctví a obchodování s lidmi.

Prohlášení je ke stažení na
adrese

. Další informace o našem závazku ke společenské odpovědnosti získáte na adrese: compliance@InterSystems.com