background image of data sheet

Zákazníci na základě svých zkušeností označili datové platformy společnosti InterSystems za zákaznickou volbu

Gartner Customers' Choice logoCambridge, MA, 17. ledna 2019 — InterSystems, globální lídr v oblasti informačních platforem zaměřených na aplikace ve zdravotnictví, podnikatelském a vládním sektoru, dnes oznámil, že společnost byla v lednu 2019 vyhlášena volbou zákazníků Gartner Peer v oblasti systémů řízení operačních databází – Gartner Peer Insights Customers’ Choice for Operational Database Management Systems (ODBMS).

Volba zákazníků Gartner Peer analyzuje více než 100 000 hodnocení na více než 300 trzích, které byly odeslány do Gartner Peer Insights. Tato hodnocení jsou založena na přímých zkušenostech s nákupem, implementací a provozováním řešení. Na trzích s dostatečným množstvím dostupných dat Gartner Peer Insights oceňuje prostřednictvím Customers’ Choice ty dodavatele, kterých si zákazníci cení nejvíce.

K 14. lednu 2019 měl InterSystems na stránce Peer Insights téměř 90 hodnocení s průměrným ratingem 4.7 / 5.0, což je vyšší hodnota, než má kterákoliv jiná společnost na Gartner Magic Quadrant for Operational Database Management Solutions, které je založeno na průzkumu názorů analytiků.

V uplynulém roce InterSystems uvedl na trh a začal využívat platformu InterSystems IRIS Data Platform, což je sjednocená datová platforma, která kombinuje analytické a transakční zpracování s nativní interoperabilitou pro všechny typy dat. Cílem platformy je pomáhat zákazníkům v přístupu ke všem jejich datům a také jim pomáhat v tom, aby těmto datům lépe rozuměli; InterSystems v tomto případě využil osvědčený produkt Caché, což je přední datová platforma, kterou používá šest z 10 největších investičních bank, jakož i inovativní organizace působící ve zdravotnictví, v maloobchodě i v jiných oblastech. Díky schopnosti rychle škálovat a řídit heterogenní i rychle se měnící data dokáže InterSystems IRIS urychlit vývojové cykly a tím splnit požadavky digitální firmy na data.

“Skutečným testem technologie je její přínos pro zákazníka a jeho spokojenost a my jsme přesvědčení, že toto pozitivní hodnocení na Gartner Peer Insights je důkazem toho, že pomáháme našim zákazníkům zlepšovat jejich datové strategie,” říká Carlos Nogueira, generální ředitel iniciativ datové platformy, InterSystems. “Snažíme se naším zákazníkům poskytnout řešení datové platformy, které bude vyhovovat jejich konkrétním potřebám a i nadále budeme inovovat nové nabídky a stavět na této zpětné vazbě.”

Volba zákazníků Gartner Peer Insights je ocenění dodavatelů systémů řízení operačních databází prováděné ověřenými koncovými uživateli – odborníky, které zohledňuje jak počet hodnocení, tak i celkový rating uživatelů. Pro zajištění spravedlivého hodnocení společnost Gartner pro ocenění dodavatelů s vysokou mírou spokojenosti zákazníků používá velmi přísná kritéria.

Gartner, Inc., Magic Quadrant pro řešení v oblasti řízení operačních databází, Merv Adrian, Donald Feinberg, a Nick Heudecker, 22. října 2018

Co je to Peer Insights:

Peer Insights je internetová platforma zaměřená na rating a hodnocení softwaru a služeb v oblasti IT, která uveřejňují a čtou odborníci v oblasti IT a osoby s rozhodovací pravomocí v oblasti technologií. Cílem je dát vedoucím pracovníkům v oblasti IT, kteří rozhodují o nákupech, maximum objektivních informací a pomoci dodavatelům technologií zlepšovat své produkty. K tomu právě slouží objektivní a nezkreslená zpětná vazba od jejich zákazníků. Gartner Peer Insights nabízí více než 70 000 ověřených hodnocení na více než 200 trzích. Další informace naleznete na www.gartner.com/reviews/home.

Gartner Peer Insights Customers’ Choice zahrnuje subjektivní názory jednotlivých koncových uživatelů, hodnocení, ratingy a data uplatňovaná ve vztahu k dokumentované metodologii; nepředstavují názory společnosti Gartner, ani jejich přidružených společností, ani to neznamená, že by tyto společnosti vyslovovaly s těmito názory svůj souhlas.

Gartner žádným způsobem nepodporuje jakéhokoliv dodavatele, výrobek ani službu, které jsou uvedeny ve výzkumných publikacích a nedává uživatelům technologií žádná doporučení ohledně výběru dodavatelů s nejvyšším ratingem nebo jiným určením. Výzkumné publikace Gartner jsou tvořeny názory výzkumné organizace Gartner a neměly by být vykládány, jako by se jednalo o proklamace. Společnost Gartner se zříká jakýchkoliv výslovných nebo mlčky předpokládaných záruk s ohledem na tento výzkum včetně jakýchkoliv záruk prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel.

Co to je InterSystems
InterSystems pohání nejdůležitější aplikace na světě. Ve zdravotnictví, finančnictví, státních institucích a v dalších odvětvích, kde se rozhoduje o životě a živobytí platí heslo “InterSystems is the power behind what matters™”. InterSystems, založená v roce 1978, je soukromá společnost se sídlem v Cambridge, Massachusetts (USA), s pobočkami po celém světě. Její softwarové produkty používají každodenně miliony lidí ve více než 80 zemích. Další informace naleznete na webu InterSystems.com.