Healthcare

Vytvořte vysoce hodnotný a udržitelný zdravotní systém s technologiemi a řešeními společnosti InterSystems pro zdravotnictví

Řešení globálních zdravotnických výzev

Stárnoucí populace, požadavky na složitější péči, rostoucí očekávání služeb ze strany spotřebitelů zdravotní péče a omezené zdroje. Tyto výzvy ohrožují dlouhodobou udržitelnost zdravotnických organizací po celém světě.

Softwarová řešení InterSystems vám pomohou tyto výzvy řešit transformací procesů péče k dosažení:

  • Přechodu k péči založené na hodnotách. Dosáhněte měřitelně lepších výsledků prostřednictvím nákladově efektivní péče založené na komplexních sdílených záznamech.
  • Řízení zdravotního stavu obyvatelstva. Eliminujte mezery v péči, zvládejte chronické nemoci a zlepšujte celkový zdravotní stav populace se standardizovanou péčí přizpůsobenou každému pacientovi.
  • Zapojení pacientů. Podporujte zdraví pacientů a jejich dobré životní podmínky s přístupem k úplným zdravotním záznamům, službám, vzdělávacím materiálům a sdílením informací pro ně a pro ty, jejichž péči kontrolují.
  • Přetvoření služby. Vytvářejte aliance, sdílejte informace a optimalizujte pracovní postupy, aby se péče přenesla na úroveň komunity, se zaměřením na prevenci a snižování potřeby akutní péče.

Základ úspěchu

Vize v pozadí našich produktů je prostá:
Podporovat poskytovatele péče a spojit pečovatelské komunity kolem jasně prezentovaných, snadno použitelných a obsáhlých zdravotních informací.

Propojená zdravotní řešení InterSystems vám umožní poskytovat hodnotnější a udržitelnější péči.

  • Používejte TrakCare, světově nejosvědčenější nemocniční systém EMR, aby vaší organizaci umožnil poskytovat špičkovou péči.
  • Použijte rodinu propojených zdravotnických produktů HealthShare pro personalizované řízení zdravotního stavu obyvatelstva, analýzy, výměnu zdravotních informací a interoperabilitu.
  • Používejte InterSystems IRIS for Health k vytvoření aplikací, které jsou propojené s produkty HealthShare a dalšími řešeními založenými na standardech.
trees

Síla, odzdola nahoru

Naše revoluční datová platforma je jádrem každého zdravotnického řešení InterSystems. Kombinuje funkce pro vysoce výkonnou, vysoce spolehlivou a masivně škálovatelnou správu dat, interoperabilitu, analýzy a rychlý vývoj aplikací.

 

Tree