Skip to content
Vyhledejte informace o produktech a řešeních InterSystems, kariérních příležitostech a dalších.

Technologická řešení pro vědy zkoumající život

Optimalizace vývoje a zlepšení přístupu na trh
woman working in a lab looking through a microscope

Urychlete objevování pomocí platforem vytvořených pro data z reálného světa

Na vysoce regulovaném trhu s vysokou poptávkou potřebujete komplexní důkazy o účinnosti a hodnotě produktu. Potřebujete spojení s pacienty, poskytovateli a daty. Právě teď.

Dobrou zprávou je, že InterSystems to umožňuje.

Získávání dat z reálného světa v reálném čase

Ať už se jedná o přípravu zkoušek pro váš příští lékový hit, vyhledávání pacientů se vzácným onemocněním nebo porovnávání účinnosti terapií pro COVID-19, vy, vaši pacienti a vaši investoři si nemůžete dovolit prodlevu.

InterSystems HealthShare Managed Connections poskytuje vaší organizaci zabývající se zkoumáním života jednoduchý a efektivní způsob, jak se připojit k agregovaným, normalizovaným a deduplikovaným datům v reálném čase z celé zákaznické základny InterSystems.

Díky reálným datům, interoperabilitě a analytice od InterSystems získáte aktuální informace o tom, kde a jak jsou pacienti léčeni a jaké jsou výsledky jejich péče. Společnost InterSystems vám usnadňuje:

  • Vyhodnocení proveditelnosti protokolu
  • Zjednodušení výběru místa studie
  • Identifikace a nábor vhodných kandidátů mezi pacienty pro klinické studie
  • Poskytování srovnatelných údajů o účinnosti pro podporu vstupu na trh
  • Využití elektronických zdravotních záznamů (EHR) a údajů o úhradách v pozorovacích studiích nebo syntetických kontrolních větvích
  • Zajistit komplexní správu důkazů pro optimalizaci úsilí v oblasti výzkumu a vývoje a pro měření hodnoty

Zdravotní a obchodní výzvy v oblasti speciálních léčiv v odvětví biologických věd

V tomto záznamu Matt Stannard, poradce pro oblast věd o živé přírodě ve společnosti InterSystems, poutavě shrnuje výzvy, kterým čelí výrobci, předepisovatelé a spotřebitelé speciálních léčivých přípravků. Stejné problémy se týkají celého odvětví věd o živé přírodě.

Zlepšení zjišťování a správy znalostí

Získávání, správa a analýza dat poskytují obchodní a klinické informace, které potřebujete pro průlomové objevy v každé fázi životního cyklu produktu - od počátečního výzkumu až po dohled po uvedení na trh. Platformy InterSystems jsou navrženy speciálně pro tento typ správy zdravotnických dat. Nikdo nemá více zkušeností s propojenými zdravotnickými informacemi než společnost InterSystems.

Případová studie - RxMx

Jak technologie pomáhají snižovat rizika a podporují dodržování léčebného režimu pacientů u specializovaných léků

Řešení jedinečných problémů, které přináší vývoj, předepisování a používání speciálních léčivých přípravků, vyžaduje flexibilní a pružnou technologii. Matt Smallcomb, vedoucí produktového oddělení společnosti RxMx, popisuje, jak řešení této společnosti pomáhají farmaceutickým společnostem, lékařům a pacientům řídit zavádění, monitorování, upozorňování, logistiku a vzdělávací procesy spojené s užíváním speciálních léčiv. Tato řešení RxMx jsou založena na datové platformě InterSystems IRIS for Health™.

InterSystems HealthShare

Pokročilá platforma interoperability InterSystems HealthShare propojuje ekosystém zdravotní péče a poskytuje reálné informace z klinických systémů, systémů zdravotníchpojišťoven a klinických poznámek a poskytuje tato data prostřednictvím API, Spark, FHIR a dalších standardů zdravotní péče nebo vlastních pracovních postupů. Služba HealthShare poskytuje čistá a zdravá data vašemu týmu datových výzkumníků pro objevování znalostí, strojové učení a další výzkumné projekty náročné na data.

Více informací o službě InterSystems HealthShare

InterSystems IRIS for Health

InterSystems IRIS for Health, první a jediná datová platforma na světě, která je speciálně navržena pro získávání hodnoty ze zdravotnických dat, je ideálním prostředím pro vytváření doplňkových digitálních terapeutických aplikací, řešení pro hodnocení a zmírňování rizik nebo systémů pro dohled po uvedení na trh


Další zdroje

Rychle rostoucí australská společnost RxMx, která se zabývá zdravotnickými technologiemi, vytvořila a nasadila automatizovaný systém monitorování pacientů pro složité léky, které vyžadují průběžné laboratorní testování možných nežádoucích účinků.
Využití normalizovaných reálných dat o pacientech ke zjednodušení klinických studií, snížení zpoždění a nákladů.
Umělá inteligence je založena na čistém datovém potrubí. Společnost Concerto HealthAI, lídr v oboru, se obrátila na technologii InterSystems, aby jí umožnila bojovat proti rakovině prostřednictvím technologií nové generace.