Skip to content
Vyhledejte informace o produktech a řešeních InterSystems, kariérních příležitostech a dalších.

Pomáháme vládám udržet zdraví jejich občanů

Osvědčená řešení v oblasti veřejného zdraví a propojené péče

Doctor with Dad and Child in patient exam room

Poskytování bezproblémové péče, zlepšování veřejného zdraví, kontrola nákladů

Regionální a národní vlády využívají software TrakCare a HealthShare k poskytování efektivní a koordinované péče napříč regiony a zeměmi, zlepšování veřejného zdraví a kontrole nákladů. Oba produkty využívají naši pokročilou datovou platformu pro agregaci komplexních záznamů o pacientech, masivně škálovatelnou správu dat, interoperabilitu a analytiku. Vždy tak budete moci shromažďovat potřebná data a snadno je sdílet s ostatními pečovateli a organizacemi.

Jižní Devon: Integrovaná a informovaná péče s HealthShare
Akutní a komunitní týmy spolupracují těsněji než kdykoli předtím díky integraci IT systémů napříč zdravotnickými a pečovatelskými zařízeními v jižním Devonu

Připojení zdravotních záznamů občanů

Regionální informační sítě postavené na technologii InterSystems zvyšují zdraví a bezpečnost jednotlivců a obyvatel. V různých regionech, jako je Nizozemsko, Spojené arabské emiráty, Jihoafrická republika, Spojené království a Spojené státy, podporují veřejné a soukromé sítě pro výměnu zdravotnických informací (HIE) iniciativy v oblasti veřejného zdraví, bezpečnější léčbu v naléhavých případech, koordinaci péče a úsilí o obnovu po katastrofách.

Usnadnění poskytování péče veřejnými poskytovateli

Poskytovatelé zdravotní péče ve veřejném sektoru na šesti kontinentech jsou závislí na řešeních a technologiích InterSystems při řízení a dokumentaci péče - osobně, virtuálně a prostřednictvím vzdáleného monitorování - téměř ve všech možných podmínkách. Od skotské vysočiny, kterou obsluhuje NHS Scotland, až po mobilní laboratorní vozy jihoafrické Národní zdravotnické laboratorní služby. Od amerického úřadu pro veterány až po britské ministerstvo obrany. Ze Santiaga v Chile do vnitrozemí Severního teritoria v Austrálii. Všude, kde vlády slouží zdravotním potřebám svých občanů, se spoléhají na intuitivní, škálovatelné a spolehlivé zdravotnické IT, které pohání společnost InterSystems.

Podpora efektivity a inovací

Ať už potřebujete škálovatelné hotové řešení pro správu zdravotnických informací, robustní podporu pro FHIR a další standardy interoperability, platformu pro využití strojového učení pro vaši populaci nebo služby agregovatelných zdravotnických dat pro realizaci vaší vize digitálního zdraví, InterSystems vám je může poskytnout.

HealthShare

Pokročilá platforma pro interoperabilitu HealthShare je de facto standardem pro sdílení zdravotnických informací ve velkém měřítku. Tato sada propojených zdravotních modulů a řešení, založená na našem komplexním záznamu Unified Care Record, podporuje koordinaci péče, analytiku a interoperabilitu

TrakCare

Jednotný informační systém pro zdravotní péči TrakCare podporuje poskytování péče a provoz díky intuitivnímu uživatelskému prostředí, interoperabilitě na světové úrovni a přístupu k datům na základě rozhraní API, pro urychlení inovací. Jako nejotevřenější globální zdravotnický informační systém je TrakCare vytvořen pro požadavky neustále se vyvíjejícího světa.

InterSystems IRIS for Health

Datová platforma InterSystems IRIS for Health poskytuje možnosti založené na standardech, které potřebujete k vývoji a zavádění inovací v oblasti veřejného zdraví a zdraví obyvatelstva založených na umělé inteligenci. Můžete ji používat jako jednotný celek nebo využívat její cloudové služby pro zdravotnická data samostatně k plnění konkrétních úkolů (například k přístupu k datům pro rychlý vývoj aplikací založených na FHIR).

HL7® FHIR® a další standardy

Všechny zdravotnické produkty InterSystems poskytují nativní podporu HL7 FHIR a všech hlavních světových standardů pro zasílání zpráv ve zdravotnictví. Naše rozhraní pro programování aplikací (API) umožňují zpřístupnit data a rozšířit možnosti systému.

Lídr v oblasti zdravotní péče ve veřejném i soukromém sektoru

Od roku 1978 dodává společnost InterSystems kritický software pro veřejné zdravotnictví na státní, regionální a celostátní úrovni, stejně jako pro soukromé zdravotnictví a vývojáře aplikací.
 
 

V současné době technologie InterSystems zajišťuje vedení více než 1 miliardy zdravotních záznamů po celém světě, včetně:

2 ze 3
Američanů
19.4M
Občanů státu New York
9.2M
Amerických veteránů

Úspěšné příběhy

Koordinujte mou péči: umožnění volby pacientovi, když na ní nejvíce záleží
Sdílení přání pacientů s poskytovateli zdravotní péče a pečovatelských služeb v celém Londýně prostřednictvím individuálního plánu urgentní péče Coordinate My Care přináší kvalitní péči a provozní výhody díky systému, který lépe reaguje na potřeby pacientů.
National Health Service, Scotland
Program NHS Scotland Patient Management System pro nemocnice poskytuje oprávněným uživatelům okamžitý přístup k lepším klinickým a administrativním informacím z jednoho standardního zdravotnického informačního systému.....
Association of Care Providers for Care Communication
V Nizozemsku žije sedmnáct milionů lidí a 13 milionů z nich dosud udělilo souhlas se zpřístupněním svých zdravotních záznamů prostřednictvím národního systému výměny zdravotnických informací LSP (National Switch Point), který využívá systém InterSystems HealthShare®. Toto číslo je pozoruhodné v Nizozemsku, kde je rovnováha mezi soukromím občanů a hodnotou sdílených, jednotných zdravotních záznamů, velmi důležitá.

Související zdroje

Udělejte další krok

Rádi si s vámi promluvíme. Vyplňte některé údaje a my vás budeme kontaktovat.
*Povinná pole
Highlighted fields are required
*Povinná pole
Highlighted fields are required
** Výběrem možnosti ano dáváte souhlas k tomu, abyste byli kontaktováni pro novinky, aktualizace a další marketingové účely týkající se stávajících a budoucích produktů a událostí společnosti InterSystems. Kromě toho souhlasíte s tím, aby byly vaše kontaktní údaje zadávány do našeho řešení CRM, které je hostováno ve Spojených státech, ale je udržováno v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů.