Skip to content
Sök för att lära dig mer om InterSystems produkter och lösningar, karriärmöjligheter med mera. Resultaten inkluderar innehåll från vår utvecklarcommunity, produktdokumentation och utbildningswebbplatser utöver InterSystems.com.

Martin Wilkinson

Martin Wilkinson leads the development of InterSystems solutions for the laboratory market. Based in Sydney, Australia, he has more than 25 years’ experience in health information technology. Follow him on Twitter at @martin_CIO