Skip to content
Vyhledejte informace o produktech a řešeních InterSystems, kariérních příležitostech a dalších.

Urychlete své iniciativy v oblasti podnikových dat pomocí inteligentních datových sítí

A businessman checking stock charts on a mobile device. Technology and work on the go.

 

Dnes se organizace více než kdy dříve snaží získat konkurenční výhodu, poskytovat zákazníkům větší hodnotu, snižovat rizika a rychleji reagovat na potřeby podniku. K dosažení těchto cílů potřebují organizace snadný přístup k jednotnému zobrazení přesných, konzistentních a důvěryhodných dat - a to v reálném čase. Rostoucí objemy a složitost dat však v praxi znesnadňují dosažení tohoto cíle. S nárůstem objemu dat roste i počet datových sil, což činí integraci a využití dat z interních a externích zdrojů dat náročnou.

V poslední době se jako velmi potřebný architektonický přístup k zajištění přesného přehledu napříč celým podnikem bez problémů spojených s datovými sklady a datovými jezery objevily datové sítě (Data Fabrics). Datové sítě mohou na požádání transformovat a harmonizovat data z různých zdrojů, aby byla použitelná a využitelná. Chytré datové sítě - smart data fabrics -

posouvají tento přístup o krok dále tím, že zahrnují širokou škálu analytických funkcí, včetně průzkumu dat, business intelligence, zpracování přirozeného jazyka a strojového učení, což organizacím umožňuje získat nové poznatky a pohánět inteligentní preskriptivní služby a aplikace.

Sofistikované organizace využívají chytré datové sítě pro širokou škálu kritických úloh

: Finanční služby - Od plánování scénářů až po modelování podnikových rizik a likvidity, dodržování předpisů a správu majetku.

Zdravotnictví - Modelování rizik pro jednotlivce a populace, monitorování výkonnosti v reálném čase, optimalizace pracovních postupů a řízení výsledků.

Dodavatelský řetězec - Přehled stavu dodavatelského řetězce v reálném čase, který poskytuje vedoucím pracovníkům dodavatelského řetězce na vyžádání přesné informace zahrnující rozšířený ekosystém od dodávek po poptávku.

Výroba - Podpora konvergence IT/OT, Průmyslu 4.0 a inteligentních výrobních iniciativ.

InterSystems IRIS je software pro správu dat nové generace, jenž:

  • Zjednodušuje architektury: Poskytuje mnoho kritických schopností, které jsou potřebné k implementaci inteligentní datové sítě - včetně integrace, správy databází, analytiky a správy rozhraní API - to vše v jediném produktu vytvořeném od základu. Snižuje složitost, urychluje vývoj, zrychluje dobu dosažení hodnoty, zjednodušuje údržbu a provoz a snižuje celkové náklady na vlastnictví ve srovnání s implementací datové struktury pomocí mnoha různých samostatných bodových řešení.
  • Zahrnuje vestavěné analytické schopnosti: Zahrnuje bohaté vestavěné analytické funkce, včetně vyhodnocování dat, business intelligence, zpracování přirozeného jazyka a strojového učení, což eliminuje nutnost přesouvat data do různých služeb a prostředí za účelem provádění analýz.
  • Podpora aplikací v reálném čase a téměř v reálném čase : Obsahuje transakčně-analytický databázový stroj, který poskytuje extrémní výkon v měřítku potřebném pro podporu analytických případů použití v reálném čase a s nízkou latencí.

Zjistěte více o tom, jak InterSystems IRIS a InterSystems IRIS for Health poskytují špičkové řešení datové platformy, které splní vaše obchodní potřeby.

Další Zdroje, Které By Se Vám Mohly Líbit