Skip to content
Vyhledejte informace o produktech a řešeních InterSystems, kariérních příležitostech a dalších.

Finanční instituce chytře nakládají s datovými sítěmi (Data Fabric)

Celent

colorful points of light representing smart data fabric

Finanční instituce využívají přístupy Smart Data Fabric k lepšímu využití celopodnikových dat pro pokročilé možnosti získávání informací

Shrnutí

Šéfové produktových a technologických oddělení velkoobchodních finančních institucí vycházejí z různých hledisek, když chtějí dosáhnout plánované obchodní výsledky a získat konkurenční výhodu, ale jednotícím prvkem jsou data. S přechodem od organizací založených na procesech k organizacím založeným na platformách se obchodní důraz zaměřil na zákaznickou spokojenost. Tento posun vyžaduje zvládnutí a využití dat pro získání přehledu na podnikové úrovni. Přední finanční instituce se obracejí o pomoc na Enterprise Data Fabrics, nejnovější evoluci přístupů ke správě dat.

Zatímco nadšení z pokročilé analytiky, datové vědy a umělé inteligence (AI) je patrné, snadný přístup k datům - kde, kdy a pro koho jsou potřeba - je zatím ve vývoji. Široká směsice typů dat a systémů a historicky nejednotné rozšiřování podnikání, které je pro finanční instituce běžné, znamená, že data zůstávají oddělená na mnoha platformách, vyladěných pro velmi odlišné případy použití.

Například na kapitálových trzích a v bankovnictví trendy, jako je přechod na křížové obchodování s aktivy jak u správců aktiv (nákupní strana), tak u bank/brokerů (prodejní strana), požadavky na 360stupňový pohled na zákazníka, neustálý nápor regulačních orgánů a snaha o zjednodušení architektury znamenají, že je čas přehodnotit přístup ke správě a analýze dat. Klíčovou otázkou pro dnešní finanční instituce je, zda při navrhování datových infrastruktur stále platí kompromis mezi náklady a výkonem, který diktuje různá řešení podle případů použití.

Jinými slovy, je stále nutné mít různé platformy pro správu dat nebo centralizovaná datová úložiště podle případů použití? Co kdyby jedna platforma pro správu dat mohla sloužit potřebám správy a analýzy podnikových dat nezávisle na typu koncového uživatele? Jaké inovace by mohl přinést volnější přístup podnikových uživatelů k datům a datovým nástrojům? Výzkum společnosti Celent zjistil, že přední finanční instituce kapitálových trhů zkoumají přístupy Data Fabric, aby na tyto otázky odpověděly.

Cílem této výzkumné zprávy je přehled přístupů Data Fabric, které finančním institucím umožňují dosáhnout inteligentnějšího zpřístupnění dat, "plynulosti informací" a zjednodušené datové architektury. Tento dokument se také zabývá tím, jak přední finanční instituce připravují své podnikání na úspěch při využívání vysoce věrných dat a koherentní spolupráci v rámci celého podniku tím, že využívají přístupy "Smart" Data Fabric.

関連するトピックス

Další Zdroje, Které By Se Vám Mohly Líbit