Skip to content
Vyhledejte informace o produktech a řešeních InterSystems, kariérních příležitostech a dalších. Výsledky zahrnují kromě InterSystems.com také obsah z naší komunity vývojářů, dokumentaci k produktům a vzdělávací weby.

Případy použití technologie datové platformy InterSystems IRIS

Všichni ve společnosti InterSystems sdílí vášeň pro úspěch svých zákazníků. Máme tisíce klientů, kteří obsluhují miliony uživatelů po celém světě. Všichni ve společnosti InterSystems sdílí vášeň pro úspěch svých zákazníků. Máme tisíce klientů, kteří obsluhují miliony uživatelů po celém světě.InterSystems IRIS Data Platfor

se používá v tisících produkčních implementacích prakticky ve všech průmyslových odvětvích ve více než 80 zemích světa. Mezi běžné případy použití patří:

Souběžné transakce a analýza

Systém InterSystems IRIS je optimalizován pro příjem dat při současném provádění analytických úloh na příchozích datech, a to ve velkém měřítku, s velmi vysokým výkonem pro oba typy úloh, s vysokou účinností využití zdrojů a nízkými celkovými náklady na vlastnictví.

Rychlé načítání dat

Mnoho případů použití ve výrobě, IoT, veřejných službách, chytrých městech a finančních službách vyžaduje schopnost přijímat data velmi vysokou rychlostí prostřednictvím protokolů MQTT, Apache Kafka, FIX a dalších.

Vytvořte něco s pomocí InterSystems IRIS

Vysoce výkonný distribuovaný jazyk SQL

Naše datová platforma se používá v aplikacích, které vyžadují provádění složitých dotazů SQL na velmi rozsáhlých distribuovaných datových sadách s vysokým výkonem a spolehlivostí a nízkými náklady na vlastnictví. Systém InterSystems IRIS vyniká při provádění neplánovaných ad hoc dotazů na data, která nebyla sdružena nebo agregována.

Databáze na hraně

Nízká náročnost platformy umožňuje její nasazení na jednouchých zažízeních nebo v "rozplizlých" prostředích, například pro sběr dat ze senzorů a jejich asynchronní odesílání do cloudu. Jedná se o běžný případ použití pro projekty IoT v mnoha odvětvích.

Data Fabric

Jedinečná distribuovaná architektura systému InterSystems IRIS poskytuje bezpečný přístup k jakýmkoli podnikovým datům pro použití v procesech v reálném čase, analytice a reportování, aniž by vyžadovala další úrovně infrastruktury, což je ideální pro případy použití podnikové datové struktury.

Interoperabilita s analýzou v reálném čase

Naše datová platforma se používá pro různé případy digitální transformace, které překlenují datová a aplikační sila a vkládají analýzy založené na datech v reálném čase do procesů, které jsou vystaveny internímu i veřejnému přístupu prostřednictvím funkcí správy celého životního cyklu API.

Společnost InterSystems získala druhý rok po sobě ocenění Gartner Peer Insights 2020 Customers' Choice v kategorii systémů pro správu provozních databázíSouvisející zdroje

Společnost XchangeworX vyvíjí cloudový software a aplikace na produktech InterSystems od svého počátku a nyní využívá InterSystems HealthShare a InterSystems IRIS for Health k vytvoření svého nejnovějšího SMART na technologiích FHIR.
Global Investment Bank
Jedna z největších investičních bank na světě migrovala svou hlavní aplikaci pro správu akciových obchodů na technologii datové platformy InterSystems.
Inteligentní datová síť
V poslední době se datové struktury objevily jako velmi potřebný architektonický přístup k zajištění přesného přehledu napříč celým podnikem bez problémů spojených s datovými sklady a datovými jezery. Data fabcrics mohou na požádání transformovat a harmonizovat data z různých zdrojů, aby byla použitelná a využitelná.
InterSystems IRIS
Nejnovější verze systému InterSystems IRIS (v2020.1) vám ještě více usnadní vytváření vysoce výkonných aplikací s podporou strojového učení, které zefektivní vaše iniciativy v oblasti digitální transformace.