Skip to content
Vyhledejte informace o produktech a řešeních InterSystems, kariérních příležitostech a dalších.

Zvyšování hodnoty pomocí sociálních determinantů zdraví

Vyplňte mezery v datech, abyste odstranili mezery v péči

Klinická péče určuje pouze asi 20 % celkového zdravotního stavu jedince. Zbytek pochází ze sociálních determinant, jako je nestabilita bydlení, nedostatek potravin, příjem, návyky a rodinné a komunitní vazby. Povědomí o sociálních determinantech zdraví a jejich pochopení představuje významnou příležitost ke zlepšení plánů péče a celkového zdraví a pohody.

Infographic - Social Determinates of Health

Kde jsou data?

Podle neoficiálních informací vedly programy zahrnující zdravotní kouče, zlepšení dopravy za péčí a investice do bydlení pro osoby s nízkými příjmy k menšímu počtu návštěv pohotovosti, nižšímu počtu opakovaných přijetí a lepšímu zdravotnímu stavu. Přesto bylo jen málo programů důsledně změřeno a prokázáno, že přinášejí hodnotu ve velkém měřítku. Také návod, jak překonat problémy spojené se shromažďováním a správou údajů o sociálních determinantách zdraví pro podporu takového měření, je omezený.

V jednom roce investovaly americké nemocnice 95 miliard dolarů do sociálních služeb1
Investice nemocnic do sociálních služeb jsou samozřejmě důležité. Jsou však účinné? Co se tím změní? Cynthia Burghardová, ředitelka výzkumu ve společnosti IDC, tvrdí, že nastal čas pro měření efektivity těchto druhů investic. A že k využití sociálních determinant ke zlepšení zdraví potřebují lékaři analytiku a měření založené na komplexních a čistých datech.

1 Květen 2019, zpráva Ernst and Young, "Odhady federálních příjmů, které se ztrácejí v důsledku osvobození neziskových nemocnic od daně, ve srovnání s přínosem pro společnost, který poskytují, 2016." http

s://www.aha.org/system/files/media/file/2019/05/estimate-federal-revenue-forgone-due-to-tax-exemption-non-profit-hospitals-compared-to-community-benefit-they-provide-2016-report.pdf Poznámka: Částka 95 miliard
dolarů pravděpodobně zahrnuje nedobytné pohledávky a bezplatnou péči.

Chci se dozvědět více

Využijte níže uvedené zdroje, které vám pomohou najít nejlepší způsoby, jak získat, vyčistit a využít sociální determinanty zdraví při plánování a poskytování péče.

Udělejte další krok

Rádi si s vámi promluvíme. Vyplňte některé údaje a my vás budeme kontaktovat.
*Povinná pole
Highlighted fields are required
*Povinná pole
Highlighted fields are required
** Výběrem možnosti ano dáváte souhlas k tomu, abyste byli kontaktováni pro novinky, aktualizace a další marketingové účely týkající se stávajících a budoucích produktů a událostí společnosti InterSystems. Kromě toho souhlasíte s tím, aby byly vaše kontaktní údaje zadávány do našeho řešení CRM, které je hostováno ve Spojených státech, ale je udržováno v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů.