Skip to content
Vyhledejte informace o produktech a řešeních InterSystems, kariérních příležitostech a dalších.

Certifikace organizace

Certifikace organizace potvrzuje závazek organizace k naší technologii. Zajišťuje, že poskytovatel může na trhu nabízet kvalitní služby kvalifikovaných osob. Získání certifikátu může organizacím otevřít dveře k cenným obchodním příležitostem a partnerstvím.

Požadavek na certifikaci organizace

Společnost InterSystems považuje organizaci za certifikovanou v určité technologii, pokud získá a udrží si alespoň čtyři (4) zaměstnance na plný úvazek, kteří mají aktivní certifikaci v dané technologii.

Žádost o certifikaci organizace

Když organizace identifikuje dostatečný počet svých certifikovaných zaměstnanců, kteří splňují požadavek organizace, může vedoucí podniku požádat certifikační tým InterSystems o certifikaci organizace zasláním e-mailu na adresu certification@intersystems.com. Po sdělení jmen svých zaměstnanců, kteří vlastní odznak individuální certifikace, certifikační tým InterSystems potvrdí pověření zaměstnanců a vydá certifikát s identifikačním kódem a datem vydání. Tento certifikát lze použít k prokázání organizační způsobilosti na trhu InterSystems a lze jej také různými způsoby využít v partnerských programech InterSystems.

Udržování certifikace organizace

Aby si organizace udržela status certifikace organizace, musí dvakrát ročně potvrdit certifikačnímu týmu své zaměstnance, kteří splňují tento požadavek. Pokud organizace nedosáhne požadovaného počtu, certifikační tým projedná odkladnou lhůtu, během níž může organizace získat potřebné zaměstnance a udržet si certifikaci.

Kontaktujte náš certifikační tým