Skip to content
Vyhledejte informace o produktech a řešeních InterSystems, kariérních příležitostech a dalších.
Od elektronického obchodu k telezdravotnictví a virtuální péči

Učiňte virtuální péči autentickou péčí

Tělesná, duševní a sociální péče, ať už je poskytována kdekoli a jakkoli, funguje nejlépe, když poskytovatel ví vše o pacientovi a jeho potřebách. Technologie InterSystems se zaměřuje na rychlé a spolehlivé poskytování komplexních informací o péči napříč celým pečovatelským ekosystémem.

 

patient using tablet for a virtual doctor visit

Naším cílem je podporovat kvalitní a agilní péči v jakémkoli prostředí, kdykoli a prostřednictvím:

teal checkmark
Vzdáleného monitorování, telemetrie a chytrých zařízení hladce propojených s elektronickými zdravotnickými záznamy, s analýzou v reálném čase , aby bylo možné zjistit, kdy je třeba zasáhnout.
teal checkmark
Elektronických lékařských záznamů přístupných na jakémkoli zařízení a v jakémkoli prostředí, ať už u lůžka v nemocnici, na vzdálené jednotce intenzivní péče, během telefonické konzultace nebo z domova poskytovatele.
teal checkmark
Dlouhodobých zdravotních záznamů pro celou komunitunapojených na regionální a národní sítě, které umožňují službám telezdraví přístup k úplné zdravotní historii pacienta, a to i bez předchozího vztahu.

Nejlepší základ pro telehealth a virtuální péči

Zdravotnické organizace právě nyní s pomocí připojených zařízení, informačních systémů a dat od společnosti InterSystems vytvářejí základy pro běžné telezdravotnictví a virtuální péči.

Využití sociálních médií ke zlepšení péče o pacienty

Inovativní soukromé organizace poskytující zdravotní péči v Číně mění svůj přístup k péči tak, aby odpovídal požadavkům spotřebitelů. Využívají zdravotnický informační systém InterSystems TrakCare a široce používanou aplikaci pro zasílání zpráv, sociální média a platby WeChat pro online plánování, placení účtů a komunikaci při lékařských prohlídkách. Společně vytvářejí základ pro integrovanou zdravotní péči jak online tak off-line.

Vytváření propojených zdravotnických aplikací pro redesign péče

Společnost Rhodes Group vyvíjí software pro klinické laboratoře po celém světě. Její aplikace e-MyLabCollect, postavená na systému InterSystems IRIS for Health, poskytuje kompletní informace o pacientovi a sledování pracovního postupu pro techniky, kteří odebírají vzorky na jakémkoli místě. e-MyLabCollect tiskne štítky připravené pro přístroje v místě odběru, čímž zvyšuje efektivitu, eliminuje nutnost opětovného štítkování v laboratoři a snižuje počet chyb. Služby interoperability InterSystems IRIS for Health umožňují systému e-MyLabCollect sdílet data s elektronickými lékařskými záznamy a dalšími systémy.

Informování o péči v domácnosti

Řešení NDoc pro elektronickou zdravotní dokumentaci a řízení podniku pro domácí zdravotní a hospicovou péči od společnosti Thornberry získalo již sedm let po sobě nejvyšší hodnocení od společnosti KLAS Research. Společnost NDoc se spoléhá na technologii InterSystems HealthShare, která umožňuje rychlejší, méně nákladné a lépe informované předávání péče. To zahrnuje poskytování komplexních údajů o pacientech uživatelům NDoc ze zdrojů napříč zdravotnickou péčí, jako jsou výměny zdravotnických informací, organizace odpovědné péče a další poskytovatelé.

Proč důvěřovat společnosti InterSystems?

  • Více než miliarda zdravotních záznamů na celém světě je spravována pomocí technologie InterSystems
  • Více než 90 milionů amerických občanů má zdravotní záznamy v různých lokalitách propojené službou InterSystems HealthShare
  • InterSystems TrakCare EMR je nasazen ve 27 zemích
  • Společnosti jako 3M, Roche Diagnostics a Epic staví svá řešení na datových platformách InterSystems

Další zdroje Virtualcare

Říci, že pandemie zažehla zápalnou šňůru v oblasti digitální transformace zdravotnictví, je slabé slovo. Přes noc se vše, co přímo nesouviselo s léčbou covid-19, přesunulo na internet. S rozmachem vzdálené péče vypovídají metriky o působivém příběhu inovací. Tento trend je třeba hodnotit vesměs pozitivně - vždyť výhod digitálního zdravotnictví je celá řada. Pokud se provádí správně, může se pochlubit lepšími výsledky u pacientů, které jsou přínosem pro celou společnost. Dnešní společnost je na tuto zásadní změnu v paradigmatu péče připravena více než kdykoli předtím. V roce 2021 se domov - nejméně intenzivní prostředí - stal nemocnicí. Tuto změnu podpořila data a nové technologie. Aby se vzdálená zdravotní péče stala základním kamenem po-koronového paradigmatu, musíme zmobilizovat frustrujícně roztříštěné spektrum zúčastněných stran. Nutnost je zřejmá, ale čas, který je k tomu potřeba, aniž by pacienti propadli, se zkracuje.
Virtuální péče
Po jednatřiceti letech od revoluce World Wide Webu považujeme online interakce v oblasti finančních služeb, cestování, nakupování a dalších potřeb za samozřejmost. Naučili jsme se důvěřovat analýze v reálném čase, která nás chrání před podvody, a inteligenci strojového učení, která nás vede k produktům, jež nejlépe vyhovují našim potřebám. Ve stejném časovém období se však interakce se zdravotnickými zařízeními odehrávala převážně osobně a tváří v tvář.
Severní Porýní-Vestfálsko (NRW), spolková země na západě Německa, je jednou z oblastí v zemi, kterou pandemie zasáhla nejvíce. S téměř 18 miliony obyvatel žijících ve směsi metropolitních a venkovských oblastí a se zhruba 340 nemocnicemi je nejlidnatějším státem v zemi.

Udělejte další krok

Rádi si s vámi promluvíme. Vyplňte některé údaje a my vás budeme kontaktovat.
*Povinná pole
Highlighted fields are required
*Povinná pole
Highlighted fields are required
** Výběrem možnosti ano dáváte souhlas k tomu, abyste byli kontaktováni pro novinky, aktualizace a další marketingové účely týkající se stávajících a budoucích produktů a událostí společnosti InterSystems. Kromě toho souhlasíte s tím, aby byly vaše kontaktní údaje zadávány do našeho řešení CRM, které je hostováno ve Spojených státech, ale je udržováno v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů.