Skip to content
Vyhledejte informace o produktech a řešeních InterSystems, kariérních příležitostech a dalších.

Minimální podporovaná verze

V následující tabulce jsou uvedeny minimální podporované verze systémů InterSystems IRIS Data Platform™, Caché, Ensemble a HealthShare podle platforem. Pokud není výslovně uvedeno jinak, je u všech platforem minimální podporovanou verzí nejnovější údržbová verze uvedené hlavní verze.

Technická asistence z Worldwide Response Center je k dispozici 24×7 pro všechny verze bez ohledu na datum vydání. U verzí starších než 2 roky (u bezpečnostních oprav 4 roky) budou opravy poskytovány na základě "nejlepší snahy".

Další informace o podpoře starších verzí naleznete v dokumentu Podporované minimální verze.

ProduktÚčinnost od 1. července 2023Účinnost od 1. července 2024
Datová platforma InterSystems IRIS2021.12022.1
InterSystems IRIS for Health2021.12022.1
HealthShareHealthShare Minimum Supported Version information is available in the HealthShare Solutions Platforms document
Caché2018.12018.1
Ensemble2018.12018.1

Podrobnosti naleznete v dokumentu Platformy podpory, který obsahuje informace o platformách Server a Cloud.

Pokud není výslovně uvedeno jinak, je u všech platforem minimální podporovanou verzí poslední údržbová verze uvedené hlavní verze.

Nejedná se o záruku budoucích verzí. Změna vyhrazena bez předchozího upozornění.