Skip to content
Vyhledejte informace o produktech a řešeních InterSystems, kariérních příležitostech a dalších. Výsledky zahrnují kromě InterSystems.com také obsah z naší komunity vývojářů, dokumentaci k produktům a vzdělávací weby.

Minimální podporovaná verze

V následující tabulce jsou uvedeny minimální podporované verze systémů InterSystems IRIS Data Platform™, Caché, Ensemble a HealthShare podle platforem. Pokud není výslovně uvedeno jinak, je u všech platforem minimální podporovanou verzí poslední údržbová verze uvedené hlavní verze.

Technická pomoc je k dispozici 24×7 pro všechny verze bez ohledu na datum vydání. U verzí starších než 2 roky (4 roky v případě bezpečnostních oprav) je podpora omezena na "maximální úsilí". Společnost InterSystems nemůže zajistit kritické opravy nebo řešení pro verze starší než minimální podporovaná verze. Jsme přesvědčeni, že naši klienti mají na aktuálních verzích vyšší stabilitu a výkon.
 

ProduktÚčinnost od 1. července 2021Účinnost od 1. července 2022
Datová platforma InterSystems IRIS2019.12020.1
InterSystems IRIS for Health2019.12020.1
HealthShare2019.12020.1
Caché2018.12018.1
Ensemble2018.12018.1

Podrobnosti naleznete v dokumentu Platformy podpory, který obsahuje informace o platformách Server a Cloud.

Pokud není výslovně uvedeno jinak, je u všech platforem minimální podporovanou verzí poslední údržbová verze uvedené hlavní verze.

Nejedná se o záruku budoucích verzí. Změna vyhrazena bez předchozího upozornění.