Skip to content
Vyhledejte informace o produktech a řešeních InterSystems, kariérních příležitostech a dalších.

InterSystems na konferenci Efektivní nemocnice v Praze

Ve dnech 24. – 25. listopadu se v Praze uskutečnila v online podobě jedna z hlavních zdravotnických konferencí roku 2020 „Efektivní nemocnice 2020 – Strategie zdravotních pojišťoven, nemocnic a ambulancí”.

Během této události se přední české zdravotnické instituce, vládní instituce a odborníci podělili o své postřehy a postupy. Na konferenci se letos zaregistrovalo více než 500 účastníků.

Pro tuto příležitost připravila společnost InterSystems soubor prezentací předních českých zdravotníků i široce známých mezinárodních řečníků formou samostatného InterSystems okruhu, jenž letos nahradil každoroční specializovanou konferenci “Efektivní oběd”.

Jsme rádi, že s vámi můžeme tyto prezentace sdílet.

Data v době COVIDové

Ing. Martin Zubek, InterSystems Corporation.

V úvodním slově vás Martin Zubek seznámí se zaměřením letošní online verze konference “InterSystems – Efektivní oběd” která se stala již tradičním předskokanem pro navazující konferenci Efektivní nemocnice.

Pátrání po vakcíně na COVID-19

Dr. Bruce Walker, Dr. Bruce Walker, zakládající ředitel, Ragon Institute of MGH, MIT a Harvard
(s českými titulky)

Dr Walker vás v tomto příspěvku seznámí s tím, jak mohl Ragon Institute, který původně vznikl za účelem hledání léku a vakcíny proti HIV, díky svým dosavadním zkušenostem velmi rychle začít pracovat na vakcíně proti Covid-19. Ragon Institute byl založen vlastníkem InterSystems Terrym Ragonem s vizí pomáhat nemocným i jinak, než tvorbou softwaru.

Telemedicína jako cíl elektronizace nemocnic ve Zlínském kraji

MUDr. Radomír Maráček, ředitel Baťova nemocnice Zlín

V této prezentaci se dozvíte o plánech Baťovy nemocnice na povýšení stávajících klinických informačních systémů na novou úroveň, zahrnujících plnou integraci zdrojů dat a jejich převod do mobilní formy zapojením telemedicínských nástrojů. Díky tomu se informace o pacientech dostanou k lékařům dříve (např. při výjezdu za pacientem), blíže (u lůžka) a také v ucelenější podobě. Navíc telemedicínské přístroje umožní aktivní zapojení pacientů do péče o své zdraví.

Telemedicína v sociálních službách

doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc., Mgr. Viktor Kubát, MBA

Prezentace diváky seznamuje s laboratoří, ve které experti z institutu CIIRC při ČVUT testují praktickou využitelnost a vzájemnou interakci telemedicínských zařízení, senzorů a asistivních technologií v domácnostech seniorů nebo v ústavech, kde senioři žijí (sociální ústavy). Ukazuje se totiž, že mnohé výrobky spolu nejsou schopny komunikovat i přes deklamace jejich výrobců. Díky tomuto projektu mají zájemci o tato zařízení jistotu, že přístroje, jenž si pořídí, budou opravdu vzájemně kompatibilní.

Data ve službách lékařů, aneb Zlatokop na správné cestě

Ing. Petr Raška, MHA, IKEM

V posledním příspěvku vás p. Raška seznámí s historickými okolnostmi vzniku unikátního informačního systému Zlatokop, který byl vyvinut týmem IKEMu a jenž nyní poskytuje funkce plnohodnotného klinického informačního systému. Zlatokop je jádrem řídícím práci s pacientskými záznamy a je plně zaintegrován do komplexní infrastruktury (počítačové systémy, přístroje) IKEM a navíc je schopen bezpečně poskytovat údaje i prostřednictvím mobilních aplikací.