Skip to content
Keressen, hogy többet megtudjon az InterSystems termékeiről és megoldásairól, karrierlehetőségekről és még sok másról.

Információmegosztás feltételei

Az Ön adatainak védelme és megőrzése

Az InterSystems számára az információbiztonság és az adatvédelem kiemelt fontosságú, amikor ügyfeleinkkel, partnereinkkel vagy más felekkel kapcsolatba lépünk. Ennek érdekében az InterSystems nem tart fenn fiókokat az Ön rendszereiben vagy környezetében, és nem fér hozzá közvetlenül az Ön rendszereihez vagy környezetéhez.fontos, hogy támogatási tanácsadóink minden termékünk esetében együtt dolgoznak Önnel, hogy megértsék a problémát, és nem kérik az Ön adatainak használatát vagy a rendszerének megtekintését, kivéve, ha az valóban szükséges a problémamegoldáshoz, ami csak a legritkább esetben fordul elő.a legtöbbször a probléma megoldásához szükséges információk nem magához az adathoz, hanem a rendszer- vagy adatbázis-beállításokhoz, hibajelentésekhez vagy -megjelenítésekhez, illetve objektumszkriptkódhoz kapcsolódnak.ha mégis szükségünk van az Ön adatainak vagy a termék konkrét működésének megtekintésére az Ön rendszereiben, akkor a Webex vagy más biztonságos képernyőmegosztási lehetőség segítségével biztonságos "over the shoulder" hozzáférést biztosítunk Önnek azzal a céllal, hogy soha ne legyen független vagy közvetlen hozzáférésünk az Ön rendszereihez vagy adataihoz. célunk, hogy az Ön adatai Önnél maradjanak, miközben megoldjuk a problémáját.

Információmegosztás feltételei

Terméktámogatási folyamataink az alábbi információmegosztási feltételekkel igyekeznek megkönnyíteni az Önnel való védett és biztonságos interakciókat, amelyek akkor alkalmazandók, amikor Ön információkat közöl vagy kommunikál az InterSystems Corporation és leányvállalatai ("InterSystems") felé.ezek az információmegosztási feltételek lehetővé teszik számunkra, hogy a bizalmas kezelés és az adatvédelmi követelmények teljesítéséhez szükséges védelmet és biztosítékokat lehetővé tegyük.

Ennek megfelelően Ön elfogadja, hogy:

"Az Ön adatai" az Ön által az InterSystems számára közölt bármely személyes vagy bizalmas adatot jelent.a személyes adatok olyan információkra vonatkoznak, amelyek egy azonosított vagy azonosítható személyhez kapcsolódnak, és a következőkre terjedhetnek ki: (1) nem nyilvános személyes adatok; (2) nem nyilvános információk; (3) személyes adatok és érzékeny személyes adatok; (4) személyes adatok; (5) személyazonosításra alkalmas adatok; (6) személyazonosításra alkalmas adatok; (7) védett egészségügyi adatok; és (8) érzékeny személyes adatok. "Bizalmas információ": az InterSystems-szel kötött bármely megállapodás szerinti bizalmas információ, beleértve az olyan információkat, mint az üzleti vagy védett információk vagy az Ön rendszereiből származó adatok (beleértve az Ön ügyféladatait, amelyek nem személyes adatok).

 • Ön csak akkor adja át az Ön adatait az InterSystemsnek, ha az InterSystems által Önnek nyújtott konkrét terméktámogatási szolgáltatásokkal kapcsolatos célokra feltétlenül szükséges, és teljes mértékben megfelel az alkalmazandó adatvédelmi törvényeknek és rendeleteknek, valamint a jelen információmegosztási feltételeknek.
 • Ön csak az InterSystems által Önnek nyújtott konkrét terméktámogatási szolgáltatásokhoz szükséges minimálisan szükséges mennyiségű vagy mennyiségű Adatát adja meg, és biztosítja, hogy az InterSystems jogosult legyen az Ön Adatainak átvételére. Önnek be kell szereznie minden szükséges hozzájárulást és jóváhagyást.
 • Ön nem kérheti vagy követelheti meg az InterSystems-től, hogy az Ön adatait olyan módon dolgozza fel, amelyet az alkalmazandó törvények és rendeletek - beleértve az alkalmazandó adatvédelmi törvényeket és rendeleteket - értelmében nem tehetne meg saját maga, vagy amely az Ön adataira vonatkozó szerződéses kötelezettségeit sértené.
 • Ön kijelenti és szavatolja, hogy az Ön adatait szerződés vagy törvény alapján feldolgozhatja olyan módon, ahogyan Ön felhatalmazza az InterSystems-et az Ön adatainak feldolgozására, amely az InterSystems által Önnek nyújtott konkrét szolgáltatásokkal kapcsolatos.
 • Ön felelős azért, hogy az Ön adatainak az InterSystems részére történő továbbítása során mindenkor adminisztratív, fizikai és technikai biztosítékokat alkalmazzon annak érdekében, hogy az Ön adatainak bizalmas jellegét, magánéletét és biztonságát az alkalmazandó adatvédelmi törvények és rendeletek szabványainak és követelményeinek megfelelően fenntartsa és biztosítsa mindaddig, amíg az Ön adatait az InterSystems meg nem kapja.
 • Ön óvintézkedéseket tesz annak érdekében, hogy az InterSystems-szel való bármilyen megosztás során ne veszélyeztesse az Ön adatainak biztonságát, és biztonságos és/vagy titkosított csatornákat használ az Ön adataihoz való hozzáféréshez használt jelszavak közlésére azáltal, hogy az Ön adatainak biztonságos továbbításától elkülönített és különálló kommunikációs módot használ, és nem küld jelszavakat vagy hozzáférési tokeneket e-mail üzenetben vagy akcióüzenetben a WRC Direct vagy az iService (lásd alább) segítségével.
 • Ön a támogatási kérdésekkel kapcsolatos, az Ön adatait tartalmazó fájlokat és/vagy anyagokat az alábbi adminisztratív eljárások és biztosítékok alkalmazásával biztosítja:
  • WRC Direct: Ha az InterSystems Worldwide Response Center-től kap támogatást, akkor a WRC Direct címre léphet be https://wrc.intersystems.comés az Ön adatainak átadásakor engedélyezni fogja a "Fokozott biztonság" opciót, hogy megjegyezze a védett információk jelenlétét. A "Fokozott biztonság" opcióval ellátott mellékletekhez csak a támogatási ügyekben közvetlenül érintett InterSystems munkatársak férhetnek hozzá.
  • iService:Ha az InterSystems TrakCare Response Center terméktámogatást nyújt, az iService-t a következő címen érheti el https://iservice.intersystems.com.
 • Bár a terméktámogatás nyújtása során az InterSystems a legtöbb esetben nem jár el sem üzleti partnerként, sem adatfeldolgozóként, azokban az esetekben, amikor az Ön adataihoz való hozzáférés vagy azok felhasználása mást jelent:
  • Amennyiben Ön az InterSystems termékek tekintetében Támogatott fióknak minősül, és olyan formában és módon kell az InterSystemsnek védett egészségügyi információkat átadnia, amely azt jelenti, hogy az InterSystems üzleti partnerként jár el, a Támogatási üzleti partneri megállapodás kiegészítésealkalmazandó, és az Ön adatainak továbbítása előtt Ön benyújtja az InterSystemsnek a megfelelő kötelezettségvállalási formanyomtatványt. Támogatott fiók: Végfelhasználó, alkalmazáspartner, megvalósítási partner, megoldási partner, rendszerintegrátor vagy bármely olyan fél, akivel az InterSystems a jelen információmegosztási feltételek keretében kapcsolatba lép.
  • Amennyiben Ön az InterSystems termékeinek végfelhasználója, és olyan formában és módon kell az InterSystemsnek Személyes adatokat átadnia, amely azt jelenti, hogy az InterSystems Egyesült Királyságbeli/EU/EGT-adatfeldolgozóként jár el, a Végfelhasználói Adatfeldolgozási Megállapodás kiegészítésealkalmazandó, és az Ön adatainak továbbítása előtt Ön benyújtja a megfelelő kötelezettségvállalási űrlapot az InterSystemsnek.

Ez a weboldal gépi fordítást használ. Bármilyen fordítási konfliktus esetén az oldal angol nyelvű változata élvez elsőbbséget.