En öppen dataplattform för morgondagens hälso- och sjukvård

InterSystems HealthShare integrerar befintliga hälso- och vårdinformationssystem i en enhetlig plattform som både vårdgivare, patienter, forskning och auktoriserade tredjepartsaktörer har access till. Genom att på ett säkert sätt tillgängliggöra en omfattande mängd hälsodata skapar HealthShare en dynamisk grund för flera olika aktörer och utvecklare att bygga och skala innovativa lösningar genom att effektivt tillgängliggöra olika hälsodata. En samlad patienthistorik möjliggör även en mer samordnad och framtidssäkrad vårdkedja för både patient och vårdgivare. Idag används InterSystems HealthShare av ett flertal världsledande sjukvårdsorganisationer världen över, däribland National Health Service (NHS) i Storbritannien.

Ett ekosystem av aktörer, applikationer, lösningar och enheter som är byggt på en öppen dataplattform minskar också risken att låsas fast vid enskilda applikationsutvecklare och leverantörer. Det möjliggör snarare en attraktiv och konkurrenskraftig nordisk eHälsosektor där både etablerade aktörer och nytänkande start-ups effektivt kan utveckla lösningar och applikationer med InterSystems HealthShare som ett dynamiskt stöd i innovationsprocessen. Det stärker även arbetet med att uppfylla Vision eHälsa 2025 i Sverige, eftersom tillgång till omfattande hälsodata ligger till grund för morgondagens innovativa hälsolösningar och applikationer för en bättre vård.

I Norden samarbetar InterSystems med ett flertal partners för att skapa ett ekosystem inom eHälsa med InterSystems HealthShare som grund. InterSystems HealthShare används även av världsledande eHealth Exchange – USAs största nätverk för delning av vårdinformation – för att möjliggöra effektivt informationsutbyte mellan relevanta myndigheter, en stor mängd av alla sjukhus och tiotusentals kliniker.

Pressmeddelande
12 september, Stockholm

USAs största nätverk för delning av vårdinformation väljer InterSystems som huvudteknikpartner

InterSystems, världsledande leverantör av teknikplattformar för hälso- och sjukvården, har valts till huvudteknikpartner av det amerikanska nätverket eHealth Exchange. Partnerskapet innebär att eHealth Exchange implementerar InterSystems HealthShare i syfte att stödja vidareutvecklingen av informationsnätverk och ekosystem.

eHealth Exchange är USAs största nätverk för delning av vårdinformation och arbetar för att stärka vården och folkhälsan genom att skapa förutsättningar för enklare och mer effektivt informationsutbyte mellan olika vårdinstanser. eHealth Exchange gör det möjligt för relevanta myndigheter, 75% av de amerikanska sjukhusen, och tiotusentals kliniker att dela patientdata sinsemellan för att skapa ett mer samordnat vårdsystem och möjliggöra bättre behandling av patienter. Det amerikanska nätverket, som har varit operativt i tio år, väljer nu att med hjälp av InterSystems HealthShare driva på arbetet med ett snabbare informationsutbyte, nätverksexpansion i hela USA och introducera nya användningsfall. Syftet är att ställa högre krav för att möjliggöra bättre vård, ökad effektivitet och nya innovationsmöjligheter för sjukvården. Samarbetet inkluderar bland annat push-meddelanden, hantering av detaljerade frågor med hjälp av HL7-standarden FHIR, tillsammans med införandet av ett övervakningsprogram för receptbelagda läkemedel (PDMP).

– Vi på InterSystems är stolta över att HealthShare kommer att driva det växande ekosystem som det amerikanska nätverket eHealth Exchange är en del av. Antalet deltagande organisationer ökar, och HealthShares skalbarhet, stabilitet och prestanda gör att nätverket kan fortsätta växa. Att skapa bättre förutsättningar för informationsutbyte mellan olika vårdgivare och deras patienter för oss alla mot ett gemensamt mål; en gemensam bild av patientens vårdsituation och behov, samt ett mer integrerat och engagerat sjukvårdssystem, säger Don Woodlock, VP för InterSystems HealthShare.

HealthShares innovativa och enhetliga plattform förenar vårdgivare, patienter och andra aktörer för att skapa en mer inkluderande vårdinformationsmiljö. Genom att samla data och patienthistorik från olika hälso- och vårdinformationssystem på ett ställe, kan både vårdgivare och patienter få en gemensam bild av hälsosituation och vårdhistorik. Tekniken bakom eHealth Exchange nätverk kommer att hanteras av InterSystems tillsammans med några av USA:s största nätverk för delning av vårdinformation, som Healthix, Manifest MedEX, New York Care Information Gateway och NC HealthConnex.

För att få veta mer om InterSystems HealthShare, besök: https://www.intersystems.com/products/healthshare/

Om InterSystems

InterSystems levererar avancerade teknikplattformar i många av världens viktigaste applikationer. Företaget har varit en strategisk teknikleverantör sedan 1978 inom sjukvården och andra sektorer där välfungerande informationshantering är en fråga om liv och uppehälle. Varje dag används InterSystems lösningar av miljontals människor i fler än 100 länder.

Kontakt InterSystems Sverige

Mats Levander, Marknadschef Norden, InterSystems
Tel: 073-2422771
e-post: mats.levander@intersystems.com
www.intersystems.se

Pressmeddelande (PDF):

USAs största nätverk för delning av vårdinformation väljer InterSystems som huvudteknikpartner