Skip to content
Sök för att lära dig mer om InterSystems produkter och lösningar, karriärmöjligheter med mera. Resultaten inkluderar innehåll från vår utvecklarcommunity, produktdokumentation och utbildningswebbplatser utöver InterSystems.com.

SecureLink Remote Access för Solaris

Installationsanvisningar

Läs igenom installationsguiderna och bilagorna fullständigt innan du utför installationen. Observera också att du genom att installera följande programvara godkänner villkoren i Enexitys licensavtal för slutanvändare.

SecureLink programvarukomponent körs som en begränsad användare (non-root). Vi rekommenderar i allmänhet att du lägger till en ny användare(rss) i systemet och installerar vår programvara i användarens hemkatalog (~rss), även om detta inte är ett krav. Oavsett vilken användare som används kommer det här dokumentet helt enkelt att referera till "RSS User" som den valda användaren, och till $HOME som den användarens hemkatalog.

Som RSS-användare laddar du ner följande filer till $HOME:

https://securelink.intersystems.com/sun/intersystemsclient.tar.gz
https://securelink.intersystems.com/sun/intersystemsvnc.tar.gz
https://securelink.intersystems.com/sun/intersystemsjava.tar.gz

Untar och komprimerar filerna. Filen intersystemsclient skapar underkatalogen "slink/bin" på $HOME, filen intersystemsvnc skapar "slink/vnc" och filen intersystemsjava skapar "slink/java".

 • cd $HOME
 • gunzip -c intersystemsclient.tar.gz | tar xvf -
 • gunzip -c intersystemsvnc.tar.gz | tar xvf -
 • gunzip -c intersystemsjava.tar.gz | tar xvf -

Om den valda RSS-användaren INTE är "rss" måste du ändra startskriptet för $HOME/slink/slinksc. Ändra följande rad:

 • RSSUSER=rss

och ange RSSUSER-variabeln till det valda användar-ID:t.
Nu är SecureLink Component Listener redo att köras. Om du vill starta den manuellt utför du följande kommando som RSS-användare eller som root-användare:

 • sh $HOME/slink/slinksc start

Loggboksutdata för diagnostik placeras i $HOME/slink/bin/slstarter.log.

För att Component Listener ska kunna startas automatiskt efter en omstart måste den installeras som en tjänst. Utför följande kommandon som root-användare:

 • ln -s $HOME/slink/slinksc /etc/init.d/slinksc
 • ln -s /etc/init.d/slinksc /etc/rc3.d/S90slinksc

Som standard lyssnar Component Listener på port 4680. Se Ändra Default Component Port i komponenthandboken för att ändra detta värde. Om du vill aktivera en anslutning kan du bara rikta en webbläsare till http://hostname:4680, där värdnamn är namnet på det system där komponenten är installerad.

Nu är installationen av programvarukomponenten slutförd.

Om du vill stänga av Component Listener utför du följande kommando som RSS-användare eller som root-användare:

 • sh $HOME/slink/slinksc stop

Tillägg A - Java VM 1.4

SecureLink-komponenten innehåller Java VM 1.4 Runtime. Detta paket är intersystemsjava.tar.gz. Om du installerar det här paketet kommer det inte att vara i konflikt med någon JVM som för närvarande är installerad på servern. Om Java 1.4 VM redan är installerad på servern kan det här paketet fortfarande installeras, men det behövs inte. Om du vill använda den befintliga JVM 1.4 i stället kan du använda en av följande två metoder:

1. Skapa en symbolisk länk till Java VM
Detta är den enklaste metoden. Skapa en länk som pekar på baskatalogen för Java VM-installationen. Till exempel:

 • ln -s /usr/java $HOME/slink/java

När länken har skapats, kontrollera att följande kommando ger ett versionsnummer på 1.4.0 eller högre:

 • $HOME/slink/java/bin/java -version

2.Ställ in lämpliga miljövariabler
Ställ in en av följande variabler i RSS-användarens miljö till platsen för Java VM:

 • JAVAHOME
 • JAVA_HOME
 • JDKHOME

Till exempel (Bourne Shell syntax):

 • JAVA_HOME=/usr/java;export JAVA_HOME

Om du har några frågor eller kommentarer kan du skicka ett e-postmeddelande till support@enexity.com.