Skip to content
Sök för att lära dig mer om InterSystems produkter och lösningar, karriärmöjligheter med mera. Resultaten inkluderar innehåll från vår utvecklarcommunity, produktdokumentation och utbildningswebbplatser utöver InterSystems.com.

What’s New in InterSystems IRIS 2022.1

InterSystems IRIS

In this webinar, we’ll highlight some of the new capabilities of InterSystems IRIS® and InterSystems IRIS for Health™, including:

  • Full support for application development using Python
  • Speed and Scalability enhancements including Adaptive SQL and SQL Loader
  • Support for Apache Kafka for real-time use cases
  • New cloud services, and expanded support for cloud adapters and Kubernetes
  • Support for new and updated operating systems and client frameworks

RELATED TOPICS

Other Resources You Might Like