Skip to content
Sök för att lära dig mer om InterSystems produkter och lösningar, karriärmöjligheter med mera. Resultaten inkluderar innehåll från vår utvecklarcommunity, produktdokumentation och utbildningswebbplatser utöver InterSystems.com.

HealthShare Managed Connections Data Partnership Hub

Tillförlitliga hälsodataanslutningar utan tid och ansträngning

HealthShare Managed Connections är en enda kontaktpunkt för leverantörer, betalare och life science-företag som behöver enklare, snabbare och mer kostnadseffektiv tillgång till hälsodata. HealthShare Managed Connections bygger på HealthShare Best-in-KLAS Interoperability Platform.

HealthShare Managed Connections levererar:

  • En enda anslutning till nationella federerade nätverk som CommonWell
  • Trygg och säker anslutning till data från vårdgivare
  • Anslutningar på begäran till datakällor inom hälso- och sjukvården som ännu inte är anslutna
  • En hanterad infrastruktur så att du kan fokusera på innovation, inte på teknik
man sitting at desk smiling
Företag

Läs mer om HealthShare Managed Connections

InterSystems strävar efter att förändra världen när det gäller interoperabilitet för hälsoinformation med hjälp av de förbyggda anslutningarna, snabbare inkörning, enklare underhåll, högre tillgänglighet och lägre kostnader för HealthShare Managed Connections. Vi bygger på den solida kärnan av InterSystems interoperabilitet och databasteknik och med ett brett nätverk av partnerorganisationer kan vi stödja dina databehov på begäran och i vilken skala som helst.

*HealthShare Managed Connections är endast tillgängligt i USA.

För att få veta mer, ring oss på 617-621-0600

Related Product Information

okt. 29, 2020
doctor patient relationship
Innovation with HealthShare
Healthcare as we know it is changing. Rapidly. Because we’re putting massive amounts of data to work to connect patients and providers like never before.
nov. 23, 2021
Hospital Doctor With Digital Tablet Talks To Male Patient
Matching inpatient and outpatient records with HealthShare Patient Index enabled a single view of patient data, joint ventures with other healthcare organizations, and better information flow.
aug. 12, 2022
Woman doctor and woman patient
4 Considerations to Create a Better Provider Directory
4 Considerations to Create a Better Provider Directory
aug. 08, 2022
FedHealthIT Innovation Award Honors VA Health Information Exchange - Social Card
Based on InterSystems HealthShare®, the VDIF EP program is recognized for its impact on improving veteran care
juli 28, 2022
HIMSS22 Panel discussion thumbnail
Take Aways From HIMSS2022
How healthcare can harness data and the cloud to power innovation — for the benefit of organizations and patients alike.
juli 28, 2022
doctor with kid and mother
New York City's health agency enlisted Healthix, a longtime InterSystems HealthShare® partner, to collaborate on several other projects designed to keep school children healthy.
juli 28, 2022
group of doctors looking at laptop
Healthcare organizations are moving quickly to satisfy new interoperability rules from CMS and ONC. For some, the regulatory requirements serve as a springboard to exceed expectations, creating data-driven experiences for members.
juli 27, 2022
Doctor and Kid - High-5'ing
July 22, 2022
In this issue of HealthShare Connections - new release information, customer success stories from Healthix and MVP, recognition for the Best in KLAS 2022, upcoming events, and more.
juli 21, 2022
Woman doctor looking at ipad
Four InterSystems HealthShare Health Connect Customer Stories
Healthcare leaders turn to InterSystems HealthShare Health Connect® for bridging EMRs, for better care decisions at the bedside, for innovations in telehealth and remote care, for business growth, or for preparing for the future.
juli 20, 2022
Shot of a young medical practitioner using a digital tablet in a hospital
Healthcare Data Interoperability
At InterSystems, we understand the importance of connecting data. That is why whatever your interoperability needs, in the Cloud or On-Prem, InterSystems has you covered.