Skip to content
Sök för att lära dig mer om InterSystems produkter och lösningar, karriärmöjligheter med mera.

Chilmark Research

2021 Rapport om marknadstrender för integrationsinfrastruktur

I Chilmark Researchs nyligen publicerade rapport, 2021 Rapport om trender på marknaden för integrationsinfrastrukturhar de analyserat 14 av de största leverantörerna av integrationssystem för hälso- och sjukvård.

Chilmark analyserar InterSystems IRIS for Health och HealthShare och rankar InterSystems som:

  • 1:a i produktförmåga (A rating)
  • 1:a i marknadsexekvering (A-betyg)

I granskningen betonas också den interoperabilitet och det engagemang för HL7 FHIR® som IRIS for Health och HealthShare erbjuder, och InterSystems kallas "...ett leverantörsoberoende alternativ för leverantörer och betalare."

Rapporten ger värdefulla insikter, t.ex. viktiga marknadsupplevelser och prognoser, och definierar de komponenter som utgör integrationsinfrastruktur.

Ladda ner forskningsrapporten om Chilmark

** Genom att kryssa här ger du ditt samtycke till att bli kontaktad för nyheter, uppdateringar och andra marknadsföringsändamål i samband med befintliga och framtida InterSystems-produkter och evenemang. Dessutom samtycker du till att dina kontaktuppgifter för företaget förs in i vår CRM-lösning som finns i USA, men som upprätthålls i enlighet med gällande dataskyddslagar.
*Obligatoriska fält
Highlighted fields are required
*Obligatoriska fält
Highlighted fields are required
** Genom att kryssa här ger du ditt samtycke till att bli kontaktad för nyheter, uppdateringar och andra marknadsföringsändamål i samband med befintliga och framtida InterSystems-produkter och evenemang. Dessutom samtycker du till att dina kontaktuppgifter för företaget förs in i vår CRM-lösning som finns i USA, men som upprätthålls i enlighet med gällande dataskyddslagar.