Ota hyöty irti Tampereen atk-päivistä!

Sosiaali- ja terveydenhuollon atk-päivillä Tampereella on monta hyvää syytä käydä InterSystemsin osastolla. Asiantuntijamme näyttävät, kuinka olemassa oleva potilastieto saadaan hyötykäyttöön sekä kertovat, miten eri puolilla maailmaa on ratkaistu terveydenhuollon isoja kysymyksiä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon atk-päivillä kannattaa tulla tapaamaan InterSystemsin asiantuntijoita. Osastolla saa tietoa paitsi terveydenhuollon trendeistä, pääsee myös tutustumaan kansainvälisesti hyviksi koettuihin ratkaisuihin – ja kuulee, kuinka niitä voisi toteuttaa myös Suomessa.

Esimerkkejä esitellään muun muassa Britanniasta ja muualta Euroopasta sekä Pohjois-Amerikasta.

Terveydenhuolto eri puolilla maailmaa on yhä suuremmissa vaikeuksissa, kun kustannukset ovat karkaamassa käsistä ja väestö ikääntymässä. Tämä puolestaan on vaikuttanut siihen, että potilaiden hoidossa tehdään kompromisseja, huomauttaa David Hancock, InterSystemsin asiakkuusjohtaja.

Hoitohenkilöstöllä ei välttämättä ole käytössään relevanttia tietoa, eikä terveydenhuollon sirpaleinen organisaatiorakenne helpota tilannetta. Toisaalta digitalisaatio tuo mukanaan ratkaisuja, joiden avulla eri järjestelmien potilastieto saadaan toimimaan saumattomasti ja samalla mukaan saadaan myös potilaiden omista älylaitteista saatava terveystieto.

– Tietoa on toisaalta jo liikaa, jopa niin paljon, että terveydenhuollon henkilöstö kuormittuu. Hoitopäätösten teko hidastuu ja vaikeutuu, Hancock sanoo.

Relevantti tieto hoitopäätösten tueksi

Sosiaali- ja terveydenhuollon ala kokonaisuudessaan muuttuu nyt nopeasti. Diagnostiikka kehittyy harppauksin, samoin uudet hoitomuodot ja kliiniset prosessit. Koneoppiminen ja tekoäly ovat tulevaisuudessa yhä vahvemmin mukana terveydenhoidossa.

Myös alan organisaatiot muuttuvat. Suomen lisäksi muuallakin on nähtävissä terveydenhuollon organisatoriset muutokset, kun alan toimijat keskittyvät yhä suuremmiksi organisaatioiksi ja ketjuiksi.

Johtaja Miila Päivärinne on kuullut monen kliinikon toivovan, että hoitopäätöksiä varten heillä olisi käytössään kulloistakin tilannetta varten tarvittava reaaliaikainen potilastieto.

– Terveydenhuollossa halutaan ymmärtää asioita syvemmin sekä kehittää toimintaa ja päästä pullonkauloista eroon.

Omia toimintaprosesseja on mahdollista kehittää organisaatiossa nykyisellään olevan tiedon avulla.

– Digitalisaatiosta saa tukea myös arjen työn kehittämiseen niin, että turhat mutkat saadaan suoristettua, Päivärinne sanoo.

Integraatiosta datan hyödyntämiseen

InterSystemsin myynti-insinööri Janne Korhonen huomauttaa, että alan suuria haasteita päästään selättämään, kun integraatiosta siirrytään laajamittaiseen datan hyödyntämiseen ja otetaan koneoppiminen avuksi.

Miten se sitten käytännössä on mahdollista tehdä?

Muun muassa tähän vastastaan InterSystemsin osastolla. Asiantuntijat näyttävät esimerkiksi, kuinka uudella IRIS for Health -alustalla kootaan ja normalisoidaan eri läheistä tulevaa dataa ja tuetaan monipuolisesti erityyppisiä sovelluksia. Tai kuinka rakennetaan API-pohjaisia ekosysteemejä – tai miten päästään tukemaan koneoppimista ja tiedolla johtamista.

– Näytämme myös, kuinka tiedot saa hyötykäyttöön kunkin valitsemilla analysointityökaluilla. Havainnollistamme myös tekoälyn hyödyntämistä prosessien automatisoinnissa, kertoo Anssi Kauppi, InterSystemsin myynti-insinööri.

Terveydenhuollon tietoratkaisuilta vaaditaan tulevaisuudessa yhä enemmän. Eri rajapintojen toiminta ja keskustelu on oltava digitaalisella alustalla mahdollista, ja koneoppimista on kyettävä hyödyntämään.

Korhonen huomauttaa, että suurin työ eli tiedon integraatio kannattaa tehdä vain kerran ja hyödyntää integraatiota mahdollisimman laajasti.

Tietoa on kyettävä jakamaan ja jalostamaan yhä tehokkaammin. Potilasdataa on kyettävä hyödyntämään siten, että potilaiden hoitoa koskevat päätökset ovat perusteltuja ja yhä parempia.

Sosiaali- ja terveydenhuollon atk-päivät Tampereella 6.–8.5.2019. Tule tutustumaan modernin terveydenhuollon ratkaisuihin InterSystemsin osastolle 155. Saat samalla lisää tietoa IRIS for Health -alustasta.