Skip to content
Vyhledejte informace o produktech a řešeních InterSystems, kariérních příležitostech a dalších. Výsledky zahrnují kromě InterSystems.com také obsah z naší komunity vývojářů, dokumentaci k produktům a vzdělávací weby.

Vzdálený přístup SecureLink pro IBM AIX

Pokyny k instalaci

Před instalací si kompletně přečtěte návod k instalaci a přílohy. Upozorňujeme, že instalací následujícího softwaru souhlasíte s podmínkami obsaženými v licenční smlouvě s koncovým uživatelem společnosti Enexity.

Softwarová komponenta SecureLink je spuštěna jako uživatel s omezeným přístupem (non-root). Obecně doporučujeme přidat do systému nového uživatele(rss) a nainstalovat náš software do domovského adresáře tohoto uživatele (~rss), i když to není nutné. Bez ohledu na to, který uživatel je použit, bude tento dokument jednoduše odkazovat na "uživatele RSS" jako na zvoleného uživatele a na $HOME jako na domovský adresář tohoto uživatele.

Jako uživatel RSS stáhněte násl

edující soubory do $HOME :https://securelink.intersystems.com/aix/inter
systemsclient.tar.gzhttps://securelink.intersystems.com/aix/intersy
stemsvnc.tar.gzhttps://securelink.intersystems.com/aix/intersystemsjava.tar.gzUntar

a rozbalte soubory. Soubor intersystemsclient vytvoří podadresář "slink/bin" z $HOME, soubor intersystemsvnc vytvoří "slink/vnc" a soubor intersystemsjava vytvoří "slink/java".

cd $HOME
gunzip -c intersystemsclient.tar.gz | tar xvf -
gunzip -c intersystemsvnc.tar.gz | tar xvf -
gunzip -c intersystemsjava.tar.gz | tar xvf -

Pokud zvolený uživatel RSS NENÍ "rss", je třeba upravit spouštěcí skript $HOME/slink/slinksc. Upravte následující řádek:

RSSUSER=rss

a nastavte proměnnou RSSUSER na zvolené ID uživatele.

V tomto okamžiku je SecureLink Component Listener připraven ke spuštění. Chcete-li jej spustit ručně, spusťte následující příkaz jako uživatel RSS nebo jako uživatel root :

sh $HOME/slink/slinksc start

Výstup diagnostického protokolu bude umístěn v $HOME/slink/bin/slstarter.log.

Aby se Component Listener spouštěl automaticky po restartu, musí být nainstalován jako služba. Následující příkazy proveďte jako uživatel root:

ln -s $HOME/slink/slinksc /etc/init.d/slinksc
ln -s /etc/init.d/slinksc /etc/rc3.d/S90slinksc

Ve výchozím nastavení naslouchá Component Listener na portu 4680. Změnu této hodnoty naleznete v části Změna výchozího portu komponenty v příručce komponenty. Pro aktivaci připojení stačí nasměrovat prohlížeč na adresu http://hostname:4680, kde hostname je název systému s nainstalovanou Komponentou.

V tomto okamžiku je instalace softwarové komponenty dokončena.

Chcete-li vypnout komponentu Listener, spusťte následující příkaz jako uživatel RSS nebo jako uživatel root :

sh $HOME/slink/slinksc stop

Dodatek A - Java VM 1.4

Součástí SecureLink Component je Java VM 1.4 Runtime. Tento balíček je s1java.tar.gz. Instalace tohoto balíčku nebude v konfliktu s žádným aktuálně nainstalovaným modulem JVM na serveru. Pokud je na serveru již nainstalován Java VM 1.4, lze tento balíček nainstalovat, ale není vyžadován. Pokud chcete místo toho použít stávající JVM 1.4, můžete použít jednu z následujících dvou metod:

1. Vytvoření symbolického odkazu na Java VM
Jedná se o nejjednodušší metodu. Vytvořte odkaz, který bude ukazovat na základní adresář instalace Java VM. Například:

  • ln -s /usr/java $HOME/slink/java

Po vytvoření odkazu se ujistěte, že následující příkaz poskytuje číslo verze 1.4.0 nebo vyšší:

  • $HOME/slink/java/bin/java -version

2.Nastavení příslušných proměnných prostředíNastavte
jednu z následujících proměnných v prostředí uživatele RSS na umístění souboru

  • Java VM:JAVAHOMEJAVA_HOME
  • JDKHOME

Například (syntaxe Bourne Shell):

  • JAVA_HOME=/usr/java;export JAVA_HOM

Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky, zašlete je na adresu support@enexity.com.