HealthShare

You’ll make breakthroughs
in connecting care

Lepší zdravotní péče. Propojená péče.

HealthShare Portal

Zdravotnické organizace na celém světě musí zvyšovat kvalitu, dostupnost i efektivitu poskytované  péče. Zlepšovat péči ovšem není snadné. Obyvatelstvo stárne a stále více pacientů trpí kombinacemi několika chronických onemocnění a zároveň exponenciálně roste množství poznatků v medicíně. Ve všech oblastech se přitom nedostává finančních prostředků.

Poslání InterSystems HealthShare je prosté: Překonávat tyto problémy a transformovat zdravotní péči tím, že bude možné sdílet informace a propojí se komunity. Máme pro to termín strategická interoperabilita.

HealthShare vám umožní  zdravotnické informace:

 • Získávat od všech zúčastněných, od pacientů až po plátce.
 • Sdílet je se všemi, kteří se podílejí na procesu poskytování zdravotní péče.
 • Analyzovat a rozumět jim, slozite ať už mají pevnou strukturu či nikoli.
 • Jednat na jejich základě tak, abyste mohli zvyšovat kvalitu a efektivitu zdravotní péče.

Čeho můžete dosáhnout s HealthShare
Pokud poskytovatelé zdravotní péče, pacienti, informační systémy a plátci pojištění mohou sdílet komplexní zdravotnickou dokumentaci a informace mají k dispozici včas a ve smysluplné podobě, vzniknou propojené, holistické systémy, v jejich centru stojí pacient. Se systémy založenými na HealthShare můžete:

 • Koordinovat zdravotní péči a řídit zdraví různých skupin populace.
 • Zlepšit komunikaci mezi poskytovateli zdravotní péče, neziskovými organizacemi působícími v oblasti sociálních služeb, tzv. zdravotnickými manažery, pacienty a jejich rodinami.
 • Propojovat zdravotnické přístroje, software i organizace.
 • Zvyšovat bezpečnost zdravotní péče a snížit duplicitu služeb tím, že na místě poskytování péče je k dispozici komplexní zdravotnická dokumentace pacientů a okamžitě použitelné informace.
 • Vytvářet propojené zdravotnické informační systémy a služby, které budou poskytovat bohaté informace a fungovat nepřetržitě bez jakýchkoli výpadků.
 • Podporovat výměnu zdravotnických informací na regionální i celostátní úrovni.
 • Vyhledávat příležitosti pro zkvalitnění a optimalizaci procesů ve zdravotní péči a jejích výsledků HealthShare products.

Produkty HealthShare

Platforma pro zdravotnickou Informatiku obsahuje

 • HealthShare Health Connect, podnikovou sběrnici služeb (ESB) vytvořenou přímo pro zdravotnictví.
 • HealthShare Information Exchange, pro sdílení zdravotnických informací, vytváření kompozitních zdravotních záznamů a možnost vyvíjet aplikace využívající interoperabilitu, jako jsou např. aplikace pro zapojení pacientů do zdravotní péče či aplikace pro řízení zdraví populace.
 • HealthShare Patient Index, pro správu hlavního rejstříku pacientů a demografických údajů.
 • HealthShare Personal Community, konfigurovatelný nástroj a portál pro zapojení pacientů do zdravotní péče.
 • HealthShare Health Insight, robustní nástroj umožňující vyvíjet aplikace pro analýzu, které dokáží zhodnotit sdílené zdravotnické informace a využít je pro řízení výkonu (performance management) a správu zdraví populace.
 • HealthShare AppServer, software pro vývojáře; platforma pro vývoj a provoz zdravotnických systémů, které budou zároveň interoperabilní se všemi systémy ekosystému HealthShare.

Proměňte svou vizi v trvalou hodnotu

Lidé, kteří používají vaše zdravotnické informační systémy, mají různé funkce, různé názory a různé představy o tom, jak by jim systémy měly sloužit. Jak tedy vytvořit řešení, které bude vyhovovat všem? Přečtěte si, jak dokážeme zajistit úspěšnou realizaci systému.