Caché

You’ll make breakthroughs
in
data management 
and rapid development

InterSystems Caché® je pokročilý systém řízení báze dat a prostředí pro rychlý vývoj aplikací. Pomocí Caché vytvoříte průlomová řešení pro zpracovávání a analýzu velkého objemu složitých dat a pro vývoj webových a mobilních aplikací. Caché jako jediná nabízí velmi vysoký výkon, masivní škálovatelnost a robustní spolehlivost – s minimálními nároky na údržbu a hardware.

Jedná se o databázovou technologii nové generace, která umožňuje různé způsoby přístupu k datům. Data jsou popsána pouze jednou v jediném integrovaném slovníku dat a jsou neustále k dispozici prostřednictvím objektového přístupu, vysoce výkonného jazyka SQL a rychlého přístupu k vícerozměrným datům – a všemi těmito způsoby lze přistupovat k týmž datům současně.

Caché obsahuje několik vestavěných skriptovacích jazyků a je kompatibilní s nejběžnějšími vývojářskými nástroji.

Jak Vám pomáháme vytvářet průlomová řešení:

Průlomová řešení orientovaná na velké objemy dat

Aplikace určené pro tzv. big data musí být schopny velmi rychle přijímat velké množství dat. Musí dokázat modelovat složitá data a nabízet různé způsoby jejich zobrazení a použití. Caché je vysoce výkonná i v případech, kdy je škálována tak, aby zvládala velké objemy dat, více jader a vysoký počet serverů v distribuovaných systémech. Jako jediná umožňuje přístup k datům pomocí objektů, vysoce výkonného SQL a přímé manipulace vícerozměrných datových struktur.

S Caché lze navíc provádět dotazování v reálném čase u transakčních systémů a analyzovat jak strukturovaná, tak nestrukturovaná data.

Průlomová řešení orientovaná na vývoj webových a mobilních aplikací

Technologie InterSystems Zen™ umožňuje velmi rychle vytvářet bohaté webové aplikace s krátkou dobou odezvy a dokáže poskytnout výstup v HTML5, což je oblíbený formát mobilních rozhraní. Pro vytváření mobilních aplikací, které budou těžit z úžasné rychlosti a škálovatelnosti Caché, můžete kromě Vámi zvolených vývojářských nástrojů využívat i webové služby, formáty REST a JSON a další standardy.

Caché Vašim průlomovým aplikacím nejen zajistí rychlý průnik na trh, ale bude šetřit čas a úsilí spojené s programováním po celou dobu jejich existence. Úspěšné aplikace se totiž musí vyvíjet a měnit. Caché je inherentně škálovatelná, přizpůsobitelná a rozšiřitelná, takže svým uživatelům můžete snadno nabízet další průlomové funkce.

Průlomová řešení orientovaná na správu bohatých dat

Caché disponuje mimořádně efektivním strojem vícerozměrných dat, díky němuž je ideální pro manipulaci s bohatými a složitými datovými typy, které dnešní aplikace používají. Datový stroj Caché pracuje s „řídkými poli“, takže aplikace založené na Caché často potřebují méně hardwaru než aplikace založené na tradičních relačních databázích.

Caché představuje jedinou unifikovanou platformu pro vývoj aplikací a odstraňuje tak problémy, které vznikají, pokud své vývojové prostředí skládáte z různorodých částí. Ačkoli Caché obsahuje veškeré funkce potřebné pro vývoj průlomových aplikací, nejde o nadměrně složitý systém a nároky na údržbu jsou minimální.

Jedním z důležitých faktorů při správě systému je zvládání jeho plánovaných a neplánovaných výpadků. Součástí Caché je několik pokročilých technologií pro vysokou dostupnost a rychlé zotavení systému z výpadku. Jde konkrétně o jednoduchou, elegantní funkci zrcadlení databáze, což je velmi ekonomický způsob, jak dosáhnout vysoké dostupnosti.