Zorginstellingen

U de middelen geven voor een betere zorg is belangrijk.

De transformatie naar betere, duurzame zorg

Gezondheidszorg verandert snel en wordt aangedreven door nieuwe technologie en nieuwe modellen van zorgverlening en financiering. De gezondheidsfinanciering en dienstverlening verschilt over de hele wereld, maar hebben overal hetzelfde doel. Het creëren van hoogwaardige en duurzame zorgsystemen waarbij betaalbare zorg de vraag en gewenste uitkomst uitbalanceert.

carespag

Gewenste koppelingen / berichtenstromen in de Zorg

Met de juiste informatie levert u succesvol zorg

Zorg is mensenwerk. Zorg wordt verleend in een ontmoeting tussen de zorgprofessional en de zorgvrager. Om de zorgvraag succesvol te beantwoorden is de juiste informatie nodig. Ongetwijfeld kent uw zorgorganisatie ook voorbeelden waarbij gebreken in de informatievoorziening succesvolle zorg in de weg staan. Het hebben én delen van de juiste informatie is essentieel voor de zorg. Succesvolle zorgorganisaties richten hun Informatie Voorziening (IV) daarop in.

Juist in de zorg is goede informatie uitwisseling (extra) ingewikkeld

Zorg & Welzijn zijn onderdeel van een samenleving als geheel. Veranderingen in de samenleving beïnvloeden de manier waarop Nederland zorg verleent en ontvangt. En wij zien de Nederlandse zorg hierdoor sterk veranderen. Een organisatie die hierop snel kan inspelen levert gemakkelijker succesvolle zorg.

Begrenzingen vervagen

In de samenleving vervagen allerlei oude begrenzingen; binnen de zorg zien we dat ook, onder meer bij het onderscheid tussen “care” en “cure” en de scheiding eerstelijns/tweedelijns. Met het vervagen van de grenzen ontstaan nieuwe manieren van zorg verlenen. Ketenzorg, samenwerkingsvormen tussen verschillende zorginstellingen en coördinatie tussen professionele zorgverleners, vrijwilligers en mantelzorgers zijn hiervan voorbeelden.

Zorgverlening is een netwerkactiviteit

Mensen met een zorgvraag hebben eerder en vaker te maken met een aantal verschillende zorgverleners met verschillende specialismen. Neem bijvoorbeeld het moment dat een vrouw in verwachting is van haar eerste kind. De patiënte heeft als eerste contact met haar huisarts, vervolgens met de apotheker (voor het aanvullen van een ijzertekort), met haar verloskundige (voor prenatale zorg), ze bevalt in een algemeen ziekenhuis en krijgt daarna nog enige tijd kraamzorg. Zorg & Welzijn netwerkactiviteiten zijn geworden, dynamische samenwerking is de toekomst van de zorg. De stabiele factor is de zorgvrager zelf. Die zal steeds meer de regie over de informatie-uitwisseling (moeten) krijgen.

Andere rol voor informatievoorziening

De informatiesystemen die nu in de zorg worden gebruikt hebben vaak een lange historie. De basis wordt gevormd door applicaties die zijn begonnen als “automatisering” van registratieactiviteiten of voor één specifieke (deel-)taak in het zorgproces. Het gedurende vele jaren opgebouwde “applicatielandschap” vereist nog veel handwerk en er is nauwelijks sprake van een geïntegreerde informatievoorziening. In de samenleving gebeurt de vastlegging, verwerking en uitwisseling van informatie vrijwel volledig digitaal, geïntegreerd en zo veel mogelijk geautomatiseerd. Deze beweging zien we ook in Zorg & Welzijn. Zelfs het contact tussen zorgverlener en zorgvrager wordt steeds meer digitaal. In de GGZ zijn vormen van digitale consultatie al gemeengoed aan het worden. Binnen de gehandicaptenzorg is de inzet van (zorg)domotica, in het bijzonder de uitluistersystemen, al heel normaal. De primaire rol van informatiesystemen is verschoven van registratie naar communicatie. Deze beweging zet zich voort; zo zullen consumententoepassingen voor digitale communicatie worden ingezet in het zorgproces.

Strikte wetgeving

Vraagstukken rond datalekken, factureren aan verschillende gemeenten of kwaliteitsbewaking zijn in essentie onderwerpen waarbij vanuit de informatiestromen gedacht, ontwikkeld en gewerkt moet worden. De wetgeving, de financieringsstromen en de eisen in de sector worden steeds strikter. Dit stelt eisen aan de informatietechnologie zodat aan deze strengere eisen op kostenefficiënte en gebruiksvriendelijke manier wordt voldaan.

Geconnecteerde zorg is sterkere zorg

Volledige patiënteninformatie, beheerd door InterSystems-gezondheidszorgoplossingen brengt zorgverleners en patiënten samen in een naadloze en gecoördineerde zorg- en managementervaring. Onze producten combineren volledige informatie, intuïtieve workflow en ingebedde statistieken om:

  • Individuen te empoweren — Verzekeren dat zorgverleners tijdig toegang hebben tot de juiste informatie, tools en diensten om hun workload efficiënt te beheren, de workflow te verbeteren en de de beste zorg- en zakelijke beslissingen te nemen. Patiënten worden meer betrokken bij hun zorg en hebben een overzicht van hun gezondheidsinformatie en -diensten zoals afspraken, nieuwe voorschriften en communicatie met dokters.
  • Zorggemeenschappen te verbinden — waar kennisgedreven, evidence-based zorg naadloos geleverd wordt over de grenzen van organisaties en disciplines heen.
  • Responsieve organisaties te ondersteunen — waar zorgprofessionals efficiënt kunnen samenwerken als individuen en als deel van een gecoördineerd team met krachtige, betrouwbare software waardoor iedereen samen kan werken en zich toch kan aanpassen aan wijzigingen.