Skip to content
Search all InterSystems websites to find anything about our product, search our documentation, and more. Enter a query in the search input above, and results will be displayed as you type.

SecureLink Remote Access voor IBM AIX

Installatie-instructies

Lees de installatie-instructies en de bijlagen helemaal door voordat je de installatie uitvoert. Door deze software te installeren, ga je akkoord met de voorwaarden van de licentieovereenkomst voor eindgebruikers van Enexity.

De SecureLink-softwarecomponent draait als een gebruiker met beperkte rechten (non-root). Over het algemeen raden we aan om een nieuwe gebruiker (rss) aan te maken op het systeem en onze software te installeren in de home directory van die gebruiker (~rss). Dit is echter niet verplicht. In dit document verwijzen we steeds naar de 'RSS-gebruiker' als de gekozen gebruiker en naar $HOME als de home directory van die gebruiker.

Log in als de RSS-gebruiker en download de volgende bestanden naar de $HOME-map:

https://securelink.intersystems.com/aix/intersystemsclient.tar.gz
https://securelink.intersystems.com/aix/intersystemsvnc.tar.gz
https://securelink.intersystems.com/aix/intersystemsjava.tar.gz

Untar de bestanden en pak ze uit. Het bestand intersystemsclient maakt onder $HOME de submap slink/bin aan, het bestand intersystemsvnc maakt slink/vnc aan en het bestand intersystemsjava maakt slink/java aan.

cd $HOME
gunzip -c intersystemsclient.tar.gz | tar xvf –
gunzip -c intersystemsvnc.tar.gz | tar xvf –
gunzip -c intersystemsjava.tar.gz | tar xvf –

Als de gekozen RSS-gebruiker NIET rss is, moet je het opstartscript $HOME/slink/slinksc wijzigen. Wijzig de volgende regel:

RSSUSER=rss

en kies voor de variabele RSSUSER de gekozen gebruikers-ID.

Nu kan de SecureLink Component Listener worden uitgevoerd. Om de Component Listener handmatig op te starten, voer je het volgende commando uit als de RSS-gebruiker of als de rootgebruiker:

sh $HOME/slink/slinksc start

Diagnostische logbestanden worden in $HOME/slink/bin/slstarter.log gezet.

Om de Component Listener na een herstart automatisch te laten opstarten, moet deze als een service worden geïnstalleerd. Voer de volgende commando's uit als de rootgebruiker:

ln -s $HOME/slink/slinksc /etc/init.d/slinksc
ln -s /etc/init.d/slinksc /etc/rc3.d/S90slinksc

Standaard luistert de Component Listener op poort 4680. Zie Changing the Default Component Port in de handleiding van de Component als je een andere poort wilt kiezen. Als je een verbinding wilt activeren, ga je in een browser naar http://hostname:4680, waarbij hostname de naam is van het systeem waarop de Component is geïnstalleerd.

Nu is de installatie van de Software Component voltooid.

Om de Component Listener af te sluiten, voer je het volgende commando uit als de RSS-gebruiker of als de rootgebruiker:

sh $HOME/slink/slinksc stop

Bijlage A: Java VM 1.4

De SecureLink Component omvat de Java VM 1.4 Runtime. Dit is s1java.tar.gz. Als je dit pakketje installeert, levert dit geen conflicten op met eventuele JVM's die al op de server zijn geïnstalleerd. Als de Java 1.4 VM al op de server geïnstalleerd is, kun je dit pakketje nog steeds installeren, maar het is niet vereist. Als je liever de bestaande 1.4 JVM wilt gebruiken, kun je dat op een van twee volgende manieren doen:

1. Maak een symbolische link naar de Java VM.
Dit is de makkelijkste manier. Maak een link die verwijst naar de basisdirectory van de Java VM-installatie. Bijvoorbeeld:

  • ln -s /usr/java  $HOME/slink/java

Zorg er na het aanmaken van de link voor dat het volgende commando een versienummer oplevert van 1.4.0 of hoger:

  • $HOME/slink/java/bin/java -version

2.Stel de juiste omgevingsvariabelen in
Stel een van de volgende variabelen in op de omgeving van de RSS-gebruiker op de locatie van de

  • Java VM:JAVAHOMEJAVA_HOME
  • JDKHOME

Bijvoorbeeld (Bourne Shell):

  • JAVA_HOME=/usr/java;export JAVA_HOM

Stuur bij vragen of opmerkingen een e-mail naar support@enexity.com.