Healthcare

Verhoog de zorgkwaliteit en waarde voor de patiënt door real-time inzicht in medische gegevens en declaraties

Volgens het RIVM stijgen de zorgkosten in Nederland naar 174 miljard in 2040. Iedereen die hieraan mee betaalt zoekt dan ook uit naar manieren waarop er meer uit deze kosten gehaald kan worden.

Betere resultaten. Lagere kosten.

Iedereen wil betere zorgresultaten, voor meer mensen en tegen lagere kosten. Maar deze doelen zijn moeilijk te realiseren wanneer zakelijke- en zorgbeslissingen nog steeds gebaseerd zijn op gegevens van verouderde declaratiegegevens. Met de software van InterSystems HealthShare kun je bijna real-time klinische gegevens samenvoegen en delen om gecoördineerd zorgbeheer te verbeteren, bedrijfsprocessen te optimaliseren en automatiseren, én je kosten te verlagen.

doctor on computer

Dynamische informatie-uitwisseling maakt het verschil

Om jouw gebruikers de beste zorg te kunnen bieden, is een snelle toegang vereist tot sleutelinformatie. Dit is de essentie van proactief risicomanagement en samenwerken in de zorg.

Beheer risico’s

Patiëntprofielen zijn dynamisch waardoor risico’s constant veranderen. Bezoeken aan de spoedeisende hulp, opnames, diagnoses, heropnames en zorgplanningen en de naleving van medicatie kunnen allemaal invloed hebben op risico’s en de uitkomsten beïnvloeden. De enige manier om deze invloed te managen is door zorgplannen en zorgaanbieders snel volledige en betrouwbare informatie uit te laten wisselen- daar waar de zorg plaatsvindt.

Betere samenwerking

HealthShare biedt de mogelijkheid om informatie zowel te delen als te integreren in de patiëntendossiers, systemen van zorgverzekeraars en andere elementen binnen het zorgtraject. Informatie zoals apotheekgegevens, alarmknoppen voor ouderen, testresultaten en klinische aantekeningen helpen zorgprofielen van patiënten compleet te maken én houden. Met begrijpelijke, op gebruikers gerichte informatie die real-time beschikbaar is, worden zorgmanagers geïnformeerd over gebeurtenissen die van belang zijn voor de gezondheid van hun patiënten. Zo kunnen ze effectiever samenwerken met verzekeraars, de zorggebruikers en met elkaar.

doctors in a meeting

Werken aan waarde met InterSystems HealthShare

De verschuiving naar waardegedreven zorg vereist dat aanbieders betere zorg leveren tegen dezelfde of lagere kosten. Vergoedingen worden daarbij gebaseerd op de zorg die wordt verleend tegen een vast bedrag, waarbij de verbeterde kwaliteit van de maatregelen moet worden aangetoond. Volgens een recente studie behalen zorgaanbieders in 60 tot 70% van de tijd hun aangegeven prestatiedoelen niet. Dit wordt veroorzaakt door een gebrek aan data, middelen en de mogelijkheid om zorg goed te coördineren.

Verzekeraars kunnen zorgaanbieders helpen door:

  • Advies te geven over welke zorgactiviteiten op elkaar afgestemd kunnen worden
  • Zorgdeclaraties te combineren met klinische gegevens om kwaliteitsmetingen te ondersteunen
  • Tools en kennis voor analytics beschikbaar te stellen

Deze ondersteuning uit zich uiteindelijk in betere zorg en zorgresultaten voor gebruikers en kostenbesparingen voor de zorgorganisaties én verzekeraars.

HealthShare maakt het mogelijk om real-time en actiegerichte gezondheidsinformatie te leveren waar alle partijen in het netwerk van zorgaanbieders behoefte aan hebben. Hierdoor ben je in staat om:

  • Bereikbaar te zijn voor gebruikers die nog niet wegwijs zijn in het zorgsysteem
  • Zorgbeslissingen te baseren op complete informatie
  • Zorgtransities te ondersteunen met tijdige informatie voor het hele zorgteam
doctors talking in hallway

Zet de volgende stap

Vul dit formulier in en wij nemen contact met je op om je wensen te bespreken en te zien hoe InterSystems jouw organisatie kan helpen haar doelstellingen te bereiken.

Zet de volgende stap

  • Volgens AVG: Door op verzenden te klikken, geef je InterSystems toestemming om bovenstaande persoonlijke gegevens op te slaan en te verwerken, en aangevraagde content naar je op te sturen.

Wij delen je gegevens met niemand.
Bekijk onze Privacy Policy voor meer informatie.