Skip to content
Search all InterSystems websites to find anything about our product, search our documentation, and more. Enter a query in the search input above, and results will be displayed as you type.

Data-integratie in de zorg op de testbank: Topscores voor InterSystems

Chilmark Research

Data-integratie in de zorg op de testbank: Topscores voor InterSystems

Chilmark Research - 2021 Integration Infrastructure Market Trends Report

https://www.intersystems.com/isc-resources/wp-content/uploads/sites/24/Integration-Infrastructure-chilmark-thumbfull-250x300.jpg
Download het uittreksel van het rapport

Om de kwaliteit van de “patiëntenzorg” te verbeteren middels een efficiëntere inzet van digitale oplossingen, is het van belang dat gegevens beschikbaar zijn en op een veilige manier uitgewisseld kunnen worden binnen zorginstellingen. Om data tussen verschillende systemen te laten ‘stromen’, moeten deze niet alleen compatibel zijn, maar dient er tevens een infrastructuur aanwezig te zijn. Aangezien dit laatste steeds belangrijker wordt met de voortschrijdende digitale volwassenheid van het zorginformatiesysteem, ontwikkelt de industrie nieuwe concepten om uitwisseling van data te optimaliseren via alternatieve infrastructuurconcepten.

Leveranciersevaluatie: Wie is het best gepositioneerd in de markt?

Marktonderzoeksbureau Chilmark Research heeft het ‘2021 Integration Infrastructure Market Trends Report’ geschreven. Aan de hand van dit rapport kunnen organisaties in de zorgsector belangrijke ontwikkelingen en hun relevantie voor hun eigen digitaliseringsstrategie classificeren. Chilmark definieert integratieinfrastructuur als software of services die informatie-uitwisseling en integratie tussen applicaties en organisaties mogelijk maken. Het doel is om zorginstellingen effectiever toegang te geven tot data, zodat zij efficiëntere en effectievere behandeltrajecten kunnen ontwerpen. Daarnaast kunnen ze hierdoor meer kostenefficiënte en kwalitatief hoogwaardige zorg bieden en de productiviteit van ontwikkelaars en het gebruiksgemak bij het uitwisselen van gegevens verhogen.

Download the Chilmark Report

Andere Bronnen Die Je Misschien Leuk Vindt