HealthShare

U zult grenzen verleggen
in Zorginformatica

Wie gebruikt HealthShare?

Zorgverleners, ziekenfondsen en managed care-organisaties, medische informatienetwerken en ontwikkelaars gebruiken InterSystems HealthShare® om medische informatie te delen en samen te werken. Zo maken ze de gezondheidszorg beter en veiliger en ontwikkelen ze innovatieve oplossingen op maat van de uitdagingen in de gezondheidszorg.

Zorgverleners

Ziekenhuizen, huisartspraktijken en geïntegreerde zorgverleningsnetwerken gebruiken HealthShare om informatie binnen bestaande workflows te delen om de coördinatie, kwaliteit en resultaten van de zorg te verbeteren.

Ziekenfondsen en managed care-organisaties

Realizing Value_image Aangezien de uitgaven van gezondheidszorg per persoon toenemen, willen verzekeraars, werkgevers, overheden en patiënten meer waar voor dat geld. Alle betrokken partijen willen betere kwaliteit voor meer mensen en tegen een lagere kost. Eén manier om die doelstellingen te behalen, is geconnecteerde zorggemeenschappen creëren die onderlinge samenwerking en betrokkenheid bij ziekenfondsen, zorgverleners en patiënten stimuleren. Dan moeten alle betrokken partijen in het zorgproces zich rond een gemeenschappelijke missie scharen, ondersteund door tijdige, complete en betekenisvolle informatie. Dat is de essentie van proactief risicobeheer en samenwerking in zorgverlening. HealthShare maakt dat allemaal mogelijk.

Informatienetwerken

Health information exchanges-systemen (HIE), regionale organisaties die medische informatie verwerken, e-healthinitiatieven en regionale databases met patiëntengegevens gebruiken HealthShare om klinische informatie op een betekenisvolle manier te delen.

Ontwikkelaars

“Ontwikkelaars” omvatten onafhankelijke softwareverkopers, softwareontwikkeling bij zorgorganisaties of ziekenfondsen, en softwareontwikkeling bij bedrijven die connecteerbare toestellen creëren om in het hele spectrum van zorgverlening te gebruiken. Al die ontwikkelaars gebruiken HealthShare om geconnecteerde, informatieve en continue oplossingen voor de gezondheidszorg te ontwikkelen die naadloos met HealthShare en andere producten gebruikt kunnen worden.