HealthShare

U zult grenzen verleggen
in Zorginformatica

Betere zorgverlening? Gekoppelde zorgverlening!

HealthShare Portal

Gezondheidsorganisaties van over de hele wereld streven naar meer kwaliteit, toegankelijkheid en efficiëntie. Maar een betere zorgverlening is niet evident. De bevolking veroudert en meer en meer patiënten lijden aan verscheidene chronische aandoeningen. Medische kennis neemt exponentieel toe maar is moeilijk te kanaliseren. De financiering wordt op elk niveau aan banden gelegd.

De visie van InterSystems HealthShare is eenvoudig: ga de uitdagingen aan en transformeer de zorgverlening door informatie te delen en gemeenschappen te connecteren. Wij noemen dat strategische interoperabiliteit.

HealthShare is een productfamilie waarmee uw organisatie:

 • Informatie over de gezondheid en gerelateerde informatie van alle betrokken personen vergaart;
 • Die informatie op een bruikbare manier met iedereen in het zorgproces deelt;
 • Alle informatie, gestructureerd en ongestructureerd, analyseert en begrijpt;
 • Die kennis gebruikt om de zorgverlening en -efficiëntie te verbeteren.
CTA Whitepaper The Role of Healthcare Informatics in Accountable Care

Hoe u met HealthShare succes boekt
Als we complete medische dossiers tijdig en op een nuttige manier onder zorgverleners, patiënten, informatiesystemen en ziekenfondsen delen, kunnen we geconnecteerde, allesomvattende oplossingen op maat van de patiënt ontwikkelen. Met HealthShare kunt u die theorie naadloos in de praktijk omzetten. Met de oplossingen van HealthShare:

 • Coördineert u de zorgverlening en monitort u de gezondheid van bevolkingsgroepen;
 • Verbetert u de communicatie tussen zorgverleners, zorgorganisaties, zorgmanagers, patiënten en families;
 • Connecteert u toestellen, software en organisaties in de gezondheidszorg;
 • Verbetert u de veiligheid en vermindert u overbodige diensten door complete patiëntendossiers en bruikbare informatie over zorgverlening te verschaffen;
 • Ontwikkelt u geconnecteerde, informatieve, continue IT-oplossingen en -diensten voor de gezondheidszorg;
 • Ondersteunt u de nationale en regionale uitwisseling van medische informatie;
 • Identificeert u opportuniteiten om de zorgprocessen en resultaten te optimaliseren.

HealthShare-productens
De HealthShare-productfamilie omvat:

 • HealthShare Health Connect, een Enterprise Service Bus, speciaal ontwikkeld voor gezondheidszorg;
 • HealthShare Information Exchange, om medische informatie te delen, samengestelde medische dossiers aan te maken en op interoperabiliteit gerichte applicaties te implementeren, bijvoorbeeld voor patiëntenbetrokkenheid of bevolkingsgezondheid;
 • HealthShare Patient Index, om een lijst met patiënten en demografische informatie te beheren;
 • HealthShare Personal Community, een configureerbare oplossing voor patiëntbetrokkenheid met een portaalfunctie;
 • HealthShare Health Insight, een krachtige analyseoplossing die de waarde van gedeelde medische informatie verzilvert bij de monitoring van bevolkingsgezondheid en de resultaten;
 • HealthShare Health informatics platform, is een platform waarmee softwareontwikkelaars oplossingen voor zorgverlening ontwikkelen en beheren die interoperabel zijn met HealthShares producten.

Uw visie in duurzame waarde omzetten
Medische informatiesystemen moeten tegemoetkomen aan mensen met verschillende functies, perspectieven en verwachtingen. Hoe implementeert u een oplossing die iedereen tevredenstelt? Lees meer over onze aanpak waarmee we succesvolle systeemontwikkelingen waarborgen..